Raportit ja esitykset

Täältä löydät SSAB:n raportit, asiakirjat ja esitykset.

Vuosikertomus ja
kestävän kehityksen raportti

SSAB:n vuosikertomuksessa kuvataan strategiamme, tavoitteemme ja tuloksemme SSAB:n kestävän kehityksen alueilla. Se sisältää myös TCFD-raporttimme. Kestävän kehityksen raportti on laadittu GRI Coren mukaisesti.

Kestävän kehityksen strategia

SSAB:n kestävän kehityksen strategia sisältää yhteenvedon tärkeimpien alueiden tavoitteista ja tuloksista.

Hyvän liiketavan periaatteet

SSAB:n hyvän liiketavan periaatteet ovat eettinen kompassimme ja kertovat, miten työntekijöiden odotetaan toimivan suhteessa sidosryhmiin ja markkinoihin. Hyvän liiketavan periaatteet kattavat muun muassa terveyden ja turvallisuuden, ympäristön, työntekijäsuhteet, ihmisoikeudet ja liiketoimintatavat.

Kestävään kehitykseen liittyvät asiakirjat

Muut kestävään kehitykseen liittyvät asiakirjat, kuten kestävän rahoituksen viitekehyksen, kestävän kehityksen eri alueisiin liittyvät ohjeet ja tuotteidemme ympäristöselosteet.