Raportit ja esitykset

Täältä löydät SSAB:n raportit, asiakirjat ja esitykset.

Vuosikertomus 2022

Vuosikertomus antaa yleiskatsauksen SSAB:n taloudellisesta ja kestävän kehityksen mukaisesta suorituksesta vuonna 2022. Vastuullisuusraportti on laadittu GRI-standardien mukaisesti, se sisältää EU:n taksonomia-asetuksen mukaista tietoa ja TCFD:n suositusten mukaista tietoa.

Vuosikertomukseen sisältyvä strategiaraportti, ml. toimitusjohtajan katsaus, on julkaistu myös suomeksi.

A drop on a leaf

Kestävän kehityksen strategia

SSAB:n kestävän kehityksen strategia sisältää yhteenvedon tärkeimpien alueiden tavoitteista ja tuloksista.

Hyvän liiketavan periaatteet

SSAB:n hyvän liiketavan periaatteet ovat eettinen kompassimme ja kertovat, miten työntekijöiden odotetaan toimivan suhteessa sidosryhmiin ja markkinoihin. Hyvän liiketavan periaatteet kattavat muun muassa terveyden ja turvallisuuden, ympäristön, työntekijäsuhteet, ihmisoikeudet ja liiketoimintatavat.

Kestävään kehitykseen liittyvät asiakirjat

Muut kestävään kehitykseen liittyvät asiakirjat, kuten kestävän rahoituksen viitekehyksen, kestävän kehityksen eri alueisiin liittyvät ohjeet ja tuotteidemme ympäristöselosteet.