Raportit ja esitykset

Täältä löydät SSAB:n raportit, asiakirjat ja esitykset.

Vuosikertomus 2023

SSAB on tänään julkaissut vuosikertomuksen ja selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2023 (Corporate Governance Report). Vuosikertomus antaa yleiskatsauksen SSAB:n kehityksestä vuonna 2023 sekä taloudellisesta että kestävän kehityksen näkökulmasta.

A drop on a leaf

Kestävän kehityksen strategia

SSAB:n kestävän kehityksen strategia sisältää yhteenvedon tärkeimpien alueiden tavoitteista ja tuloksista.

Hyvän liiketavan periaatteet

SSAB:n hyvän liiketavan periaatteet ovat eettinen kompassimme ja kertovat, miten työntekijöiden odotetaan toimivan suhteessa sidosryhmiin ja markkinoihin. Hyvän liiketavan periaatteet kattavat muun muassa terveyden ja turvallisuuden, ympäristön, työntekijäsuhteet, ihmisoikeudet ja liiketoimintatavat.

Kestävään kehitykseen liittyvät asiakirjat

Muut kestävään kehitykseen liittyvät asiakirjat, kuten kestävän rahoituksen viitekehyksen, kestävän kehityksen eri alueisiin liittyvät ohjeet ja tuotteidemme ympäristöselosteet.