Kaksifaasiteräs (DP): erinomainen muovattavuus ja energian vaimennus

Autoteollisuuden kaksifaasiteräksillä on erinomainen sitkeys, korkea murtolujuus, vaivaton kylmämuovattavuus ja erittäin hyvä törmäysenergian vaimennus. Koska DP-teräksellä on varhaisvaiheessa suuri muokkauslujittumiskyky (n-arvo), jännityksen uudelleenjakautumisen ansiosta se kestää paikallista kuroutumista. Tämä mahdollistaa erittäin yhtenäisen venymän. Kaksifaasiteräksen myötö- ja murtolujuuden suhde on alhainen, joten se on helposti muovattavissa sekä syväveto- että venytystarkoituksessa. Lisäksi sen hitsattavuus on hyvä.

Tällä sivulla

Kaksifaasiteräksen perusteet

Kaksifaasiteräkset ovat enimmäkseen ferriittisiä, ja niissä on martensiittisaarekkeita. Autoteollisuuden DP-teräksillä on erinomainen yleinen sitkeys lähes jatkuvan pehmeän ferriittifaasin ansiosta.  Kun kaksifaasiterästä deformoidaan, jännitys keskittyy vähemmän lujaan ferriittiin, joka ympäröi kovempia martensiittisaarekkeita. Tämä johtaa DP-terästen suureen alkuperäiseen muokkauslujittumisnopeuteen (n-arvo).

Suurempi lujuus (esim. 1000+ MPa TS) saavutetaan useimmiten lisäämällä martensiitin ja bainiitin määrää. Tietyllä suurella murtolujuudella kaksifaasiteräksillä on alhainen myötösuhde (Re/Rm) ja suuri muokkauslujittumiskapasiteetti. Kaksifaasiteräkset soveltuvat siksi erityisesti sellaisten kohteiden muovaukseen, joissa on suuria venytysosia.

Kaksifaasiteräksen ominaisuudet

 • Alhainen myötö-murtolujuussuhde takaa erinomaisen sitkeyden ja kylmämuovattavuuden korkealla murtolujuudella.
 • Muokkaus- ja lämpölujittuminen parantavat murtolujuutta entisestään.
 • Erinomaiset syväveto- ja venymisominaisuudet.
 • Erittäin hyvä suorituskyky törmäyksissä: herkkyys korkealle muokkausnopeudelle tarkoittaa sitä, että mitä nopeammin DP-profiili murskataan, sitä enemmän energiaa se vaimentaa.
 • Myötölujuustasoja voidaan räätälöidä tiettyihin sovelluksiin.
 • Paikallisen kurouman hyvä kestokyky saa aikaan erittäin yhtenäisen venymän.
 • Hyvä pistehitsattavuus.
 • Pinnoittamaton tai korroosiosuojattu EG-, GI-, GA- ja ZA-metallipinnoitteilla.
 • Mahdollistaa jopa 20 % kevyemmät rakenneosat mikroseosteteräksiin verrattuna.

Kaksifaasiterästen käyttökohteet autoteollisuudessa

Kylmävalssattuja kaksifaasiteräksiä käytetään laajalti autoteollisuuden rakenne- ja törmäyskomponenteissa, mukaan lukien geometrialtaan monimutkaisissa autonosissa. Käyttökohteita:

 • Puskurit
 • Poikittaisosat
 • Moottorin kannattimet
 • Lattiapaneelit
 • Etuosan apurungon pakkausalustat
 • Pituussuuntaiset palkit
 • Pilarit ja pilarien vahvikkeet
 • Kiskot: etu, taka ja katto
 • Takaiskunvaimennus
 • Istuimet
 • Etuyläkiskot
 • Sivuosat
 • Kynnyspalkkien (helmapeltien) vahvikkeet
 • Tunnelit ja vahvikkeet

Etsitkö entistä parempaa sitkeyttä monimutkaisempiin geometrioihin? Tutustu helposti muovattaviin ja sitkeisiin kaksifaasiteräslaatuihimme (DH).

Kori

Docol-kaksifaasiteräksen laadut ja mekaaniset ominaisuudet

Kaksifaasiterästen (DP) kohdalla myötö- ja murtolujuuden välinen ero on suuri niissä kohdissa, joita ei ole muokattu. Muokkauslujittuminen muovauksen aikana on erittäin korkeaa. DP-terästen muovattavuus on niiden lujuuteen nähden hyvä, mutta reiänlaajenemiskyky rajallinen. Seosaineiden vähäisen määrän ansiosta näitä teräksiä on helppo hitsata, mutta ne ovat herkkiä lämpökäsittelylle (> 200 °C).

Piilota/näytä tietyt sarakkeet Muokkaa
Valitse näytettävät sarakkeet
  Tuoteperhe Product name PINNOITE MITAT STANDARDIT Tuotetiedot
  Docol 500DP Docol CR​290Y​490T-​DP UC, GI, GA*, ZA T: 0.50 - 3.00 mm
  W: Up to 1527 mm
  T: 0.020 - 0.118 in
  W: Up to 60.12 in
  VDA 239-100

  Docol 500DP

  Docol CR​230Y​500T-​DL UC T: 0.50 - 2.10 mm
  W: Up to 1527 mm
  T: 0.020 - 0.0827 in
  W: Up to 60.12 in
  SSAB

  Docol 500DP

  Docol CR​290Y​500T-​DP UC T: 0.50 - 2.10 mm
  W: Up to 1527 mm
  T: 0.020 - 0.0827 in
  W: Up to 60.12 in
  SSAB

  Docol 500DP

  Docol 600DP Docol CR​330Y​590T-​DP UC, GI, GA, ZA T: 0.50 - 3.00 mm
  W: Up to 1527 mm
  T: 0.020 - 0.118 in
  W: Up to 60.12 in
  VDA 239-100

  Docol 600DP

  Docol CR​280Y​600T-​DL UC T: 0.50 - 2.10 mm
  W: Up to 1527 mm
  T: 0.020 - 0.0827 in
  W: Up to 60.12 in
  SSAB

  Docol 600DP

  Docol CR​350Y​600T-​DP UC T: 0.50 - 2.10 mm
  W: Up to 1527 mm
  T: 0.020 - 0.0827 in
  W: Up to 60.12 in
  SSAB

  Docol 600DP

  Docol 800DP Docol CR​440Y​780T-​DP UC, GI, GA, ZA* T: 0.50 - 2.50 mm
  W: Up to 1527 mm
  T: 0.020 - 0.0984 in
  W: Up to 60.12 in
  VDA 239-100

  Docol 800DP

  Docol CR​450Y​780T-​DP UC T: 0.80 - 2.00 mm
  W: Up to 1527 mm
  T: 0.031 - 0.0787 in
  W: Up to 60.12 in
  SSAB

  Docol 800DP

  Docol CR​390Y​800T-​DL UC T: 0.50 - 2.10 mm
  W: Up to 1527 mm
  T: 0.020 - 0.0827 in
  W: Up to 60.12 in
  SSAB

  Docol 800DP

  Docol CR​500Y​800T-​DP UC T: 0.50 - 2.10 mm
  W: Up to 1527 mm
  T: 0.020 - 0.0827 in
  W: Up to 60.12 in
  SSAB

  Docol 800DP

  Docol 800DPX GI, GA* T: 0.80 - 2.00 mm
  W: Up to 1527 mm
  T: 0.031 - 0.0787 in
  W: Up to 60.12 in
  SSAB

  Docol 800DP

  Docol 1000DP Docol CR​590Y​980T-​DP UC, EG, GI, GA, ZA T: 0.50 - 2.10 mm
  W: Up to 1527 mm
  T: 0.020 - 0.0827 in
  W: Up to 60.12 in
  VDA 239-100

  Docol 1000DP

  Docol CR​700Y​980T-​DP UC, EG, GI, GA*, ZA* T: 0.70 - 2.10 mm
  W: Up to 1527 mm
  T: 0.028 - 0.0827 in
  W: Up to 60.12 in
  VDA 239-100

  Docol 1000DP

  Docol CR​700Y​980T-​DP-LCE UC, EG, GI, GA*, ZA* T: 0.50 - 2.10 mm
  W: Up to 1511 mm
  T: 0.020 - 0.0827 in
  W: Up to 59.49 in
  SSAB

  Docol 1000DP

  Docol CR​700Y​1000T-​DP UC, EG T: 0.50 - 2.00 mm
  W: Up to 1527 mm
  T: 0.020 - 0.0787 in
  W: Up to 60.12 in
  SSAB

  Docol 1000DP

  Docol 1000​DPX GI, GA* T: 1.00 - 2.00 mm
  W: Up to 1320 mm
  T: 0.0394 - 0.0787 in
  W: Up to 51.97 in
  SSAB

  Docol 1000DP

  Parametrien vertaaminen

  Valitse yksi vertailtava parametri

  Vertailu

   *Saatavana pyynnöstä.

   Docol-kaksifaasiterästen muovaus

   • Docol DP -teräksellä on erinomainen prässättävyys, vedettävyys ja yleinen muovattavuus.
   • DP:n murtolujuutta voidaan lisätä entisestään viimeisessä vaiheessa muokkaus- ja lämpölujittumisella.
   • Koska seosaineita on vähemmän kuin kuumavalssatussa (HR) DP-teräksessä, kylmävalssattua Docol-kaksifaasiterästä (CR DP) on helpompi hitsata, mukaan lukien pistehitsata.

   Onko sinulla kysyttävää DP-laaduista? Tekninen tukemme tarjoaa erityisiä DP-teräksen prässäys-, veto- ja muovausohjeita autoteollisuuden osille. Se voi myös tarvittaessa suositella kaksifaasiterästä, jolla on erinomainen sitkeys/muovattavuus.

   Helposti muovattavan kaksifaasiteräksen muovaus

   Docol DP -terästen lisäedut

   • Neljä kylmävalssattua terästuoteperhettä: Docol 500DP, Docol 600DP, Docol 800DP ja Docol 1000DP.
   • Neljässä Docol-kaksifaasiperheessä on 48 vakioteräslaatua, joilla on standardien mukaiset minimimyötö-/murtolujuusarvot. Lisäksi vielä 11 DP-teräslaatua on saatavana tilauksesta.
   • EG-, GI-, GA- ja ZA-korroosionsuoja on saatavana useisiin kaksifaasiteräslaatuihin.

   Autonvalmistajille räätälöidyt kaksifaasiteräkset

   Yksittäisiä Docol DP -teräksiä voidaan räätälöidä autonvalmistajien vaatimusten mukaan tai valmistaa kansainvälisten standardien, kuten VDA 239-100:2016:n, EN 10338:2015:n, EN 10346:2015:n tai SSAB:n omien tiukkojen standardien mukaisesti. Ota meihin yhteyttä jo suunnitteluprosessin alkuvaiheessa, jos törmäys- tai rakenneosaan tarvitaan kaksifaasiteräksen erikoisominaisuuksia tai kaksifaasiterästä, jolla on hyvä muovattavuus/sitkeys (DH).

   Docol® DP -teräksen edut tiimin eri jäsenille

   Turvallisuus: Alhaisen myötö-murtolujuussuhteen ansiosta kaksifaasiteräs soveltuu erinomaisesti energiaa vaimentaviin törmäyskomponentteihin.

   Painon keventäminen: Jopa 20 % kevyempi kuin mikroseosteteräkset, mikä tarjoaa runsaasti vaihtoehtoja auton rakenneosien paksuuden pienentämiseen.

   Tuotanto: Erinomainen yleinen muovattavuus ja tasainen venymä syvävedetyissä osissa. Hyvä pistehitsattavuus.

   Ostajat: Laaja valikoima Docol-kaksifaasiteräksiä suunnittelijoiden erityistarpeisiin. Myös DH-vaihtoehtoja.

   Alenna tuotannon hiilidioksidipäästöjä

   Docol-kaksifaasiteräksellä on ”tulevaisuustakuu”.

   KOEMATERIAALIVARASTO

   Kokeile itse

   Testimateriaalivarastostamme saat AHSS-näytteitä useimmista kaupallisesti saatavilla olevista teräksistämme sekä uusimmista mutta ei vielä kaupallisesti julkaistuista teräslaaduistamme. Toimitamme keloja, nauhalevyjä ja kaikenkokoisia tuotteita, mikä on alallamme ainutlaatuista. Materiaalisi on valmis lähetettäväksi minne tahansa 1–2 viikossa.

   Muut teräsluokat