Energia- ja raaka-aineintensiivisessä terästeollisuudessa SSAB:lle on erittäin tärkeää turvata yhtiön pitkän aikavälin kilpailuasema fokusoitumalla vahvasti kestävään kehitykseen.

 

“Edistääksemme visiotamme kestävämmästä maailmasta SSAB:n on ponnisteltava terästen kehittämiseksi siten, että pienennämme ympäristöjalanjälkeämme”, sanoo SSAB:n toimitusjohtaja Martin Lindqvist. ”Merkittävien ja kovien kestävän kehityksen tavoitteiden asettaminen antaa meille hyvän pohjan, jolta voimme seurata edistystämme ja varmistaa, että haastamme jatkuvasti itsemme toimintatapojemme parantamisessa.”

 

Vuoden 2019 loppuun mennessä SSAB:n tavoitteena on saavuttaa seuraavat tavoitteet:

 

  • Hiilidioksidipäästöjen pysyvä vähennys 200 000 tonnilla
  • 300 GWh:n pysyvä vähennys ostetun energian määrässä (sekä sähkö että polttoaineet)
  • Sivutuotteiden (pois lukien romumetalli) hyödyntämisessä pysyvä 30 000 tonnin parannus kaatopaikkajätteen vähentämiseksi

 

“Otimme myös tärkeimmät sidosryhmämme mukaan kehittäessämme uutta kestävän kehityksen strategiaamme ja päivitettyjä tavoitteitamme,” sanoo Maria Långberg, konsernin kestävän kehityksen johtaja. “Haastattelujen ja online-tutkimusten avulla tunnistimme merkittävimmät kestävän kehityksen painopistealueet, joihin keskitymme jatkossa.”

 

Ympäristötavoitteiden lisäksi SSAB on päivittänyt sosiaalisen vastuun tavoitteitaan, ml. kehityskeskusteluihin, liiketoimintaetiikkaan, hyvään liiketapaan (Code of Conduct) ja toimitusketjun hallintaan liittyviä tavoitteitaan. Yhtiö panostaa myös parannuksiin muilla vastuullisuuteen liittyvillä alueilla, kuten SSAB:n erikoislujien terästen käytön tuottamiin ympäristöhyötyihin sekä työterveyteen ja turvallisuuteen: SSAB:n tavoitteena on olla maailman turvallisin teräsyhtiö.

 

Lehdistötilaisuus

 

Tiedotusvälineiden edustajat ovat tervetulleita lehdistötilaisuuteen Tukholmassa tänään 20.5.2015. Maria Långberg, SSAB:n kestävän kehityksen johtaja kertoo yhtiön uudesta kestävän kehityksen strategiasta, minkä jälkeen on mahdollisuus haastatteluille.

 

Aika: 10.00-11.00 (CET)                      Paikka: WTC, Klarabergsviadukten 70, D, Stockholm.

 

Lisätietoa:

Taina Kyllönen, konsernin viestintäjohtaja, +358 40 5822 175

Maria Långberg, konsernin kestävän kehityksen johtaja, +46 8 45 45 727

Lisätietoa SSAB:n vastuullisuudesta ja kestävän kehityksen mukaisesta työstä.