SSAB:n fossiilivapaan teräksen avulla raskas kuljetusteollisuus ottaa harppauksen kestävässä kehityksessä

Globalisaatio ja vapaakauppa ovat muuttaneet nopeasti elämäntapaamme, työntekoamme ja liiketoimintaamme. Ristiin rastiin maailman halki kulkevat toimitusketjut ja kuljetusverkostot ovat mahdollistaneet elintason merkittävän parantumisen. Eilispäivän käytännöt ovat tuoneet mukanaan valtavia muutoksia, mutta nyt raskaan liikenteen kaltaisilla aloilla on edessään ratkaiseva haaste: niiden on muutettava tuotantonsa kestäväksi mutta silti kannattavaksi. SSAB:n fossiilivapaalla teräksellä on tässä ratkaiseva merkitys.

Fossiilivapaa teräs valmistetaan innovatiivisesti korvaamalla perinteinen koksihiili teknologialla, jossa käytetään fossiilivapaata sähköä ja vetyä. Fossiilivapaan teräksen HYBRIT-hanke on SSAB:n, rautamalmia tuottavan LKAB:n ja energiayhtiö Vattenfallin yhteinen projekti, jolla voidaan edistää merkittävästi raskaan liikenteen kestävyyttä. Se voi olla ratkaisu myös myynnin kasvattamiseen.

Raskas liikenne on monien teollisuudenalojen selkäranka, jolla on perustava merkitys yhteiskunnassa mutta samalla merkittävä vaikutus ilmastokriisiin. Liikenteen osuus EU:n kasvihuonekaasupäästöistä on tällä hetkellä neljännes. Euroopan vihreän sopimuksen tavoitteena on vähentää näitä päästöjä 90 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. EU toivoo saavuttavansa tavoitteet käyttämällä vaihtoehtoisia polttoaineita, siirtymällä ympäristöystävällisempien liikennemuotojen käyttöön ja lisäämällä tehokkuutta. 1

Polttoainetehokkuuden parantaminen ei riitä

"Teräksellä on jo vuosia ollut suuri vaikutus kuljetusalan polttoainetehokkuuden parantamiseen", sanoo SSAB:n tekninen kehitysinsinööri Jan Eckerlid. "Yhteistyössä asiakkaiden kanssa olemme pystyneet valmistamaan entistä kevyempiä ja vahvempia tuotteita, jotka vähentävät polttoaineenkulutusta."

Polttoainetehokkuuden parantaminen on ollut myös merenkulkualan tärkein kestävyyttä edistävä tekijä. Runkomallien parantaminen ja moottorien tehostaminen ovat vähentäneet polttoaineenkulutusta, mikä on parantanut sekä kestävyyttä että kannattavuutta. Rautateiden sähköistäminen on hyvässä vauhdissa. Dieselvetureiden korvaaminen sähkövetureilla on merkittävä kestävän kehityksen trendi rautateillä, ja hyöty on suuri erityisesti silloin, kun sähkö on puhtaasti tuotettua.

"Raskas maantieliikenne on konservatiivinen ala", Eckerlid jatkaa. "Aivan kuten autoalalla, monet viimeaikaiset suuntaukset ja uudistukset ovat liittyneet tehokkuuden parantamiseen. Hallittu muutos edellyttää vakaata tuotantoa ja sääntelyn tukea."

Perinteiset valmistajat, kuten Daimler, Scania ja Volvo, kehittävät sähkökäyttöisiä kuorma-autoja ja pyrkivät innovoimaan ja lähestymään tuotantoa ja suunnittelua uudella tavalla yhteistyössä startupien ja uudempien yritysten, kuten Arrivalin, Nikola Motorsin ja Teslan, kanssa. Toimialalla on huomattu, että tehokkuuden parantaminen ei riitä vastaamaan ilmastonmuutoksen haasteeseen, ja vaikka ajoneuvojen fossiiliton käyttö on tärkeä askel, se ei yksin riitä ratkaisemaan koko ongelmaa. Seuraavaksi myös tuotanto ja koko elinkaari on saatava kestäviksi, ja tässä fossiilivapaalla teräksellä on keskeinen rooli.

Täysperävaunut ja kippiautot voivat olla muutoksen etulinjassa

Monet suuret valmistajat ovat omaksumassa kestävän kehityksen osaksi koko arvoketjuaan. Esimerkiksi maailman suurin kuorma-autonvalmistaja Daimler tekee kovasti töitä tuotantoprosessiensa hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Vuonna 2020 yhtiön kuorma- ja linja-autodivisioona vähensi energiankulutustaan 19 prosenttia. 2

Myös Volvo Group, joka tekee yhteistyötä SSAB:n kanssa fossiilivapaan teräksen tuomiseksi ajoneuvoihin, on ryhtynyt moniin myönteisiin toimiin kestävän tuotannon edistämiseksi.

"Kaksi kiinnostavinta raskaan liikenteen segmenttiä ovat täysperävaunut ja kippiautot", Eckerlid sanoo. "Nämä alat ovat melko pirstoutuneita, ja täysperävaunuja tai kippiautoja valmistavat yhtiöt seuraavat aina kilpailijoidensa toimintaa nähdäkseen, miten ne voivat erottua joukosta. Uskon, että osa näistä yrityksistä näkee fossiilivapaan teräksen todellisena liiketoimintamahdollisuutena."

Yritykset vaativat yhä useammin kestävyyttä koko toimitusketjultaan, ja tämä aiheuttaa painetta kaikille toimijoille. Jos raskaan liikenteen yhtiöt pystyvät markkinoimaan tuotteitaan fossiilivapaata terästä sisältävinä, ne voivat houkutella asiakkaita, joille kestävyys on jo nyt tärkeä osa liiketoimintaa. Yritykset pyytävät yhä useammin toimittajiaan osoittamaan, että ne ovat ryhtyneet parantamaan kestävyyttään, ja tämä suuntaus on vakiintumassa jokapäiväiseen käytäntöön. Raskaat kuljetukset ovat tärkeä osa logistiikka-alaa, jolla on painetta parantaa ympäristöystävällisyyttään.

Yhtä laadukasta terästä kuin ennenkin, mutta kestävästi

SSAB on vakuuttunut siitä, että kestävien tuotantomenetelmien kysyntä kasvaa, kun toimialat muuttavat toimintaperiaatteitaan sisäisten ja ulkoisten hiilidioksidin vähennystavoitteiden saavuttamiseksi. Tämä on pitkän aikavälin strateginen tavoite. Alustavat tutkimukset aloitettiin vuonna 2016 ja fossiilivapaa teräs on tarkoitus tuoda markkinoille vuonna 2026. SSAB aikoo olla täysin fossiilivapaa vuoteen 2030 mennessä.

"Fossiilivapaalla teräksellä on samat tekniset ominaisuudet ja korkea laatu kuin perinteisellä teräksellä. Sitä voidaan myös kierrättää, kuten terästä on aina kierrätetty", Eckerlid sanoo. "Suuri ero on siinä, että fossiilivapaa teräs tuotetaan kestävämmin. Tämä on todellinen suunnanmuutos raskaassa liikenteessä."

 

  1. https://ec.europa.eu/transport/themes/sustainable_en
  2. https://sustainabilityreport.daimler.com/2020/reporting/resource-conservation/resource-conservation-in-production.html

Lisätietoa fossiilivapaasta teräksestä

truck on bridge

Maailman ensimmäinen fossiilivapaasta teräksestä valmistettu ajoneuvo tuo tulevaisuuden lä-hemmäs

Volvo Group esitteli ensimmäisenä maailmassa SSAB:n fossiilivapaasta teräksestä valmistetun ajoneuvon. Kaivos- ja louhosteollisuudessa käytettävä maansiirtokone on merkittävä askel kohti hiilipäästötöntä tulevaisuutta.

Trailer made of Strenx

Strenx® Performance Steel

Strenx® is a high-strength structural steel allowing for innovative design of advanced load-bearing structures that are strong and light.

Trailer made of Hardox

Hardox® Wear Plate

Hardox® is the leading wear-resistant steel with outstanding hardness, toughness and abrasion resistance in the most challenging environments.