Elinkaariarviointia tulevaisuustakuulla

Autoteollisuuden elinkaariarviot toimivat perustana tulevaisuuden prosessien kehittämisessämme, jossa tavoitteenamme on vähentää autoissa käytettävien erikoislujien terästen tuotannon hiilipäästöjä.

Tällä sivulla

Kattavat elinkaariarviot osoittavat aukotta sen tosiseikan, että osa kevyistä materiaaleista, kuten alumiini, hiilikuituvahvistetut muovit ja magnesium, aiheuttaa moninkertaiset kasvihuonekaasupäästöt kehittyneisiin Docol-korkealujuusteräksiin verrattuna.

Jos pakokaasupäästöt saadaan poistettua kokonaan, auton sisältämien kevyiden materiaalien hiilijalanjälkeen perehdytään elinkaariarvioinnissa entistä tarkemmin.


Hiilidioksidipäästöt (kg) tuotettua materiaalikiloa kohden

Comparison of kg CO2 per kg of material produced

Lähde: WorldAutoSteel.

Vähemmän pakokaasupäästöjä, enemmän painoarvoa tuotannolle

The less tailpipe emissions, the bigger focus on production

Lähde: WorldAutoSteel.

Ahss-teräkset hiilipäästöttömiin autoihin

Materiaalivalinnoilla on suuri vaikutus autojen elinkaariarvioihin. Kehittyneen korkealujuusteräksen käyttäminen on aina hyvä lähtökohta.

Kehittyneen korkealujuusteräksen alkuperä vaikuttaa hiilijalanjälkeen

Minkä tahansa kehittyneen korkealujuusteräksen (AHSS) valitseminen keveiden, lujien ja turvallisten osien valmistamiseksi on oiva ensiaskel matkalla kohti kestävää tuotantoa. Auton hiilijalanjälkeä voidaan kuitenkin pienentää vieläkin enemmän valitsemalla yksi maailman hiilidioksiditehokkaimmista rautamalmipohjaisen teräksen valmistajista: SSAB.

Todellinen tulevaisuustakuu: fossiilivapaa terästuotanto

Vaikka SSAB:n terästuotanto on jo nyt erittäin hiilidioksiditehokasta, haluamme toimia vieläkin kestävämmin. Sen vuoksi vähennämme hiilidioksidipäästöjämme Ruotsissa entisestään jo vuonna 2025 aloittamalla muuttamaan masuunimme valokaariuuneiksi, millä tavoittelemme  25 prosentin päästövähennyksiä.
Pitkän aikavälin tavoitteenamme on korvata koksi ja hiili vedyllä, jolloin pelkistysprosessin sivutuotteena syntyy vain vesihöyryä.

Hybrit-hankkeessa pyrimme käynnistämään fossiilivapaan teräksen tuotannon vuoteen 2045 mennessä. Se auttaa myös autonvalmistajia varmistamaan, että hiilipäästöttömien autojen edellyttämä kestävä kehitys toteutuu nyt ja tulevaisuudessa.

Indeksoitu GWP: Tonnia CO2-ekvivalentteja/tonni kylmävalssattua terästä

The indexed carbon efficiency in iron making based on coal consumed 2012

Lähde: thinkstep, BF GWP benchmarking, 2019, and SSAB EPD data.

Optimoi autojen suunnittelu ja tehosta tuotantoa

Uusien teräslaatujen erinomainen muovattavuus mahdollistaa älykkään muotoilun ja tehokkaan tuotannon.

chart over product development and design

Autojen turvallisuuskomponenttien lujuusvaatimuksia tiukennetaan jatkuvasti – samaan aikaan kuin autonvalmistajat pyrkivät keventämään ajoneuvojen painoa. Alan kehittyneimmän tietokonemallinnuksen avulla kehittynyttä Docol-korkealujuusterästä (AHSS) käyttävät valmistajat voivat onneksi määrittää ohuesta teräksestä valmistettujen komponenttimallien lujuuden erittäin tarkasti.

Valmista monimutkaisetkin osageometriat entistä luottavaisemmin

Kun tavoitteena ovat entistä monimutkaisemmat muodot, lujemmat osat ja materiaalinkäytön vähentäminen, autamme valitsemaan testimateriaaleiksi sopivat kehittyneet korkealujuusteräkset paikallisen muovattavuuden, mekaanisesti leikattujen reunojen laadun, aukon laajenemissuhteiden ja muiden keskeisten vaatimusten perusteella.

Docol-tuotannon ja materiaalivalinnan asiantuntijamme tekevät tiivistä yhteistyötä vastatakseen kaikkiin kehittyneiden korkealujuusterästen muovausta koskeviin kysymyksiin. Esimerkiksi reunojen sitkeydellä on merkittävä vaikutus mikrohalkeamien ja purseiden syntymiseen ja pahimmillaan osien vikaantumiseen. Lisäksi voimme auttaa myös kehittyneiden korkealujuusterästen hitsaamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Kun Docol otetaan huomioon jo suunnitteluprosessin alkuvaiheessa, voidaan välttyä kalliilta ja turhilta ongelmilta, kuten hukkamateriaalilta, tuotannon keskeytyksiltä ja takaisinkutsuilta, myöhemmissä vaiheissa.

Entistä ekologisempaa autonvalmistusta kylmämuovattujen AHSS-osien avulla

Tuotantoinsinöörit suosivat kehittyneitä korkealujuusteräksiä aina, kun niiden käyttö on mahdollista: ne säästävät energiaa, lisäävät tuotantolinjan joustavuutta eivätkä edellytä ylimääräisiä vaiheita, kuten komponenttien lämmittämistä tai laserleikkaamista.

Laajassa Docol-tuotevalikoimassa on kehittyneitä korkealujuusteräksiä erilaisiin kylmämuovaustarpeisiin.

Miksi mukaan jo alussa?

Osallistumalla tuotekehitykseen ja suunnitteluun jo varhaisessa vaiheessa luomme tuottavan ja kustannustehokkaan projektin. Kun teemme tiivistä yhteistyötä sekä jaamme asiantuntemustamme ja kokemuksiamme, pääsemme pidemmälle.

Tiukat toleranssit, sujuva kokoonpano

Tasalaatuinen materiaali parantaa lopputulosta ja säästää rahaa.

Kun kehittyneestä korkealujuusteräksestä (AHSS) valmistetaan entistä ohuempia osia, voidaan säästää materiaaleja ja rahaa sekä keventää painoa, mutta samalla toleranssivaatimukset ovat entistä tiukemmat esimerkiksi yhtenäisen paksuuden ja materiaalin yleisen laadun suhteen. Tiukat toleranssit kuitenkin mahdollistavat laadukkaiden AHSS-autokomponenttien entistä paremman tarkkuuden ja helpomman koottavuuden erityisesti kokoonpanorobotteja käytettäessä.

Kehittyneet Docol-korkealujuusteräkset ovat tavallista terästä tasalaatuisempia

Kukin SSAB:n kehittyneistä Docol-korkealujuusteräslaaduista (esim. martensiittinen teräs, kaksifaasiteräs) valmistetaan aina samassa tehtaassa. Sen vuoksi ne ovat automaattisesti tasalaatuisempia kuin eri tehtaissa valmistetut teräkset, mikä lisää myös autonosien valmistamisen ja kokoonpanoautomaation tasalaatuisuutta.

Ei siis ole ihme, että lähes kaikki autonvalmistajat kertovat käyttävänsä kehittyneitä Docol®-korkealujuusteräksiä

Huonolaatuinen AHSS-teräs

Material-related problems can kill your production uptime while producing expensive scrap.

Materiaaliongelmat voivat heikentää tuotannon tehokkuutta ja aiheuttaa kallista hukkaa.

Laadukas AHSS-teräs

With each grade always processed at the same plant, Docol delivers exceptionally consistent, high-quality AHSS steels.

Koska Docol-teräslaadut valmistetaan aina samoissa tehtaissa, kehittyneiden korkealujuusterästemme tasalaatuisuus ja ominaisuudet ovat vertaansa vailla.

Tulevaisuuden liikkumisen materiaalit – jo tänään

Tulevaisuudessa yhä useampi autonkäyttäjä on kiinnostunut elinkaariarvoista.

Tulevaisuudessa autot ovat yhä kevyempiä ja sähkö-, robotti- ja yhteiskäyttöautojen suosio kasvaa. Kuvittele lähitulevaisuus: kuljettajattomia takseja ja ympäri vuorokauden palvelevia jakeluautoja, jotka pysähtyvät vain latautumaan tai vastaanottamaan seuraavaa toimeksiantoa. Ajoneuvojen käyttöasteet voivat moninkertaistua nykypäivän autoihin verrattuna. Mitä intensiivinen käyttö merkitsee autoteollisuuden materiaalivalinnoille?

Tulevaisuuden autot ovat entistä kevyempiä, lujempia ja turvallisempia

Yhteiskäyttöajoneuvojen korkea käyttöaste kannustaa autosuunnittelijoita laajentamaan kehittyneiden korkealujuusterästen (AHSS) käyttöä autojen keveyden, lujuuden ja turvallisuuden lisäämiseksi.

Muutos on jo nähtävissä: kehittyneiden korkealujuusterästen osuus valmistavassa autoteollisuudessa kasvaa vuosi vuodelta.

Uusiin haasteisiin, kuten akustojen suojaamiseen, kehitetään innovatiivisia, monimutkaisia ja erittäin lujia AHSS-ratkaisuja. Edistykselliset Docol-teräkset auttavat sinua vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin.

Arvio jaetun liikkumisen markkinoista Yhdysvalloissa, EU:ssa ja Kiinassa

Estimated US, EU and China shared mobility market size

Lähde: PwC and Strategy, 2017.

100-prosenttisesti kierrätettävät automateriaalit

Vaikka kehittyneet korkealujuusteräksemme olisivat kuinka lujia ja monimutkaisia tahansa, ne olisivat silti 100-prosenttisesti kierrätettävissä.

Terästä voidaan kierrättää loputtomiin ilman, että sen ominaisuudet kärsivät. Siksi ei liene yllätys, että teräs on maailman ylivoimaisesti kierrätetyin materiaali. Kierrätetylle teräkselle on aina kysyntää.

Joten kun autojen kierrätettävyysastetta aletaan säännellä eri maissa, kevyt, luja ja kestävä Docol®-korkealujuusteräs pitää pintansa ja auttaa autonvalmistajia optimoimaan autojen suunnittelun ja tuotannon.

Teräs voidaan kierrättää kokonaisuudessaan ja aina uudelleen laadun heikkenemättä

Steel can be recycled fully and indefinitely without loss of quality

Lähde: Worldsteel 2012, Recycling of industrial materials in 2010.

Muu sisältö