Kaukolämmöksi hyödynnettävissä oleva potentiaali vastaa yli sadan viidenkymmen kerrostalon käyttämää lämpömäärää.

”Toteutuessaan investoinnilla voitaisiin kylmimmällä lämmityskaudella korvata ajoittain fossiilisia polttoaineita, kuten maakaasua. Muina vuodenaikoina hukkalämmön hyödyntäminen kaukolämmöntuotannossa vähentäisi myös biopolttoaineiden käyttöä. Hankkeella on toteutuessaan merkittävä energiantuotantoa tehostava vaikutus, kun polttamatta tuotetun lämmön osuutta saadaan kasvatettua”, kertoo Loimua Oy:n operatiivinen johtaja Maija Henell.

”SSAB on sitoutunut toimimaan järjestelmällisesti ja tavoitteellisesti vähentääkseen toimintamme ympäristövaikutuksia sekä parantamaan toimintamme materiaali- ja energiatehokkuutta. Yhteistyön lisääminen Loimuan kanssa hukkalämpöjemme hyödyntämisessä palvelee hienosti tätä tavoitetta”, lisää SSAB:n energiapäällikkö Mikko Lepistö.

Osapuolet selvittävät hankkeen teknistä ja taloudellista toteutettavuutta vuoden 2023 aikana, jonka jälkeen tehdään mahdolliset investointipäätökset. Toteutuessaan hanke vaatii investointeja lämmön talteenotto- ja lämpöpumppulaitteistoihin SSAB:n tehtaan alueelle, mutta myös kaukolämmön runkoverkkoa tulee vahvistaa.

Lisätietoja:
Mikko Lepistö, SSAB, energiapäällikkö, mikko.lepisto @ ssab.com, puh. +358 50 315 4385