SSAB Europen Hämeenlinnan tehtaalle rakennuttamien raskaan sähköisen kaluston latauspisteiden asennukset ovat loppusuoralla ja ne valmistuvat kesäkuun loppuun mennessä. Plugit Finland Oy toimittaa suurteholatauspisteet avaimet käteen -toimituksena.

”Haluamme edesauttaa tuotteidemme kuljetusten sähköistämistä näillä raskaan liikenteen latauspisteillä. Se on perusedellytys sähköisen maantieliikenteen aloittamiseen isommassa mittakaavassa. SSAB:n tavoitteena on fossiilivapaa teräksen arvoketju kaivokselta asiakkaalle asti ja tämä on yksi askel sillä tiellä. Asiakkaat ovat yhä enemmän kiinnostuneita myös kuljetusten päästöistä, joten täysin päästöttömällä toimituskonseptilla on todella merkitystä ”, sanoo SSAB Europen toimitusketjun hallinnasta vastaava johtaja Antti Kiilakoski.

SSAB on yksi Maailman talousfoorumin vuonna 2021 perustaman First Movers Coalition -aloitteen perustajajäsenistä. SSAB on sitoutunut ostamaan keskiraskaita ja raskaita ajoneuvoja käyttävät kuljetuksensa päästöttöminä vaihtoehtoina vuoteen 2030 mennessä, mikäli sellaisia on tarjolla markkinoilla.

”Olemme erittäin otettuja yhteistyöstä SSAB:n kanssa ja luottamuksesta Plugitia kohtaan. Tämäntyyppiset aloitukset ovat sähköiselle liikenteelle erittäin arvokkaita. Otamme asiakkaamme toiminnot vakavasti vastaten toimittamamme ja operoimamme Plugit HUBE –latausjärjestelmän ylläpidosta. Lisäksi investoimme lähivuosina Suomessa, Ruotsissa ja Baltiassa kymmeniin raskaan liikenteen julkisiin Plugit PRO DC –latausasemiin. Nämä tukevat myös SSAB:n päästötöntä jakeluliikennettä”, kommentoi Plugitin raskaan liikenteen ratkaisuista vastaava Tuomas Mäkelä.

Raskaan teollisuuden kuljetusten sähköistäminen -hanke

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on myöntänyt tukea VR:n ja SSAB:n yhteishankkeelle, jonka tavoitteena on mahdollistaa päästöttömät raskaan teollisuuden kuljetukset. Kerättyä dataa hyödynnetään Tampereen yliopiston ja VTT:n Six Hove -hankkeessa, jonka tavoitteena on edistää raskaan liikenteen sähköistymistä ja pienentää päästöjä toteutettavuustutkimuksen avulla. SSAB on hankkeen päätoteuttaja ja vastaa raskaan liikenteen latausinfran rakennuttamisesta Hämeenlinnan toimipaikalleen. VR Transpoint puolestaan vastaa sähköisestä ajoneuvokalustosta.