Industry Transition Dialogue järjestetään ennen kansainvälistä YK:n Stockholm+50-konferenssia ”A healthy planet for all – our responsibility, our opportunity” (Terve planeetta kaikille - vastuumme, mahdollisuutemme), joka järjestetään Tukholmassa 2.-3.6.2022 Ruotsin isännöimänä.

Teollisuuden vihreän siirtymän dialogiin osallistuvat mm. Ruotsin ilmasto- ja ympäristöministeri Annika Strandhäll, Intian ympäristöministeri Bhupender Yadav ja sekä Maailman talousfoorumin Anthony Hobley (Industry Transition Champion & Executive Fellow) sekä Yhdysvaltain ilmastoasioista vastaava erityislähettiläs John Kerry. SSAB:n edustaja on toimitusjohtaja Martin Lindqvist.

SSAB on mukana osoittamassa vihreän siirtymän mahdollisuuksia ja osallistumassa keskusteluun siirtymän tuomista mahdollisuuksista ja haasteista kansallisesti ja maailmanlaajuisesti. Pariisin sopimuksen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää kokonaisten teollisuuden arvoketjujen, mukaan lukien ns. hard-to-abate (vaikeasti muunnettava) -teollisuudenalojen muutosta.

Kesällä 2021 SSAB valmisti pilottimittakaavassa maailman ensimmäiset teräkset vetypelkistetystä rautasienestä. SSAB:n tavoitteena on tuoda fossiilivapaata terästä teollisessa mittakaavassa markkinoille jo vuonna 2026 ja päästä suurelta osin eroon oman toimintansa hiilidioksidipäästöistä arviolta noin vuonna 2030, 15 vuotta aikaisempia suunnitelmia aiemmin. Haluamme yhdessä kumppaneidemme ja asiakkaidemme kanssa rakentaa täysin fossiilivapaita arvoketjuja kaivoksesta lopputuotteeseen.

SSAB osallistuu seuraaviin tapahtumiin:

• 31. toukokuuta LeadIT:n jäsenille ja muille kansainvälisille vieraille suunnattu opintovierailu SSAB/HYBRITiin Luulajaan. Isäntinä SSAB ja LeadIT. (Media tervetuloa)

• 1. kesäkuuta klo 8.50-9.45 CEST Volvo Group/LeadIT -tapahtuma Tukholman messuilla. Osallistujia ovat muun muassa Yhdysvaltain ilmastoasioista vastaava erityislähettiläs John Kerry, ilmasto- ja ympäristöministeri Annika Strandhäll, Volvon toimitusjohtaja Martin Lundstedt ja SSAB:n toimitusjohtaja Martin Lindqvist.

• 1. kesäkuuta klo 10.00-13.00 CEST LeadIT:n, WEF:n ja Mission Possible Partnershipin isännöimä "Industry Transition Dialog". SSAB:n toimitusjohtaja Martin Lindqvist osallistuu.
Lisätietoja: https://www.industrytransition.org/events/industry-transition-dialogue/

• 2. kesäkuuta klo 10.45-11.30 CEST YK:n Global Compact Leaders Summit, Paneeli: "Climate Action: Climate Transition Plans in Europe", digitaalinen paneeli. Mukana on SSAB:n kestävän kehityksen johtaja Christina Friborg.

• 2.kesäkuuta. 15.30-17.00 CEST Business Sweden, "Pioneer the possible - Tukholmasta Sharm el-Sheikiin" Tukholma+50, Älvsjömässan. SSAB:n teknologiajohtaja Martin Pei osallistuu.

• 3. kesäkuuta 9.00-10.00 CEST World Business Council for Sustainable Development, WBCSD, paneelikeskustelu “Kuinka nopeuttaa liikkuvuuden (mobility) arvoketjun kestävää muutosta?” Älvsjömässan, Value-Chain Stage. Mukana on SSAB:n kestävän kehityksen johtaja Christina Friborg

Lisätietoja: Mia Widell, presschef SSAB, [email protected], puh. +46 76527250

Median osallistuminen opintomatkalle Luulajaan 31. toukokuuta, ota yhteyttä [email protected]