SSAB on mukana suomalaisessa Black Carbon Footprint -hankkeessa, jonka tavoitteena on luoda yhtenäinen ja useille tieteen ja tekniikan aloille soveltuva ilmakehää lämmittävän mustan hiilen (black carbon, BC) päästöjen ja vaikutusten metriikka sekä lisätä ymmärrystä mustan hiilen päästöistä, ilmakehäpitoisuuksista ja vaikutuksista.

Osana tätä hanketta Raahessa toteutetaan tammi-helmikuun vaihteessa mittauskampanja, jonka aikana tutkitaan kaupungin ilmanlaatua ja erityisesti mustan hiilen pitoisuuksia ilmassa. SSAB oli aloitteellinen mittauskampanjan toteuttamiseksi juuri Raahessa.

Mittauksilla saadaan lisää tietoa teollisuustoiminnan mustan hiilen päästöistä suhteessa muihin lähteisiin, ja mittaustuloksia voidaan käyttää Raahen ilmanlaadunparannuskeinojen arvioimiseen. Mittauksia suoritetaan Tampereen yliopiston mobiililaboratoriolla ja niissä hyödynnetään myös Raahen kaupungin jatkuvatoimisilta mittausasemilta saatavaa tietoa.

Mobiililaboratorion voi nähdä liikennöivän Raahen keskustan lisäksi tehdasalueen lähistössä sekä pientaloalueilla.

Mittauskampanja toteutetaan yhteistyössä SSAB:n, Raahen kaupungin, Tampereen yliopiston Aerosolifysiikan laboratorion ja Ilmatieteen laitoksen kanssa.

Black Carbon Footprint -hanke on Business Finlandin ja hankkeeseen osallistuvien tahojen rahoittama laaja ja kansainvälinen tutkimuskokonaisuus, johon osallistuu kahdeksan suomalaista eri alojen tutkimusryhmää, kymmenen yritystä ja useita viranomaistoimijoita. Lisätietoja hankkeesta ja mustasta hiilestä löytyy Black Carbon Footprint -hankkeen verkkosivuilta sekä Suomen ympäristökeskuksen verkkosivuilta.