SSAB blog Kati ManninenKiinnostuin vedenpuhdistuksesta työskennellessäni opintojeni aikana biokemiallisen vedenpuhdistamon prosessityöntekijänä. Minun oli tutkittava jätevettä ja opittava, miten se puhdistetaan. Valmistuin tekniikan diplomi-insinööriksi Oulun yliopistosta marraskuussa 2017 pääaineenani prosessi- ja ympäristötekniikka. Pro gradussani tutkin niin sanottua "jälkidenitrifikaatiota". Se on tärkeä vedenpuhdistusprosessi, jossa nitraatti muutetaan typpikaasuksi. Päätyöni nyt asiantuntijana on modernisoida vedenpuhdistamon prosesseja, niin että koksaamon käsitellyt jätevedet täyttävät tiukat päästörajat.

Kaikki koksin valmistusprosessissa syntyvä jätevesi käsitellään jätevedenpuhdistamossa. Puhdistamoon tuleva jätevesi on myrkyllistä, joten ympäristön suojelemisen kannalta on tärkeää, että jätevesi puhdistetaan kunnolla. Vettä puhdistetaan sekä mekaanisesti että biokemiallisesti. Lähitulevaisuudessa on tarkoitus ottaa käyttöön kaksi prosessivaihetta osana pyrkimystä täyttää uudet päästörajat.

Kasvoin pienessä kylässä luonnon ja maatalouden keskellä. Opin kunnioittamaan luontoa ja sen kauneutta jo nuorena. Otimme kaiken ilon irti Vasankarin hiekka- ja kivirannoista sekä metsistä, joissa saattoi harrastaa kaikenlaista. Peruskoulun ja lukion jälkeen ympäristöasiat alkoivat kiinnostaa suuresti. Ymmärsin, että haluan vaikuttaa asioihin ennaltaehkäisevästi. Ympäristötekniikka tuntui minusta sopivalta alalta, vaikka alalla ei olekaan kovinkaan paljon naisia. Vapaa-ajalla urheilen, tapaan kavereita ja, jos aikaa on riittävästi, valokuvaan sekä maalaan. Nämä harrastukset ovat mielestäni hyvää vastapainoa päivittäiselle työlleni.

Aion myös osallistua projektiryhmään, joka tutkii mustaa hiiltä. Työryhmä tutkii eri tekniikoita, joiden avulla voidaan kartoittaa mustan hiilen alkuperät. Musta hiili on kolmanneksi haitallisin aine ilmakehässä hiilidioksidin ja metaanin jälkeen. Musta hiili on pienijakoista nokea, jota syntyy fossiilisten polttoaineiden ja biomassan epätäydellisessä palamisessa. Näillä hiukkasilla on huomattavia negatiivisia terveysvaikutuksia ja ne edistävät ilmaston maailmanlaajuista lämpenemistä. Tyypillisiä päästölähteitä ovat maantiet, teollisuus ja talojen lämmittäminen. Projektin hallinnoijat ovat Tampereen yliopisto sekä Ilmatieteen laitos.

Kati Manninen

SSAB on jännittävällä kestävän kehityksen matkalla – Sustainability Expedition. Tässä blogisarjassa työntekijämme kertovat erilaisista käynnissä olevista kestävän kehityksen hankkeista. Miten edistämme visiotamme vahvemmasta, kevyemmästä ja kestävämmästä maailmasta.