Nimi: Marita Hane
Tehtävä: Docol Global Brand Manager
Marita Hane Paikka: Borlänge

Kun tulin SSAB:lle kuusi vuotta sitten, olin valmis edustamaan ruotsalaista teollisuutta maailman markkinoilla. SSAB:n visio vahvemmasta, kevyemmästä ja kestävämmästä maailmasta tuntui minustakin oikealta. Minun tehtävänäni on kertoa asiakkaille eduista, jotka liittyvät autoteollisuuden käyttämään erikoislujien terästen Docol®-tuotemerkkiin.

Kestävän kehityksen ajatteleminen autojen valmistuksessa ja käytössä on ollut tärkeä osa viestintäämme ja on ollut ilo huomata, miten tietoisuus asiasta jatkuvasti kasvaa. Käytännössä kaikissa maissa on ymmärretty tuotteen koko elinkaaren merkitys. Olemme myös huomanneet autovalmistajien kertovan, että erikoislujan teräksen käyttö autoissa on myyntiargumentti.

Itse asun maaseudulla Taalainmaalla ja saan nauttia maaseudun hyvää tekevistä vaikutuksista keholle ja mielelle. Monissa asioissa voimme elää kestävällä tavalla, mutta haasteena voivat olla välimatkat työpaikalle, kouluun ja sairaanhoitoon. Monet meistä ovat silloin riippuvaisia autosta. Ilman joukkoliikennettä taajamien ulkopuolella henkilöautot tulevat säilyttämään asemansa jatkossakin. Ympäristön huomioivien ajoneuvojen kysyntä on kasvussa, mikä on inspiroiva haaste myös meille terästeollisuudessa.

Ympäristökriisistä puhutaan paljon. Sana kriisi on peräisin kreikan crisis-sanasta, joka tarkoittaa merkittävää käännettä. Kriisi tarkoittaa siis toisin sanoen muutoksen mahdollisuutta. Miten tulevaisuuden autoja ajetaan? Onko niissä akku vai jokin muu vielä tuntematon voimanlähde? Selvää on, että autojen painoa täytyy alentaa, että päästövaatimukset tiukentuvat ja turvallisuustoimintoja otetaan käyttöön. Tämä kehitys antaa odottaa kasvua erikoislujien terästen käytölle autoteollisuudessa. Autojen voimanlähteeseen katsomatta teräksellä on tärkeä rooli kaikissa ajoneuvoissa. Meidän asiantuntemuksemme ja kokemuksemme toimialalta on eduksi asiakkaillemme.

Kehitämme jatkuvasti uusia Docol-teräksiä autoteollisuudelle. Monissa tapauksissa autoteollisuuden toiveet ja vaatimukset vievät eteenpäin kehitystä terästeollisuudessa, joka puolestaan voi tuottaa materiaaleja yhteiskuntaan laajemminkin.

SSAB on jännittävällä kestävän kehityksen matkalla – Sustainability Expedition. Tässä blogisarjassa työntekijämme kertovat erilaisista käynnissä olevista kestävän kehityksen hankkeista. Miten edistämme visiotamme vahvemmasta, kevyemmästä ja kestävämmästä maailmasta.