SSAB Europen tavoitteena on kasvattaa standardituotteita kannattavampien premium-tuotteidensa myyntivolyymejä. Yksi osa tätä strategiaa on tavoite lisätä putkiliiketoiminnan myyntivolyymejä. Noin 300 miljoonan kruunun investointi kohdistuu Hämeenlinnan putkitehtaan tuotantolinjojen uudistamiseen. Muille tehtaille valmistellaan kehitysohjelmia, joiden investointeja käsitellään myöhemmin erikseen.

Osana uudelleenjärjestelyä Lappohjan tehdas suljetaan vähitellen vuoden 2020 loppuun mennessä. Lappohja työllistää yhteensä 115 henkeä. Henkilöstömuutoksia ei toteudu vuoden 2018 aikana vaan vähitellen vuosina 2019-2020. SSAB tarjoaa kaikille Lappohjan työntekijöille töitä SSAB Europen muilla toimipaikoilla Suomessa.

SSAB Europella on putkituotantoa Hämeenlinnassa, Lappohjassa ja Pulkkilassa sekä lisäksi kierresaumahitsattujen putkien valmistusta Oulaisissa ja profiilituotantoa Toijalassa.

Lisätietoja:
Kari Väliaho, SSAB Europe, Tubular products, [email protected], puh. +358 40 354 3232