Suurpaalut
Lyötävä RR-suurpaalu

RR®- ja RD®-suurpaalut

Erittäin kantokykyiset suurpaalut

RR®- ja RD®-suurpaalut valmistetaan kierresaumahitsatuista putkista. Paalukoot: 400 – 1 200 mm. RR- ja RD®-suurpaaluja voidaan valmistaa myös asiakkaan haluamalla halkaisijalla ja seinämänpaksuudella. 

Lisätietoja paalujen poikkileikkausominaisuuksista ja teräslajeista saa SSAB:n RR®- ja RD®-paalujen suunnittelu- ja asennusoppaasta.

Käyttökohteet:

 • Sillat sekä tie- ja ratarakenteet
 • Satamalaiturit
 • Toimistorakennukset ja liiketilat
 • Teollisuusrakennukset
 • Tuulimyllyt

Ladattavat tiedostot

Document type
3,11 Mb
534 Kb
1,08 Mb
English
10,89 Mb
Suomi
1,66 Mb
Suomi
515 Kb
English

Suurpaalujen saatavuus: seinämien vakiopaksuudet ja halkaisijat. Pituus ilman jatkoksia enintään 39 metriä. Projektikohtaisten mittojen osalta ota yhteyttä myyntiimme. 

Suurten teräsputkipaalujen vakiomitat ja teräslajien saatavuus

  Halkaisija
 Seinämän paksuus
   [mm] 8
10
12,5
14,2
16
18
20  22 23
RR400 406,4 X X X
RR450 457,0 X X X  
RR500 508,0 X X X X *  
RR550 559,0 X X X X *  
RR600 610,0 X X X X X O  
RR650 660,0 X X X X X O  
RR700 711,0 X X X X X X O  
RR750 762,0 X X X X X X O *
RR800 813,0 X X X X X X O *
RR900 914,0   X
X X X X O *  
RR1000 1 016,0 X X X X X O * *
RR1200 1 220,0 X X X X X O * *

X = Teräslajit S440J2H, S550J2H ja S355J2H          O = Teräslajit S440J2H ja S355J2H

*) Varmista saatavuus myynniltä

Suurten teräsputkipaalujen vakiomitat ja teräslajien saatavuus

X = Teräslajit S440J2H, S550J2H ja S355J2H O = Teräslajit S440J2H ja S355J2H*) Varmista saatavuus myynniltä

Halkaisija
Seinämän paksuus

[mm] 8
10
12,5
14,2
16
18
20 22 23
RD400 406,4 X X X

RD450 457,0 X X X

RD500 508,0 X X X X *RD550 559,0 X X X X *RD600 610,0 X X X X X O


RD650 660,0 X X X X X O


RD700 711,0 X X X X X X O

RD750 762,0 X X X X X X O *
RD800 813,0 X X X X X X O *
RD900 914,0
X
X X X X O *
RD1000 1 016,0
X X X X X O * *
RD1200 1 220,0
X X X X X O * *

RR®-paalu

Lyötävät RR-suurpaalut (RR400–RR1200) ovat teräsputkipaaluja, jotka muodostuvat kierresaumahitsatusta teräsputkesta ja valinnaisesta paalukärjestä.

Niiden suurimpia etuja ovat erinomainen kuormankantokyky, niiden muodosta johtuva jäykkyys ja taivutuskestävyys sekä teräksen lujuuden tuoma asennuskestävyys.
Lue lisää

RR®-paalu

Lyötävät RR-suurpaalut (RR400–RR1200) ovat lyömällä asennettavia teräsputkipaaluja, jotka muodostuvat kierresaumahitsatusta teräsputkesta ja valinnaisesta paalukärjestä.

Niiden suurimpia etuja ovat erinomainen kuormankantokyky, niiden muodosta johtuva jäykkyys ja taivutuskestävyys sekä teräksen lujuuden tuoma asennuskestävyys.

Tarvikkeet:

Kärjellä kantavat RR-suurpaalut varustetaan Pohjoismaissa yleensä RR­kalliokärjillä.

Kalliokärjet

 • Suojaavat paalun alapäätyä asentamisen aikaisia rasituksia vastaan.
 • Keskittävät paalun kärkeen kohdistuvat rasitukset mahdollisimman tasaisesti putkipaalun poikkileikkaukselle.
 • Estävät paalun kärjen liukumista sivusuunnassa.

 

Kalliokärkiä on kolmea eri tyyppiä. Yleisimmät kärkityypit on varustettu rakenneterästuurnalla tai karkaistulla tuurnalla. Kalliokärjen betonitäytteisen reikätuurnan läpi voidaan porata kallioon injektoitava tartuntatappi.

Paalun kärki voidaan suojata myös erityyppisillä maakärjillä olosuhteissa, joissa kalliokärkeä ei vaadita.

Jos paalu asennetaan alapäädystään avoimena, alapäätyyn voidaan jo tehtaalla asentaa kärkivahvike suojaamaan paalua asennuksen aikana.

Alla on kärkivahvikkeen malli ja esimerkkejä kalliokärjistä, joissa on joko rakenneterästuurna, karkaistu tuurna tai reikätuurna.   

RD®-paalu

Porattavat RD-suurpaalut (RD400–RD1200) ovat poraamalla asennettavia erikoispaaluja, joita käytetään erityisesti vaikeissa pohja- ja ympäristöolosuhteissa.

Paalut valmistetaan pituus- tai kierresaumahitsatuista teräsputkista. Ne voidaan porata luonnollisten maakerrosten läpi aina peruskallioon asti, ja niiden sijainti- ja kaltevuuspoikkeamat pysyvät erittäin pieninä.
Lue lisää

RD®-paalu

Porattavat RD-suurpaalut (RD400–RD1200) ovat poraamalla asennettavia erikoispaaluja, joita käytetään erityisesti vaikeissa pohja- ja ympäristöolosuhteissa.

Paalut muodostuvat pituus- tai kierresaumahitsatuista teräsputkista. Ne voidaan porata luonnollisten maakerrosten läpi aina peruskallioon asti, ja niiden sijainti- ja kaltevuuspoikkeamat pysyvät erittäin pieninä.

Rakenne:

RD400–RD1200-paalut muodostuvat kierresaumahitsatuista putkista. 

 1. Kierresaumahitsattu putkipaalu
 2. Hitsattu jatkos
 3. Maakenkä/avarrinkruunu

 

Jatkaminen hitsaamalla

Jos paaluja jatketaan hitsaamalla, ne toimitetaan tilauksen mukaisilla hitsausviisteillä, joiden kulma on tavallisesti 30 astetta. Hitsausviisteeseen voidaan koneistaa pontti mekanisoitua hitsausta varten.

Pinnoitteet

Ankarissa olosuhteissa paalut on hyödyllistä suojata ulkopinnoitteilla joko kokonaan tai osittain.

SSAB voi toimittaa paaluja useilla erilaisilla suojapinnoitteilla.

Lue lisää

Pinnoitteet

Maalipinnoite

Satamarakenteissa ja muissa ankarissa olosuhteissa paalut on hyödyllistä suojata ulkopinnoitteilla joko kokonaan tai osittain. SSAB toimittaa korroosiosuojattuja teräsputkia suojamaalattuina tai HDPE­kolmikerrospinnoitettuina. Suojamaalaus toteutetaan standardin EN ISO 12944­5 mukaisilla suojamaaliyhdistelmillä.
Pinnan esikäsittely, maalauksen toteuttaminen ja valvonta sekä pinnoitteelle tehtävät testaukset tehdään standardin EN ISO 12944 mukaisesti. Myös ponttilukot ja teräspontit voidaan korroosiosuojata suojapinnoitteilla.

Kolmikerrospinnoite

Kolmikerrospinnoitteen toteutus ja laadunvarmistus tehdään standardin DIN 30 670 vaatimusten mukaisesti. Ratkaisussa epoksikalvo suojaa paalua korroosiolta ja polyeteenikalvo puolestaan epoksikalvoa vaurioitumiselta. Kolmikerrospinnoitetta voidaan käyttää 10–18,1 metriä pitkissä putkissa. Tätä pidemmät putket jatkoshitsataan ja liitos suojataan liitospinnoitteella.

Kustannussäästöjä paalujen koon ja mittojen optimoinnilla

Kun projektin suunnitteluvaiheessa tehdään oikeita päätöksiä, kokonaiskustannuksissa voidaan säästää merkittävästi.

Joustavan valmistusprosessimme ansiosta suurpaalujen mitat voidaan määrittää projektikohtaisesti. Kustannussäätöä syntyy esimerkiksi materiaalien paksuuden ja paaluissa käytetyn teräslajin projektikohtaisella mitoituksella.

Asiakkaan määrittelemiin mittoihin valmistettujen paalujen avulla voidaan vähentää jatkosten hitsaustöitä työmaalla, mikä säästää sekä aikaa että rakennuskustannuksia. RR- ja RD-suurpaaluja voidaan valmistaa tilauksesta jopa 39 m:n mittaisina ilman hitsattuja jatkoksia. Pisimmät SSAB:n toimittamat RR-paalut ovat olleet 45 metrin mittaisia tehdasolosuhteissa hitsatuilla jatkoksilla.