Pinnoitteet

Maali- ja HDPE-pinnoitteet

Satamarakenteissa ja muissa ankarissa olosuhteissa saattaa olla hyödyllistä suojata paalut ulkopinnaltaan joko kokonaan tai osittain. SSAB toimittaa korroosiosuojattuja teräsputkia suojamaalattuina tai HDPE-­kolmikerrospinnoitettuina. Suojamaalaus toteutetaan standardin EN ISO 12944­-5 mukaisilla suojamaaliyhdistelmillä.
Pinnan esikäsittely, maalauksen toteuttaminen ja valvonta sekä pinnoitteelle tehtävät testaukset tehdään standardin EN ISO 12944 mukaisesti. Myös mahdolliset lukkoprofiilit sekä teräspontit voidaan korroosiosuojata suojapinnoitteilla.

Kolmikerrospinnoite

HDPE-kolmikerrospinnoitteen toteutus ja laadunvarmistus tehdään standardin DIN 30670 vaatimusten mukaisesti. Ratkaisussa epoksikalvo suojaa paalua korroosiolta ja polyeteenikalvo puolestaan epoksikalvoa vaurioitumiselta. HDPE-kolmikerrospinnoitetta voidaan käyttää 10–18,1 metriä pitkissä putkissa. Tätä pidemmät putket jatkoshitsataan ja liitos suojataan liitospinnoitteella.

Lukkoprofiileilla varustelluille paaluille HDPE-kolmikerrospinnoite ei ole mahdollinen.