Suojakaiteet SSAB:n teräspaalutus pientalorakentajalle

SSAB:n teräspaalutus pientalorakentajalle

RR®-paaluilla luotettava, vaivaton ja kustannustehokas paaluperustus

Pientalorakentaminen sijoittuu yhä enemmän sellaisille alueille, joissa teknisesti luotettava perustaminen edellyttää paalujen käyttöä. Teräspaaluilla syntyy pitkäikäinen, painumaton ja turvallinen perustus. SSAB:n kehittämä paalujärjestelmä on suunniteltu erityisesti pohjoisiin olosuhteisiin. SSAB:n teräspaalut ovat CE-merkittyjä ja Suomessa valmistettuja. RR®-paaluja on asennettu jo vuodesta 1987 alkaen. 

SSAB:n lyötävä pieniläpimittainen teräsputkipaalu, RR®-paalu, on kokonaistaloudellisesti edullisin pientalojen paalutyyppi useimmissa maaperäolosuhteissa. Yleisimmin käytettävät RR-paalut ovat halkaisijaltaan 75-125 mm. Suurempia paaluja käytetään isommissa kohteissa. Paalukoot optimoidaan paaluihin kohdistuvien kuormien mukaisesti. Samalla paalujen kantavuudet saadaan hyödynnettyä tehokkaasti. Esimerkiksi kuistit ja muut kevyesti kuormitetut rakenteet voidaan perustaa pienemmillä paaluilla, jolloin ylimitoitettujen paalujen käyttö ei aiheuta ylimääräisiä kustannuksia.

Mikäli olosuhteet vaativat, voivat kysymykseen tulla myös SSAB:n porattavat RD®-paalut tai vaippainjektoidut paalut. Kallioon porattavia RD®-paaluja käytetään esimerkiksi silloin, kun maaperässä on kiviä ja lohkareita, jotka vaikeuttavat asentamista lyömällä tai kun kallio on lähellä maanpintaa.

Edut:

 • Oikea paalukoko oikeaan paikkaan - Et maksa ylimääräisestä
 • Kevyet paalutuskoneet ja paalut - Paalutustyömaa säilyy siistinä. Ei tarvitse rakentaa mittavia paalutusalustoja, kulkuteitä tai varastointialueita.
 • Pientalon paalut päivässä - Myös talviolosuhteissa 
 • Edistyksellinen tekniikka - Ei materiaalihukkaa ja laadunvarmistus on helppoa
 • Paalutuksesta aiheutuva tärinähaitta vähäinen - Ei vaurioita lähirakenteille

Kustannussäästöä pientalorakentajalle

Valitsemalla lujasta teräksestä valmistetun RRs-paalun voidaan säästää materiaalikustannuksissa

SSAB:n teräsputkipaalut ovat suomalaisia tuotteita ja niissä käytettävät erikoislujat teräslajit S440J2H ja S550J2H on kehitetty erityisesti pohjoismaisiin olosuhteisiin. Lujasta S550J2H teräksestä valmistetut RRs-paalut täydentävät perinteisten RR-paalujen tuotevalikoimaa. Käyttämällä lujempaa S550J2H-teräslajia, voidaan paalun kantokykyä lisätä merkittävästi verrattuna RR-paaluissa käytettävään S440J2H-teräslajiin. Kasvanutta paalun kantokykyä voidaan hyödyntää vähentämällä paalujen lukumäärää. SSAB:n asiakkaalle tämä tarkoittaa säästöjä perustuskustannuksissa.

Pientalorakentajalle teräspaalujen käyttö on vaivatonta

SSAB:n teräspaalujen hankinta onnistuu vaivattomasti suoraan luotettavalta paalutusurakoitsijalta, joka huolehtii asennuksesta sekä tarvittavan paalumateriaalin hankinnasta.

Pientalon perustamistapa määritetään pohjatutkimusten perusteella. Perustussuunnittelija mitoittaa paaluperustukset pientalon pohjapiirustuksen ja perustuksille tulevien kuormien perusteella. Kohteen suunnittelijan käytettävissä on erilaisia suunnittelua helpottavia työkaluja, joiden avulla paaluperustus voidaan optimoida.

Paalujen asennuksesta vastaavat luotettavat erikoisurakoitsijat, jotka hankkivat paalumateriaalin SSAB:lta ja huolehtivat siitä, että kohteen paalutus suoritetaan perustussuunnitelmien mukaisesti. Nykyaikaisilla asennuskalustoilla paalut voidaan tarvittaessa asentaa myös lähelle olemassa olevia rakenteita. Pieni ja kevyt kalusto mahdollistaa asennuksen myös sisätiloissa, jos vanhoja olemassa olevia perustuksia joudutaan vahvistamaan. Teräspaalut tarjoavat monia etuja niin uuden talon rakentajalle kuin perustusten korjaajallekin. Teräspaalutusta voidaan aina pitää kannattavana investointina, joka lisää rakennuksen arvoa.

Lue lisää

Pientalorakentajalle teräspaalujen käyttö on vaivatonta

Paalutuksen suunnittelu

Pientalon perustamistapa määritetään pohjatutkimusten perusteella. Paaluperustus on riskitön ja varmasti painumaton rakennuksen perustamistapa. Teräspaaluperustus soveltuu pehmeiden ja kokoonpuristuvien pohjamaiden lisäksi myös kohtalaisesti kantaville siltti- ja hiekkamaille. Pohjatutkimuksella selvitetään maaperän ominaisuudet ja saadaan lähtötiedot paalun rakenteen suunnitteluun ja arvioidaan tarvittava paalupituus. Perustussuunnittelija mitoittaa paaluperustukset pientalon pohjapiirustuksen ja perustuksille tulevien kuormien perusteella. Paalutuksen suunnittelu tehdään SSAB:n RR-paalutusohjeen mukaisesti ja paaluanturat voidaan suunnitella ”Pientalojen perustukset, anturoiden suunnitteluohje RR- ja RD-paaluille” -ohjeen mukaisesti.

Paalutuksen toteutus

Paalut asennetaan yleensä yhden työpäivän aikana. Paalut ja asennuskalusto saapuvat rakennustyömaalle kustannustehokkaasti samalla kuljetuksella. Paalutusurakoitsija asentaa paalut paalutussuunnitelman mukaisiin paikkoihin. RR-paalun kantavuus varmistetaan lyömällä paalu riittävään loppulyöntitiukkuuteen, joka riippuu paalun koosta, pituudesta, käytetystä lyöntilaitteesta ja paalukuormasta. Paalut katkaistaan suunniteltuun tasoon ja paalun päihin asennetaan paaluhatut. Paalujen varaan tehtävien anturoiden ja muiden rakenteiden rakennustyöt voidaan aloittaa välittömästi paalutuksen valmistuttua.

SSAB:n teräspaalutuksen hankinta

RR- tai RD-paalutuksen hankinta onnistuu vaivattomasti suoraan luotettavalta paalutusurakoitsijalta, joka huolehtii asennuksesta sekä tarvittavan paalumateriaalin hankinnasta. Käytettävissä on useita eri paalutusurakoitsijoita, joiden toimialue on koko Suomi. Paalutusurakoitsija antaa yleensä asemakuvan, paalutussuunnitelman ja pohjatutkimuksen perusteella tarjouksen, joka sisältää paalujen paikalleen mittauksen, asennuksen materiaaleineen sekä katkaisun. Yleinen menettelytapa on, että rakentaja maksaa vain hyötypituudesta paalutusurakoitsijalle.

Paalutuksen tarjouspyyntö

Ota yhteyttä paalutusurakoitsijaan

Paalutusurakoitsija tekee tarjouksen, joka sisältää materiaalit ja asennuksen. Paalutusurakoitsija toimittaa paalut, suorittaa paalutuksen ja laatii paalutuspöytäkirjat.
Ota yhteyttä paalutusurakoitsijaan

Ota yhteyttä paalutusurakoitsijaan

RR-paalutusurakoitsijat

Paalutusurakoitsija tekee tarjouksen, joka sisältää materiaalit ja asennuksen. Paalutusurakoitsija toimittaa paalut, suorittaa paalutuksen ja laatii paalutuspöytäkirjat.

 Nimi

Paikkakunta 

Puhelinnumero 

 Sähköposti

 Lisätietoja

 Alakuijala Martti Oy  Kyläjoki  040 515 3208  alakuijala@alakuijala.fi alakuijala.fi 
 Auranmaan Teräspaaluttajat Oy  Prunkila 0400 323 762
0400 628 365
 info@teraspaaluttajat.fi teraspaaluttajat.fi
 Destia Engineering Oy  Toijala 0201 550 650  engineering@destia.fi destiaengineering.fi
 Hoijar & Paro Trans Ab  Helsingby 050 086 4250  hoijar-parotrans@netikka.fi hoijar-parotrans.fi
 HV-Maarakennus  Kemi 040 766 9963  harri.posti@hvm.fi hvm.fi
 Junttapojat Oy   Tuusula 09 2733 711  junttapojat@junttapojat.fi  junttapojat.fi
 Kankareen Paalutus Oy  Oripää 050 567 0730  hannu.vesamaki@kankareenpaalutus.fi  kankareenpaalutus.fi
 Maarakennus Niemeläinen Oy  Reijola 050 065 4278  info@maarakennus.net  maarakennus.net
 NordPile Oy  Masku   02 437 1100  nordpile@nordpile.fi  nordpile.fi 
 Norrgårds Gräv Ab  Oravainen 050 036 7913
06 3850 581
 roland.norrgard@netikka.fi  
 Heimo Tamminen Oy  Ruotsinkylä 050 088 8386  heimo.tamminen@elisanet.fi  teraspaalutus.fi
 Turun Siirtomurske Oy  Raisio 02 438 6441 ari.virtanen@turunsiirtomurske.fi  turunsiirtomurske.fi
 Veljekset Toivanen Oy  Kemi 01 628 7111  jukka.toivanen@veljeksettoivanen.fi  veljeksettoivanen.fi
                                                                                

 

Pientalorakentajan muistilista

SSAB:n teräspaalutuksen hankinta

Tilaa pohjatutkimus

 • Tutkimuksen tekee pohjatutkimustoimisto
 • Pohjatutkimuksesta tulee selvitä:
  • kohteen perustamistapa
  • lähtötiedot paalutuksen suunnitteluun

Hanki perustussuunnitelmat

 • Suunnitelmat laatii kohteen rakennesuunnittelija tai erikseen hankittava perustusten suunnittelija
 • Perustussuunnitelmien tulee sisältää:
  • paalukartta
  • perustuspiirustus
  • rakenne- ja raudoituspiirustukset
  • rakenneleikkaukset

Hyväksytä pohjarakennesuunnitelma (perustussuunnitelma) rakennusvalvontaviranomaisella

 • Tarvittavat katselmukset tulee hoitaa kunnan/kaupungin rakennusvalvontaviranomaisten käytännön mukaisesti

Tilaa paalutus

 • Paalutuksen tarjouspyyntö, joka sisältää materiaalit ja asennuksen, tehdään paalutusurakoitsijalle
 • Paalutusurakoitsija toimittaa paalut, suorittaa paalutuksen ja laatii paalutuspöytäkirjat

Pientalon teräspaalutus päivässä

Katso video teräspaalutuksesta paritalokohteessa Vantaalla