Suojakaiteet
Suojakaiteet

Suojakaiteet

SSAB:n räätälöityjä, asennusvalmiita suojakaidejärjestelmiä voidaan käyttää liikenteenohjaukseen sekä alueiden rajaamiseen ja suojaamiseen.

Toimitamme asennusvalmiit suojakaidejärjestelmät, joihin sisältyvät

  • johteet
  • kaidepylväiden alku- ja pääteosat
  • kaarre- ja kulmaosat.


Ladattavat tiedostot

Document type

Reunakaiteet

SSAB:n reunakaiteet soveltuvat erittäin moniin käyttökohteisiin.

Reunakaide SSAB W230 on uusi, lujasta teräksestä valmistettu reunakaidejärjestelmä, joka on täysin yhteensopiva Suomessa aiemmin yleisesti käytettyjen reunakaiteiden kanssa.

Törmäystestatut reunakaiteemme täyttävät standardin EN 1317­2 vaatimukset, ja ne kestävät todistetusti erittäin vaativissa ympäristöolosuhteissa. Pitkien johdeosien ja pulttiliitosten ansiosta asentaminen on nopeaa ja helppoa.

Lue lisää

Reunakaiteet

SSAB:n reunakaiteet soveltuvat erittäin moniin käyttökohteisiin. Törmäystestatut reunakaiteemme täyttävät standardin EN 1317­2 vaatimukset, ja ne kestävät todistetusti erittäin vaativissa ympäristöolosuhteissa. Pitkien johdeosien ja pulttiliitosten ansiosta asentaminen on nopeaa ja helppoa.

Käyttökohteet:

• Tiet
• Jalkakäytävät ja pyörätiet
• Pysäköintialueet ja monikerroksiset pysäköintitalot
• Satamat
• Teollisuusrakennukset ja varastot

 

SSAB W230

Reunakaide SSAB W230 on uusi, lujasta teräksestä valmistettu reunakaidejärjestelmä, joka on täysin yhteensopiva Suomessa aiemmin yleisesti käytettyjen reunakaiteiden kanssa. Kaidetyyppi täyttää standardin EN 1317­2 luokan N2 törmäysturvallisuusvaatimukset ja standardin EN1317-5 korkeimman aurauskestävyysluokan 4 vaatimukset.

Kaiteen törmäysturvallisuutta ja kustannustehokkuutta on kehitetty hyödyntämällä nykyaikaisten lujien terästen tuomia etuja.

Reunakaide W230 toimitetaan valmiiksi rei’itettynä ja kuumasinkittynä tarvikkeineen. Tarvittaessa kaiteita voidaan toimittaa myös taivutettuina. Kaidetyyppiin W230 saa 45 ja 90 asteen kaarrekappaleita. Kaidetyypin W230 vakiotoimituspituus on 12 m ja vakiopylväsväli 4 m.

Kohdissa, joissa halutaan erityisesti suojata väylän varrella olevia rakenteita, kuten siltapilareita ja porttaaleita, voidaan käyttää W230-kaiteeseen yhteensopivaa kaidetyyppiä W230/4 yhden tai kahden metrin pylväsvälillä.

Sinkitys Liikenneviraston tyyppipiirustusten TIEH TY3/51 ja TY3/52 mukaisesti:

•Suojakaiteissa sinkkipinnoitteen paikallisen kerrospaksuuden on oltava vähintään 75 μm.
•Kiinnitystarvikkeissa sinkkipinnoitteen paikallisen kerrospaksuuden on oltava vähintään 50 μm.

 

W230/4

Yleisin Suomessa käytetty kaidetyyppi on Liikenneviraston tyyppipiirustusten (TY3/51) mukainen reunakaide W230/4. Kaidejärjestelmä on saatavana CE­-merkittynä vahvistetulla jatkoksella tai vakiojatkoksella. Kaidetyyppi täyttää standardin EN 1317­2 luokan N2 törmäysturvallisuusvaatimukset ja standardin EN 1317-5 korkeimman aurauskestävyysluokan 4 vaatimukset. Kaide on testattu ja hyväksytty 1, 2 ja 4 metrin pylväsväleille.

Reunakaide W230/4 on täysin yhteensopiva SSAB:n uuden reunakaiteen SSAB W230 kanssa, joten W230/4-kaiteet voidaan korvata kustannustehokkaammalla ja turvallisemmalla SSAB W230 -kaiteella.

Keskikaiteet

SSAB:n keskikaiteet ovat tehokas tapa parantaa liikenneturvallisuutta.

SSAB:n keskikaiteita käytetään kaistojen välissä ajoneuvojen törmäysten estämiseen. Ne soveltuvat käytettäviksi suurta turvallisuutta edellyttävillä tieosuuksilla.

Törmäystestatut keskikaiteemme täyttävät standardin EN 1317­2 vaatimukset, ja ne kestävät toditetusti erittäin vaativissa ympäristöolosuhteissa. Pitkien johdeosien ja pulttiliitosten ansiosta asentaminen on nopeaa ja helppoa.

Lue lisää

Keskikaiteet

SSAB:n keskikaiteita käytetään kaistojen välissä ajoneuvojen törmäysten estämiseen. Ne soveltuvat käytettäviksi suurta turvallisuutta edellyttävillä tieosuuksilla. Törmäystestatut keskikaiteemme täyttävät standardin EN 1317­2 vaatimukset, ja ne kestävät todistetusti erittäin vaativissa ympäristöolosuhteissa. Pitkien johdeosien ja pulttiliitosten ansiosta asentaminen on nopeaa ja helppoa.

Käyttökohteet:

• Tiet

 

SSAB C210/130x4

SSAB:n keskikaiteet parantavat liikenneturvallisuutta tehokkaasti. Rakenteeltaan luja ja turvallinen keskikaide täyttää törmäyskestävyysluokkien H1 ja N2 vaatimukset ja sille on myönnetty CE-hyväksyntä.

Asennuksesta on tehty mahdollisimman yksinkertaista. Hyvän asennettavuuden lisäksi keskikaidejärjestelmän kustannustehokkuutta lisää mm. erikoislujien teräslajien käyttö sekä 4 metrin pylväsväli. SSAB:n keskikaiteen pitkäaikaiskestävyys on erinomainen.

Keskikaidejärjestelmällä on monia etuja, joilla kaiteen kustannustehokkuutta on parannettu:

  • Kaide perustuu avoprofiiliin ja innovaatioon, joka mahdollistaa pylvään asentamisen ilman johteen pituussuuntaisia tiukkoja asennustoleransseja.
  • Päätyankkuri voidaan asentaa valmiiden asfalttikerrosten päältä asfalttia poistamatta, mikä nopeuttaa asennusta.
  • Keskikaiteen jatkoksen ruuvien määrä on minimoitu asennuksen nopeuttamiseksi.
  • Johteiden pituus on 12 metriä.
  • Neljän metrin välein asennettavat pylväät voidaan upottaa suoraan maahan tai esiasennettuihin holkkeihin. Holkkiasennuksen ansiosta kaide voidaan poistaa tilapäisesti.

Kaiteen korkeus vastaa Suomessa yleisesti käytettyä keskikaidetta, jolloin keskikaide on helposti liitettävissä olemassa oleviin kaiteisiin, hyväksyttyihin törmäysvaimentimiin ja kokoon painuviin kaiteiden päihin.

Asennus

SSAB C210/130 -kaiteiden asentaminen on yksinkertaista ja osien määrä on pidetty mahdollisimman pienenä. Kaiteen korkeus vastaa Suomessa yleisesti käytettyä keskikaidetta, joten se on helposti liitettävissä olemassa oleviin kaiteisiin, hyväksyttyihin törmäysvaimentimiin ja kokoon painuviin kaiteiden päihin. Kaidejärjestelmään kuuluvat myös tilapäisesti avattavat kaidejaksot, joiden avulla esimerkiksi hälytysajoneuvot pääsevät nopeasti kaiteen puolelta toiselle.

Johteet ja pylväät

CE-hyväksyttyjen suojakaiteiden lisäksi SSAB toimittaa muissa suojakaidejärjestelmissä käytettyjä johteita ja komponentteja.

Kaikki osat on valmistettu Suomessa. Toimitukset ovat nopeita ja luotettavia.
Lue lisää

Johteet ja pylväät

Sillankaiteissa käytettävät johteet

Esimerkiksi lyhyiden siltojen kaiteissa käytettävää johdetta W240/5 voidaan toimittaa valmiiksi rei’itettynä ja kuumasinkittynä. Tilauksesta johteita on saatavissa määrämittaisina ja vapaavalintaisella reikävälillä sekä haluttaessa ilman sinkitystä tai ilman reikiä. Tarvittaessa johteita voidaan toimittaa myös taivutettuina. Johteen W240 vakiotoimituspituus on 12 m ja pylväsväli 2 m.

Johdetta W230/5 käytetään Liikenneviraston aiemman tyyppisillankaiteen kanssa siltojen kunnostus- ja korjaustöissä sekä toisinaan pääteiden ulkopuolella uusissa rakenteissa. Johteet toimitetaan asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Johdetta W150/3 käytetään kevyen liikenteen sillankaiteissa.

Käsijohdetta U 55/114/55 x 6 käytetään Liikenneviraston tyyppisillankaiteen kanssa. Kylmävalssattu teräs antaa kaiteelle viimeistellymmän ulkoasun kuin teräväkulmainen kuumavalssattu teräs. Jos kaide halutaan maalata, kylmävalssattu teräs on parempi vaihtoehto sen pyöreäkulmaisuuden ja sileämmän pinnan ansiosta. Käsijohteet toimitetaan sinkitsemättöminä.


Keskikaiteiden kotelopalkit

CE-­merkitsemättömiä kaidetuotteita voidaan Liikenneviraston ohjeiden mukaisesti käyttää vanhojen kaiteiden korjaustöissä. SSAB toimittaa johde­ ja pylväsprofiileja sekä muita tarvikkeita käytettäviksi keskikaiteiden kotelopalkkien korjaustöissä.

 

Pylväät

SSAB voi toimittaa erilaisia kaidepylväsprofiileja joustavasti esimerkiksi Liikenneviraston tyyppipiirustusten tai muiden yleisimpien kaidejärjestelmien pohjalta. Pylväitä voidaan toimittaa myös määrämittaisina ja vapaavalintaisella reikävälillä sekä haluttaessa ilman sinkitystä tai ilman rei’itystä.

SSAB:n suojakaiteiden saatavuus ja törmäyskestävyysluokat

Saatavuus ja törmäyskestävyys

   Törmäyskestävyysluokka Aurauskestävyys  Riskitaso  Pylväsväli [m]  Testiajoneuvon massa
 Testiajoneuvon   nopeus [km/h] Törmäyskulma  Työleveys, Wn, [m] Pylvästyyppi
SSAB W230-3 
  N2
4
A
1 900
100
20
0,7 UC115
  N2 4 A 1 1 500 110 20 0,8 (W2)  UC115
  N2 4 A 2 900 100 20 0,7 UC115
  N2 4 A 2 1 500 110 20 1,0 (W3) UC115
  N2 4 A 3 900 100 20 0,8 UC115
  N2 4 A 3 1 500 110 20 1,3 (W4) UC115
  N2  4
A
4
900
100 20
0,9 UC115
  N2 4 A 4 1 500 110 20 1,4 (W5) UC115
  N2 4 A 5 900 100 20 0,9 UC115
  N2 4 A 5 1 500 110 20 1,6 (W5) UC115
  N2 4 A 6 900 100 20 1,0 UC115
  N2 4 A 6 1 500 110 20 1,7 (W5) UC115
 
Vahvistettu W230/4-jatkos; yhteensopiva TY3/51:2010:n kanssa 
  N2  4
A
4
900
100
20
1,3
U100
  N2  4
A
4
1 500
110
20
2,1 (W6)
U100 
  N2  4
A
2
900
100
20
0,8
U100 
  N2  4
A
2 1 500
110
20
1,4 (W5)
U100 
  N2  4
A
1
900
100
20
0,7
U100 
  N2  4
A
1
1 500
110
20
1,0 (W3)
U100 
 
 W230/4, vakiojatkos; yhteensopiva TY3/51:n kanssa 
  N2  4
A
4
900
100
20
1,5
U100 
  N2  4
A
4
1 500
110
20
2,1 (W6)
U100 
  N2  4
A
2
900
100
20
1,2
U100 
  N2  4
A
2
1 500
110
20
1,7 (W5)
U100 
     

Saatavuus ja törmäyskestävyys


Törmäyskestävyysluokka Aurauskestävyys Riskitaso Pylväsväli [m]
Testiajoneuvon massa
Testiajoneuvon nopeus [km/h] Törmäyskulma Työleveys, Wn, [m] Pylvästyyppi
SSAB C210/130x4                 
  H1
4
A 4 900 100 20 1,0 Sigma120
  H1
4
A
4
10 000 70
15
1,9 (W6) Sigma120
  N2 4 A
4
900
100 20 1,0 Sigma120
  N2 4
A
4 1 500 110
20 1,6 (W5)
Sigma120
                   

Komponentteina toimitettujen johteiden ja pylväiden mitat.

  Teräslaji
h [mm]
b [mm] t[mm]
M [kg/m]
Johteet
W150/3
S235J2
150 38 3 5,6
W230/4
S235J2
230 65 4 11,8
W230/5
S235J2
230
65
5
14,7
W306/3
S235J2
306
80
3
11,4
C 33,5/150/180/150/33,5 x 4
S235J2
150
180
4
16,6
W240/5
S355MC
235
71
5
16,2
Käsijohde U 55/114/55 x 6
S355MC
114
55
6
9,5
Pylväät
U 50/100/10 x 4
S235J2
100
50
4
6,0
U 50/100/50 x 5
S235J2
100
50
5
7,3
SIGMA 55/100/55 x 4
S235J2
100
55
4
7,6