Johteet ja pylväät

Sillankaiteissa käytettävät johteet

Esimerkiksi lyhyiden siltojen kaiteissa käytettävää johdetta W240/5 voidaan toimittaa valmiiksi rei’itettynä ja kuumasinkittynä. Tilauksesta johteita on saatavissa määrämittaisina ja vapaavalintaisella reikävälillä sekä haluttaessa ilman sinkitystä tai ilman reikiä. Tarvittaessa johteita voidaan toimittaa myös taivutettuina. Johteen W240 vakiotoimituspituus on 12 m ja pylväsväli 2 m.

Johdetta W230/5 käytetään Liikenneviraston aiemman tyyppisillankaiteen kanssa siltojen kunnostus- ja korjaustöissä sekä toisinaan pääteiden ulkopuolella uusissa rakenteissa. Johteet toimitetaan asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Johdetta W150/3 käytetään kevyen liikenteen sillankaiteissa.

Käsijohdetta U 55/114/55 x 6 käytetään Liikenneviraston tyyppisillankaiteen kanssa. Kylmävalssattu teräs antaa kaiteelle viimeistellymmän ulkoasun kuin teräväkulmainen kuumavalssattu teräs. Jos kaide halutaan maalata, kylmävalssattu teräs on parempi vaihtoehto sen pyöreäkulmaisuuden ja sileämmän pinnan ansiosta. Käsijohteet toimitetaan sinkitsemättöminä.

Keskikaiteiden kotelopalkit

CE-­merkitsemättömiä kaidetuotteita voidaan Liikenneviraston ohjeiden mukaisesti käyttää vanhojen kaiteiden korjaustöissä. SSAB toimittaa johde­ ja pylväsprofiileja sekä muita tarvikkeita käytettäviksi keskikaiteiden kotelopalkkien korjaustöissä.

Pylväät

SSAB voi toimittaa erilaisia kaidepylväsprofiileja joustavasti esimerkiksi Liikenneviraston tyyppipiirustusten tai muiden yleisimpien kaidejärjestelmien pohjalta. Pylväitä voidaan toimittaa myös määrämittaisina ja vapaavalintaisella reikävälillä sekä haluttaessa ilman sinkitystä tai ilman rei’itystä.