SSAB:n teräspaalutus pientalorakentajalle

RR®-paaluilla luotettava, vaivaton ja kustannustehokas paaluperustus

Tällä sivulla

Pientalorakentaminen sijoittuu yhä enemmän sellaisille alueille, joissa teknisesti luotettava perustaminen edellyttää paalujen käyttöä. Teräspaaluilla syntyy pitkäikäinen, painumaton ja turvallinen perustus. SSAB:n kehittämä paalujärjestelmä on suunniteltu erityisesti pohjoisiin olosuhteisiin. SSAB:n teräspaalut ovat CE-merkittyjä ja Suomessa valmistettuja. RR®-paaluja on asennettu jo vuodesta 1987 alkaen. 

SSAB:n lyötävä pieniläpimittainen teräsputkipaalu, RR®-paalu, on kokonaistaloudellisesti edullisin pientalojen paalutyyppi useimmissa maaperäolosuhteissa. Yleisimmin käytettävät RR-paalut ovat halkaisijaltaan 75-125 mm. Suurempia paaluja käytetään isommissa kohteissa. Paalukoot optimoidaan paaluihin kohdistuvien kuormien mukaisesti. Samalla paalujen kantavuudet saadaan hyödynnettyä tehokkaasti. Esimerkiksi kuistit ja muut kevyesti kuormitetut rakenteet voidaan perustaa pienemmillä paaluilla, jolloin ylimitoitettujen paalujen käyttö ei aiheuta ylimääräisiä kustannuksia.

Mikäli olosuhteet vaativat, voivat kysymykseen tulla myös SSAB:n porattavat RD®-paalut tai vaippainjektoidut paalut. Kallioon porattavia RD®-paaluja käytetään esimerkiksi silloin, kun maaperässä on kiviä ja lohkareita, jotka vaikeuttavat asentamista lyömällä tai kun kallio on lähellä maanpintaa.

Edut:

 • Oikea paalukoko oikeaan paikkaan - Et maksa ylimääräisestä
 • Kevyet paalutuskoneet ja paalut - Paalutustyömaa säilyy siistinä. Ei tarvitse rakentaa mittavia paalutusalustoja, kulkuteitä tai varastointialueita.
 • Pientalon paalut päivässä - Myös talviolosuhteissa 
 • Edistyksellinen tekniikka - Ei materiaalihukkaa ja laadunvarmistus on helppoa
 • Paalutuksesta aiheutuva tärinähaitta vähäinen - Ei vaurioita lähirakenteille

Kotimaiset CE-merkityt teräspaalut

SSAB:n teräspaalujen valmistusketju raaka-aineesta valmiiksi tuotteeksi on tarkkaan hallittu ja valvottu. Kaikki teräspaalut valmistetaan Suomessa. SSAB:lla on eurooppalaiseen tekniseen hyväksyntään (ETA-12/0526) perustuva CE-merkintä, joka on kattavin rakenneteräksestä valmistetuille paalurakenteille myönnettävistä CE-merkinnöistä. Se käsittää koko paalun rakenteen, osoittaa paalujatkosten mekaaniset vaatimukset ja vaatimuksenmukaisuuden sekä osoittaa, että tuote on valmistettu soveltuvaksi nimenomaan paalutuskäyttöön.

CE-hyväksynnän taustalla ovat yksityiskohtaiset kuormituskokeet erityisesti jatkoksille, eri tuotantovaiheiden jatkuva laadunvalvonta ja materiaalien jäljitettävyys. Käyttämällä rakennusprojektissa SSAB:n CE-merkittyjä paaluja varmistetaan perustusten kestävyys ja toimivuus. Testatut tuotteet takaavat ongelmattoman asennuksen työmaalla.

Kustannussäästöä pientalorakentajalle

Valitsemalla lujasta teräksestä valmistetun RRs-paalun voidaan säästää materiaalikustannuksissa

SSAB:n teräsputkipaalut ovat suomalaisia tuotteita ja niissä käytettävät erikoislujat teräslajit S440J2H ja S550J2H on kehitetty erityisesti pohjoismaisiin olosuhteisiin. Lujasta S550J2H teräksestä valmistetut RRs-paalut täydentävät perinteisten RR-paalujen tuotevalikoimaa. Käyttämällä lujempaa S550J2H-teräslajia, voidaan paalun kantokykyä lisätä merkittävästi verrattuna RR-paaluissa käytettävään S440J2H-teräslajiin. Kasvanutta paalun kantokykyä voidaan hyödyntää vähentämällä paalujen lukumäärää. SSAB:n asiakkaalle tämä tarkoittaa säästöjä perustuskustannuksissa.

Pientalorakentajalle teräspaalujen käyttö on vaivatonta

SSAB:n teräspaalujen hankinta onnistuu vaivattomasti suoraan luotettavalta paalutusurakoitsijalta, joka huolehtii asennuksesta sekä tarvittavan paalumateriaalin hankinnasta.

Pientalon perustamistapa määritetään pohjatutkimusten perusteella. Perustussuunnittelija mitoittaa paaluperustukset pientalon pohjapiirustuksen ja perustuksille tulevien kuormien perusteella. Kohteen suunnittelijan käytettävissä on erilaisia suunnittelua helpottavia työkaluja, joiden avulla paaluperustus voidaan optimoida.

Paalujen asennuksesta vastaavat luotettavat erikoisurakoitsijat, jotka hankkivat paalumateriaalin SSAB:lta ja huolehtivat siitä, että kohteen paalutus suoritetaan perustussuunnitelmien mukaisesti. Nykyaikaisilla asennuskalustoilla paalut voidaan tarvittaessa asentaa myös lähelle olemassa olevia rakenteita. Pieni ja kevyt kalusto mahdollistaa asennuksen myös sisätiloissa, jos vanhoja olemassa olevia perustuksia joudutaan vahvistamaan. Teräspaalut tarjoavat monia etuja niin uuden talon rakentajalle kuin perustusten korjaajallekin. Teräspaalutusta voidaan aina pitää kannattavana investointina, joka lisää rakennuksen arvoa.

Paalutuksen tarjouspyyntö

Ota yhteyttä paalutusurakoitsijaan

Paalutusurakoitsija tekee tarjouksen, joka sisältää materiaalit ja asennuksen. Paalutusurakoitsija toimittaa paalut, suorittaa paalutuksen ja laatii paalutuspöytäkirjat.

Pientalorakentajan muistilista

SSAB:n teräspaalutuksen hankinta

Tilaa pohjatutkimus

 • Tutkimuksen tekee pohjatutkimustoimisto
 • Pohjatutkimuksesta tulee selvitä:
  • kohteen perustamistapa
  • lähtötiedot paalutuksen suunnitteluun

Hanki perustussuunnitelmat

 • Suunnitelmat laatii kohteen rakennesuunnittelija tai erikseen hankittava perustusten suunnittelija
 • Perustussuunnitelmien tulee sisältää:
  • paalukartta
  • perustuspiirustus
  • rakenne- ja raudoituspiirustukset
  • rakenneleikkaukset

Hyväksytä pohjarakennesuunnitelma (perustussuunnitelma) rakennusvalvontaviranomaisella

 • Tarvittavat katselmukset tulee hoitaa kunnan/kaupungin rakennusvalvontaviranomaisten käytännön mukaisesti

Tilaa paalutus

 • Paalutuksen tarjouspyyntö, joka sisältää materiaalit ja asennuksen, tehdään paalutusurakoitsijalle
 • Paalutusurakoitsija toimittaa paalut, suorittaa paalutuksen ja laatii paalutuspöytäkirjat

Rakenna kotisi SSAB:n teräspaalujen varaan

Lisätietoa omakotitalon paalutuksesta

Pientalon teräspaalutus päivässä

Katso video teräspaalutuksesta paritalokohteessa Vantaalla