Erikoislujat teräkset vakaat muutoin heikoilla markkinoilla

Ensimmäinen vuosineljännes

  • Liikevaihto oli 27 148 (31 904) milj. Ruotsin kruunua
  • Liiketulos oli 3 157 (4 733) milj. kruunua
  • Osakekohtainen tulos oli 2,57 (3,59) kruunua
  • Nettokassavaranto oli 18,2 (15,6) mrd. kruunua
  • 4,5 mrd. euron investointipäätös Luulajan fossiilivapaaseen terästehtaaseen

Toimitusjohtajan katsaus

SSAB:n vuoden 2024 ensimmäisen neljänneksen liiketulos oli 3 157 (4 733) miljoonaa kruunua. Liiketuloksen heikkeneminen edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna johtui ennen kaikkea Yhdysvaltojen kvarttolevyjen hinnoista, jotka laskivat korkealta tasolta. Euroopan markkinat olivat edelleen suhteellisen heikot, kun taas erikoislujien terästen markkinat olivat vakaammat. Siirtyminen fossiilivapaaseen teräksenvalmistukseen jatkuu, ja SSAB on päättänyt investoida 4,5 miljardia euroa Luulajan terästehtaaseen. Sen lisäksi, että investointi poistaa 7 % Ruotsin hiilidioksidipäästöistä, se tuo mukanaan joukon muita etuja, kuten alhaisemmat tuotantokustannukset, suuremman joustavuuden ja paremman tuotevalikoiman.

SSAB Special Steels -divisioonan ensimmäisen neljänneksen liiketulos oli 1 781 (2 094) milj. kruunua, ja liiketulosprosentti oli 23 (24) %. Divisioonan ainutlaatuinen tuotevalikoima tuo lisäarvoa asiakkaillemme, mikä puolestaan mahdollistaa standarditeräksiä vakaammat hinnat.

SSAB Americas -divisioonan liiketulos ensimmäisellä neljänneksellä laski 1 412 (2 675) milj. kruunuun, ja liiketulosprosentti oli 23 (35) %, hintojen laskiessa korkealta tasolta. SSAB Europe -divisioonan liiketulos oli 163 (0) milj. kruunua, ja liiketulosprosentti oli 2 (0) %. Markkinat olivat heikot, ja poliittiset lakot Suomessa heikensivät liiketulosta noin 350 miljoonalla kruunulla. Sen sijaan erikoislujien terästen myynti autoteollisuudelle kehittyi hyvin. Huhtikuun lakkojen arvioidaan heikentävän toisen neljänneksen tulosta noin 125 miljoonalla kruunulla.

Sekä Tibnor että Ruukki Construction ovat toteuttaneet kustannussäästöohjelmat, joihin sisältyi myös henkilöstövähennyksiä. Ohjelmien positiivinen vaikutus jatkuu myös tulevilla vuosineljänneksillä.

Turvallisuus parani edelleen. Ensimmäisellä neljänneksellä yli päivän poissaoloon johtaneiden tapaturmien taajuus (LTIF) laski tasolle 0,81 (0,92).

Kiinnostus hiilidioksidipäästöttömiä tuotteita kohtaan on suuri. Huhtikuun alussa SSAB teki päätöksen huippumodernin, tehokkaan fossiilivapaan teräksen minimill-tuotantolaitoksen rakentamisesta Ruotsin Luulajaan. Luulajan uuden tehtaan kapasiteetti on noin 2,5 miljoonaa tonnia terästä vuodessa ja se koostuu kahdesta valokaariuunista, kehittyneestä sekundäärimetallurgiasta ja integroidusta nauhavalssaamosta. Investointi sisältää myös kylmävalssaus- ja sinkityslaitoksen ja tarjoaa siten ajoneuvoteollisuudelle laajemman premium-tuotevalikoiman.

Luulajan investoinnin arvo on 4,5 miljardia euroa ennakoimattomat menot mukaan lukien. Investoinnilla SSAB välttää noin 2 miljardin euron korvausinvestoinnit, joita muutoin tarvittaisiin vuoteen 2035 mennessä Luulajan nykyisen masuunin, terästehtaan ja koksaamon sekä Borlängen valssaamon ylläpitoon. Investointi luo merkittävää lisäarvoa verrattuna vaihtoehtoon jatkaa investointeja nykyiseen järjestelmään. Käyttökatteen arvioidaan paranevan yli 5 miljardia kruunua vuodessa nykyisillä hyödykehintaennusteilla. Suunnitelman mukaan tuotanto lisääntyy 0,5 miljoonaa tonnia vuodessa, ja tuotejakauma paranee 1 miljoonalla tonnilla erikois- ja premium-teräksiä. Luulajan muutos vähentää Ruotsin CO2-päästöjä 7 % Oxelösundin tehtaan aiemmin päätetyn investoinnin tuoman 3 % vähennyksen lisäksi.

Analyytikko- ja mediatilaisuus tänään klo 9.30 CEST (10.30 EEST)

Osavuosikatsauksen esittelevät SSAB:n toimitusjohtaja Martin Lindqvist ja talous- ja rahoitusjohtaja Leena Craelius.

Tiedotustilaisuus pidetään englanniksi. Tilaisuuteen voi osallistua webcast-linkin kautta.

Linkki webcastiin: https://edge.media-server.com/mmc/p/fgnkzc35

Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelimitse. Klikkaa alla olevaa linkkiä, täytä lomake ja voit valita, haluatko soittaa itse vai soitetaanko sinulle klikkaamalla "Call me".

Linkki telekonferenssiin: https://register.vevent.com/register/BIc6ab9a6f55a3484aaedf5ec45b29b64b

Lisätietoja:
Sijoittajat: Per Hillström, Head of Investor Relations, [email protected], puh. +46 702 95 29 12
Media Suomessa: Atte Kaksonen, SSAB Konserniviestintä, [email protected], puh. +358 50 3143 634

Tämä tiedote on lyhennelmä ruotsiksi ja englanniksi julkaistusta pörssitiedotteesta.