Muutostyöt tehdään 16.10.2023 alkavan maalauslinjan vuosihuollon yhteydessä, ja käyttöönottovaiheen arvioidaan kestävän noin viikon. Muutostöiden aikana voi esiintyä hetkittäin normaalia enemmän liuotinhöyryjen hajua, sillä tarvittaessa VOC-päästöjä voidaan joutua johtamaan käsittelemättöminä ilmaan niin sanottuna ohiajona. Mahdolliset ohiajot ovat yksittäisiä ja lyhytkestoisia riippuen erilaisista viritys-, testaus- ja ajotilanteista. Muutostöiden aikana kaikki maalaukset tuotannossa minimoidaan.

Käyttöönottovaiheesta on teetetty konsultilla (Enwin Oy) leviämismalliselvitys puhdistamattomana ilmaan leviävien VOC-päästöjen osalta. Tuloksissa mallinnettiin niin sanottua pahinta mahdollista tilannetta, jolloin esimerkiksi tuulet olisivat koko ajan asutukseen päin. Asutusalueelle mallinnetuista päästöistä todetaan, ”Lyhytaikaisesti asuinalueilla voidaan havaita esimerkiksi hajuhaittoja VOC-kaasuseoksen levitessä alueille, vaikka yksittäisten VOC-komponenttien hajukynnykset ovatkin melko korkeita.”.

Muutoksen aikaiselle ohiajolle on saatu ELY-keskuksen valvojan hyväksyntä.