Hyvä tulos SSAB Special Steels ja SSAB Americas -divisioonilta, mutta heikommat markkinat Euroopassa


Ensimmäinen vuosineljännes:

  • Liikevaihto oli 31 904 (31 575) milj. Ruotsin kruunua
  • Liiketulos oli 4 733 (8 162) milj. kruunua
  • Osakekohtainen tulos oli 3,59 (5,84) kruunua
  • Nettokassavaranto oli 15,6 (5,7) mrd. kruunua
  • Ilman fossiilisia hiilidioksidipäästöjä tuotettava SSAB Zero -teräs tuotiin markkinoille


Toimitusjohtajan katsaus

SSAB:n vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen liiketulos oli 4 733 (8 162) miljoonaa kruunua. SSAB Special Steels ja SSAB Americas jatkoivat vahvaa kehitystä. Vuoden 2022 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna heikentyneiden Euroopan markkinoiden alhaisemmat hinnat mutta kasvaneet raaka-ainekustannukset vaikuttivat SSAB Europeen, Tibnoriin ja Ruukki Constructioniin, jota painoi myös heikko rakentaminen. Liiketulos parani 965 milj. kruunua vuoden 2022 neljännen neljänneksen oikaistuun tulokseen verrattuna. Kysyntä parani ja lisäsimme tuotantoa ja toimituksia, jotka yhdessä paremman kapasiteetin käyttöasteen kanssa kompensoivat alhaisempia toteutuneita hintoja. Ensimmäisellä neljänneksellä SSAB toi markkinoille uuden kierrätysteräksestä valmistetun SSAB Zero -teräksen, jonka tuotannossa ja kuljetuksessa syntyy 0,0 kg CO2e-päästöjä. SSAB Zero on maailman ensimmäinen kaupallinen tuote laatuaan.

SSAB Special Steels -divisioonan liiketulos* oli 2 094 (2 086) milj. kruunua ja liiketulosprosentti oli 24,4 (26,4) %. SSAB Americas -divisioonan liiketulos laski 2 675 (2 991) milj. kruunuun ja liiketulosprosentti oli 34,7 (40,1) %. SSAB Europe -divisioonan liiketulos laski 0 (3 249) milj. kruunuun.

Turvallisuus on edelleen parantunut ja yli päivän poissaoloon johtaneiden tapaturmien taajuus (LTFI) laski ensimmäisellä neljänneksellä tasolle 0,92 (1,60).

Kysyntä Euroopassa parani vuosineljänneksen aikana verrattuna viime vuoden toisen puoliskon heikkoon markkinatilanteeseen. Olemme lisänneet tuotantoa ja toimituksia edellisen vuosineljänneksen suunniteltujen huoltojen jälkeen ja aihiotuotanto Raahessa nousi maaliskuussa ennätyslukemiin. Markkinahinnat nousivat, mikä vaikuttaa SSAB:hen tietyllä viiveellä. Pohjois-Amerikan kvarttolevymarkkinat ovat edelleen vahvat ja markkinahinnat vakiintuivat neljänneksen aikana. Erikoislujien terästen kysyntä on hyvä useilla markkinoilla. Vuoden toiseen puoliskoon kohdistuu epävarmuutta muun muassa korkeammasta korkotilanteesta ja korkeasta inflaatiosta johtuen, erityisesti Euroopassa.

Maaliskuun lopun pääomamarkkinapäivän yhteydessä esiteltiin päivitetyt taloudelliset tavoitteet. SSAB julkisti myös uusia kasvutavoitteita erikoislujille teräksille ja muille premium-tuotteille. Pohjoismaiseen tuotantojärjestelmään suunnitellut investointimme mahdollistavat kasvutavoitteiden saavuttamisen, alentaen samalla tuotantokustannuksia, lisäten joustavuutta ja poistaen suurelta osin kaikki hiilidioksidipäästöt.

Hiilidioksidivapaan teräksen kysyntä on vahvaa ja SSAB on tuonut ensimmäisellä vuosineljänneksellä markkinoille uuden teräksen, joka vähentää asiakkaiden epäsuoria päästöjä. Se on maailman ensimmäinen tuote laatuaan ja sillä on 0,0 kg fossiilisia CO2e-päästöjä teräskiloa kohti. SSAB Zero perustuu kierrätysteräkseen ja arvioimme toimittavamme sitä vuonna 2023 yhteensä noin 40 000 tonnia johtaville asiakkaille kuten Volvo Groupille.

*) Vertailutietona esitetään oikaistu liiketulos. Vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä ei ollut vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.


SSAB järjestää analyytikko- ja mediatilaisuuden osavuosikatsauksensa 1.1.-31.3.2023 julkaisupäivänä keskiviikkona 26. huhtikuuta 2023.

Osavuosikatsauksen esittelevät SSAB:n toimitusjohtaja Martin Lindqvist ja talous- ja rahoitusjohtaja Leena Craelius.

Tiedotustilaisuus pidetään englanniksi. Tilaisuuteen voi osallistua webcast-linkin kautta yhtiön verkkosivuilta www.ssab.fi tai puhelimitse.

Puhelin:
Ruotsi: +46 8 505 100 30
UK: +44 121 281 8004
USA: +1 718 7058796

Pyytäkää operaattoria yhdistämään ”SSAB”. Pin-koodia ei tarvita.

Linkki webcastiin: https://edge.media-server.com/mmc/p/vg6zwusq

Lisätietoja:
Sijoittajasuhteet: Per Hillström, IR-johtaja, per.hillstrom @ ssab.com, puh. +46 70 2952 912
Media Suomessa: Atte Kaksonen, atte.kaksonen @ ssab.com, puh. + 358 50 3143 634

Tämä lehdistötiedote on suomenkielinen lyhennelmä ruotsiksi ja englanniksi julkaistusta pörssitiedotteesta.