Olli Oja aloitti diplomityöntekijänä Raahessa vuonna 2009 ja työskenteli sen jälkeen tehtaan tuotekehityksessä vuoteen 2014, jonka jälkeen hän siirtyi Hämeenlinnan tehtaalle.

”Tein väitöstutkimusta useamman vuoden työn ohella iltaisin ja viikonloppuisin. Loppuvaiheessa koronatilanne hieman hidasti projektin etenemistä. Nyt on taas aikaa perheelle ja ystäville”, Olli kertoo.

Tuotekehitysinsinööri Olli Ojan väitöskirja tarkastettiin Tampereen yliopiston tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunnassa 12.8.2022.

Tutkimuksessa Ilmeni, että tiettyjen lujien kylmämuovattavien terästen koostumus- ja lämpökäsittely-yhdistelmien avulla terästen mikrorakenne ja muovattavuusominaisuudet voidaan tasapainottaa eri tarkoituksiin. Tulosten perusteella voitiin laatia muovattavuuskartta, joka osoittaa muovattavuustyypin yhteyden mikrorakenteeseen.

”Asiakkaille tämä näkyy välillisesti siten, että voidaan paremmin optimoida teräksen muovattavuusominaisuuksia ja mikrorakennetta. Asiakkaiden tuotteet kevenevät ja monimutkaisten osien muovaaminen helpottuu. Kehittyneet teräkset auttavat vähentämään riippuvuutta fossiilisista polttoaineista”, Olli Oja toteaa.

”Tutkimukseni keskittyy pii- ja alumiiniseostettuihin lujiin kylmämuovattaviin teräksiin, joita etenkin autoteollisuus käyttää. Tutkimuksessa tarkastellut teräkset ovat osa AHSS-terästen ryhmää. Tutkimustulokset antavat suuntaviivoja tulevien tuotteidemme eli seuraavan sukupolven terästen ominaisuuksiin”, hän jatkaa.

Alumiiniseostettujen terästen tutkimus- ja kehitystyö Hämeenlinnassa jatkuu edelleen. Ensimmäiset kokeet tehtiin vuonna 2016 ja pari vuotta tämän jälkeen julkaistiin ensimmäiset DH-teräkset (Dual-phase High formability) valmistusohjelmassamme.

”DH-teräkset ovat yksi esimerkki tuotteista, joissa työssäni esiteltyjä lämpökäsittelymenetelmiä voidaan hyödyntää. Teräs valmistetaan SSAB:n Raahen tehtaalla. Sen jälkeen teräs peitataan, valssataan ja sinkitään Hämeenlinnan tehtaalla, jossa kaikki SSAB:n sinkityt tuotteet valmistetaan”, Olli Oja toteaa.

Olli Ojan väitöskirja Correlation between the Microstructure and Mechanical Properties of Intercritically Annealed Advanced High-Strength Steels tarkastettiin Tampereen yliopiston tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunnassa 12.8.2022.

Väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-2455-1

Olli Oja SSAB:n R&D-laboratoriossa Hämeenlinnassa. Kuvassa vasemmalla kenttäemissioelektronimikroskooppi (FESEM), joka on yksi Olli Ojan tutkitustyössä käyttämistä laitteista.