Liiketoiminta on kuluvan vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana kehittynyt suurelta osin odotusten mukaisesti. SSAB on ensimmäisen vuosineljänneksen aikana keskittynyt vähentämään Covid-19-viruksen leviämisen riskejä, panostaen mm. toimenpiteisiin henkilöstön terveyden ja turvallisuuden takaamiseksi liiketoimintaa samalla turvaten.

Covid-19-virus ja sen globaalit vaikutukset teollisuustuotantoon, poliittisiin päätöksiin ja taloudelliseen kehitykseen vaikuttavat myös SSAB:hen. Lyhyellä aikavälillä onkin ryhdytty useisiin toimenpiteisiin konsernin eri osissa vaikutusten lieventämiseksi. Ruotsissa SSAB ja ammattiliitot ovat tehneet puitesopimuksen lyhennetystä työajasta. Suomessa on aloitettu määräaikaisia lomautuksia koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Useita kustannussäästötoimenpiteitä toteutetaan myös muissa toimintamaissa.

Kustannusten säästämiseksi tehtävillä lyhyen aikavälin toimenpiteillä on väliaikaisesti negatiivinen vaikutus monien työntekijöiden palkkoihin. SSAB:n johtoryhmä on päättänyt vähentää myös omia palkkojaan 10 prosenttia 1.4.2020 alkaen.

Lyhytaikaisista toimenpiteistä saatujen vuositason säästöjen arvioidaan ylittävän miljardi kruunua. Tuotantotasot mukautetaan kysyntätilanteeseen ja esimerkiksi Borlängessä ja Hämeenlinnassa suunnitellaan mahdollista tuotannon sulkemista viikoksi kuukaudessa, ainakin huhtikuussa ja toukokuussa. Masuunikapasiteettia vähennetään kysynnän mukaan.

SSAB seuraa tilannetta tarkasti ja sillä on valmius lisätoimenpiteisiin tarvittaessa, jotta lievennetään negatiivisia vaikutuksia liiketoiminnalle ja turvataan henkilöstön terveys ja turvallisuus.

SSAB on kasvattanut likviditeettivalmiuttaan merkittävästi. Kaikkiaan käytettävissä olevat rahavarat ja nostamattomat sitovat luottolimiitit olivat arvoltaan 21 miljardia kruunua 31.3.2020. Lainojen erääntymiset loppuvuonna ovat noin 5 miljardia kruunua (joista noin 4 miljardia kruunua yritystodistuksina).

Meidän pitää sopeuttaa ja mukauttaa liiketoimintaamme tilanteen mukaan. Kaikkialla SSAB:n toiminnoissa toteutetaan suunnitelmia vaikutusten vähentämiseksi parhaalla mahdollisella tavalla, jotta pitkän aikavälin kilpailukyky voidaan turvata.

Tukholmassa 1.4.2020

 

Martin Lindqvist
Toimitusjohtaja, SSAB

Mediayhteydenotot:
Atte Kaksonen, mediasuhteet Suomessa, SSAB:n konserniviestintä, atte.kaksonen @ ssab.com, puh 050 3143 634

Per Hillström, Head of Investor Relations, per.hillstrom @ ssab.com, tel. + 46 70 295 2912 

 

Tämä lehdistötiedote on suomenkielinen tiivistelmä englanniksi ja ruotsiksi julkaistusta pörssitiedotteesta.