Turvallisuusohjelma

SSAB:n uuden turvallisuusohjelman tavoitteena on luoda työpaikkakulttuuri, jossa turvallisuus on jokaiselle työntekijälle tärkeintä ja jossa kaikki auttavat toisiaan toimimaan turvallisesti. Uusi turvallisuusohjelma tarkoittaa käytännössä kahden viikon mittaista koulutusta, jossa keskitytään ennakoivaan turvallisuustyöhön, asenteisiin ja käyttäytymiseen.

Suomessa ensimmäinen kahden viikon koulutus pidettiin Raahen tehtaalla. Seuraava koulutus pidetään Hämeenlinnan tehtaalla.

Ensimmäisen viikon ajan koulutuksessa perehdyttiin siihen, mitä turvallinen työskentely on ja millaisia haasteita kukin näkee sekä omassa turvallisuustoiminnassaan että työympäristössään. Näiden haasteiden analysoimiseen kului satoja muistilappuja ja samalla käytiin todella paljon rakentavaa keskustelua. Löydettyjä haasteita lähdettiin myös oikeasti ratkaisemaan koulutuksen aikana. Osallistujat saivat itse valita sopivat kehityskohteet osastoiltaan, joita ohjelman aikana sitten ratkottiin. Tunnelma oli mitä mainioin, ja työpaikalle palattiin kahden viikon jälkeen uudenlaiset ”työkalut” kainalossa.

Raahen tehtaalla tavoitteena on, että vuoteen 2023 mennessä koko tuotannon henkilöstö on käynyt koulutuksen. Koulutusten aikana henkilöt ovat poissa omasta työstään ja tarvittaessa heille järjestetään sijaiset.

”Uudella turvallisuusohjelmalla pyrimme varmistamaan, että tehtaan koko henkilöstö haluaa ja osaa toimia turvallisesti. Samalla pystymme kehittämään järjestelmällisesti turvallisuutta - yhteistyössä koko henkilöstön kanssa”, kertoo tehtaan turvallisuuspäällikkö Tuomas Meriläinen.

SSAB:n päämääränä on olla maailman turvallisin teräsyhtiö. Tavoitteenamme on saavuttaa nolla tapaturmaa, joten jokaisella SSAB:n työntekijällä on henkilökohtainen velvollisuus työskennellä turvallisesti joka päivä. Se on SSAB:llä työskentelemisen olennainen edellytys.