Liiketoiminta on kehittynyt vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana suurelta osin odotusten mukaisesti. Näkymät ovat kuitenkin epävarmat Covid-19-viruksen leviämisen takia ja sen vaikuttaessa teollisuustuotantoon ja taloudelliseen kehitykseen.

SSAB:llä on vahva tase ja historiallisesti katsoen alhainen nettovelkaantumisaste, joten yhtiöllä on erittäin hyvä likviditeettivalmius. Nykytilanteen epävarmuuden takia hallitus näkee kuitenkin varovaisuussyistä aiheelliseksi muuttaa osingonjakoehdotustaan 0,75 kruunuun osakkeelta.

Ehdotus täsmäytyspäiväksi, perjantai 3.4.2020, säilyy ennallaan. Jos yhtiökokous päättää maksaa osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti, se maksetaan Euroclear Sweden AB:n välityksellä keskiviikkona 8.4.2020.

Lisätietoja:
Per Hillström, Head of Investor Relations, [email protected], tel. + 46 70 295 2912

Tämä lehdistötiedote on suomenkielinen käännös ruotsiksi ja englanniksi julkaistusta pörssitiedotteesta.