Teräspaalupäivä on vakiinnuttanut paikkansa alan toimijoiden tapaamispaikkana, jossa he kuulevat viimeisimmät uutiset SSAB:n paalutuotteista. Teräspaalupäivässä järjestettiin myös Suomen Geoteknisen yhdistyksen paalutustoimikunnan koostaman kolmiosaisen koulutuskokonaisuuden yksi osio aiheina ankkuroidut vetopaalut ja teräspaalujen nurjahdusmitoitus.  

SSAB:n tuoteuutuuksia

Anssi Hyvärinen, Technology Specialist, esitteli RDT-kierrejatkoksen, jonka suunnittelussa yhtenä tavoitteena oli helpompi jatkoksen kiristettävyys. Sama holkkityyppi käy kaikille seinämäpaksuuksille ja teräslajeille. RDT-kierrejatkos täyttää CE-merkinnän vaatimukset.

Uudentyyppisellä RD-paaluseinällä voidaan korvata perinteinen teräsponttiseinä.

"Tämä soveltuu erityisesti kohteisiin, joihin teräsponttiseinää ei voida asentaa helposti ja luotettavasti eikä kohteissa tukiseinän vesitiiveys ole vaatimuksena. Tuote voidaan toimittaa nopealla aikataululla suoraan varastosta", Anssi Hyvärinen kertoo.

Jari Mara, Business area manager kertoi toteutuneista projekteista, joissa uuden sukupolven RDT-kierrejatkosta on käytetty sekä kohteista saaduista kokemuksista.

RDT-kierrejatkos mahdollistaa porapaalujen entistä helpomman ja nopeamman mekaanisen jatkamisen. RDT-kierrejatkos on saatavana kaikkiin SSAB:n  RD®-paaluihin halkaisijoille RD90 - RD320. Jatkoksen puristus- ja taivutuskestävyys on vähintään sama kuin paaluilla.

"RDT-kierrejatkoksen etuna on nopea ja helppo jatkaminen työmaaolosuhteissa. Työmaalla ei tarvitse hitsata eikä tehdä hitsausviisteitä. Kierreholkkijatkokset lyhentävät myös kokonaisrakennusaikaa", Jari Mara toteaa.

Toteutuneita kohteita ja tutkimus- ja kehityshankkeita

Asiantuntijat  esittelivät puheenvuoroissaan monipuolisesti toteutuneita satama-, silta- , pylväsperustus- ym. infrastruktuurirakentamisen kohteita, joissa on käytetty SSAB:n paalutuotteita. Suomen kohteiden lisäksi esiteltiin kohteita Ruotsista ja Puolasta.

Tilaisuudessa keskusteltiin myös rakennusalan tulevaisuudesta. Aalto yliopiston professori Olli Seppäsen esityksen aiheena oli Rakennusalan visio vuodelle 2030, jota yliopisto on miettinyt yhdessä yritysryhmän kanssa.

Tavoitteena on tehdä Suomen rakennusalasta maailman luotetuinta. Esimerkiksi esivalmistusastetta nostamalla voidaan poistaa ulkoista vaihtelua. Hän mainitsi esivalmistuksesta esimerkkeinä SSAB:n ratkaisuista porapaaluseinän ja paaluelementit.

Teräspaalupäivässä pidettyjen esitysten materiaali on ladattavissa SSAB:n webbisivuilta (linkki)

Osanottajien kommentteja

Toimitusjohtaja Ville Niutanen KFS Finland Oy, on osallistunut Teräspaalupäivään useita kertoja ja joskus myös puhujan roolissa.

"Tämä tammikuun tilaisuus on hyvä avaus vuodelle ja on mukava tavata täällä alan ihmisiä, joiden kanssa asioidaan muutenkin. Ohjelma on ollut kautta vuosien tasaisesti hyvä, mutta itseäni kiinnostavat erityisesti esitykset porapaalutukseen liittyvistä käyttökohteista", Ville Niutanen kertoo.

Toimitusjohtaja Ville Niutanen, KFS Finland Oy


Projektipäällikkö Kati Tyynelä Ramboll Finland Oy:stä on myös osallistunut Teräspaalupäivään useita kertoja. 

”Minua kiinnosti ohjelmassa erityisesti esitys Teräspaalujen nurjahdusmitoituksesta. Tästä minulle on hyötyä omassa työssäni. Tekniset aiheet ovat tilaisuudessa tärkeitä, mutta myös Rakennusalan visio 2030 –esitys alan tulevaisuuden näkymistä oli kiinnostava”, Kati Tyynelä sanoo.

Projektipäällikkö Kati Tyynelä, Ramboll Finland Oy

Pohjatutkimusta ja pohjarakennesuunnittelua tekevän Uudenmaan Pohjatutkimus Oy:n toimitusjohtaja Ossi Pirinen on osallistunut yhtä vaille kaikkiin Teräspaalupäiviin. Saman yrityksen pohjarakennesuunnittelija Tuukka Harsunen oli tilaisuudessa ensimmäistä kertaa.

Päivän aiheet ovat olleet aina mielenkiintoisia sekä pohjatutkimuksen että pohjarakennesuunnittelun kannalta” Ossi Pirinen sanoi. 

”Minua kiinnosti ohjelmassa erityisesti esitys Ankkuroiduista vetopaaluista”, Tuukka Harsunen totesi.

Aiheista myös Siltapaalujen korroosio-tutkimus ja Teräspaalujen nurjahdusmitoitus olivat molempien mielestä hyödyllisiä.

Tuukka Harsunen, Substructure designer (l) and Ossi Pirinen, CEO, (r), Uudenmaan Pohjatutkimus Oy

Antonio Daban, CEO, and Moises Louredo, Project manager, Rover Grupo Sweden, presented the extension project to the Port of Gävle at the Steel Pile Day. SSAB RD® pile wall RD500/16 (S440J2H) was delivered for the project. The total deliver amounted to some 4,000 tonnes.

“The main reason for choosing SSAB products for the Gävle project was the quality of the steel and products and delivery time, which SSAB was able to guarantee,” Antonio Daban said.

“Events like this are excellent because you can meet other suppliers and subcontractors,” noted Antonio Daban and Moises Louredo. 

Pohjarakennesuunnittelija Tuukka Harsunen (vas.) ja toimitusjohtaja Ossi Pirinen, Uudenmaan Pohjatutkimus Oy

Päivitettyjä SSAB:n suunnittelu- ja asennusohjeita ladattavissa www.ssab.fi/infra -sivuilta

  • RR®- ja RD®-paalujen Suunnittelu- ja asennusohjeesta on julkaistu uusi versio 01/2020, joka on ladattavissa nettisivuiltamme. Ohjeeseen on lisätty uudet RDT-koot.
  • RR®- ja RD®-paaluihin liittyvä Hitsien esilämmitys ja jäähdytysajat –ohje perustuu EN 1090-2 -standardiin
  • RR®-paaluseinän suunnittelu- ja asennusohjeen uusi versio julkaistu 1/2020
  • RRPileCalc – 3.2.0.0 versio 01/2020: Uusia ominaisuuksia ovat mahdollisuus valita elastisen ja plastisen mitoituksen väliltä. Lisätty mahdollisuus jättää paikallinen lommahdus huomiotta.
  • PileWallCalc – 4.2.0.0 versio 01/2020: Uusia ominaisuuksia ovat vapaasti valittava halkaisija ja seinämäpaksuus combi-seinillä. Valittavana elastinen tai plastinen mitoitus. Lisätty mahdollisuus jättää paikallinen lommahdus huomiotta. 
  • Vakiopaaluanturoihin liittyvä päivitetty ohje julkaistaan kevään aikana.

 

Teräspaalupäivässä oli esillä SSAB:n paalutuotteita. Omat osastot oli myös seuraavilla:  Finmeas, Movax, Robit, Geomek, Tibnor, Bauer, Terraroc, Junttan ja GreenCoat