Ensimmäisen vuosineljänneksen avainluvut

  • Liikevaihto oli 17 388 (15 739) milj. Ruotsin kruunua
  • Käyttökate oli 1 836 (1 627) milj. kruunua
  • Liikevoitto oli 916 (702) milj. kruunua
  • Tulos per osake oli 0,65 (0,49) kruunua
  • Operatiivinen kassavirta oli 761 (876) milj. kruunua
  • Nettovelkaantumisaste oli 21 (32) %

Toimitusjohtajan katsaus

SSAB:n vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen liikevoitto nousi 214 miljoonaa kruunua edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja oli 916 miljoonaa kruunua. Liikevoitto kasvoi myös edelliseen neljännekseen verrattuna, mutta tulosta heikensivät neljänneksen aikana tapahtuneet toimintahäiriöt. Oxelösundin tehtaan masuunilla oli kahden viikon tuotantoseisokki, joka vaikutti SSAB Special Steels -divisioonaan. Neljänneksen aikana oli myös kapasiteettiongelmia teräsaihioiden junakuljetuksissa, joista aiheutui tuotannon ja toimitusten menetyksiä SSAB Europe -divisioonalle. Ongelmat saatiin korjattua neljänneksen lopulla. Kysyntä markkinoillamme on edelleen hyvä ja edistyimme SSAB:n kasvutavoitteiden saavuttamisessa neljänneksen aikana hyvin.  

SSAB Special Steels -divisioona kasvaa markkinoilla rakenteellisesti asiakkaiden entistä kevyempien ja vahvempien tuotteiden tarpeen myötä, samalla kun useiden asiakassegmenttien syklinen elpyminen vahvistaa kysyntää. SSAB Special Steels -divisioonan toimitukset kasvoivat 25 % 346 tuhanteen tonniin ja liikevoitto nousi 191 miljoonalla kruunulla 434 miljoonaan kruunuun edellisvuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Tulokseen vaikutti negatiivisesti Oxelösundin tehtaan masuunin aiemmin mainittu tuotantoseisokki.

SSAB Europe -divisioonan liiketulos oli 657 miljoonaa kruunua, mikä oli hieman edellisvuoden vastaavaa jaksoa heikompi. Kysyntä jatkui vahvana, mutta SSAB Europen toimituksen laskivat 4 %. Syynä olivat ensisijassa aiemmin mainitut kapasiteettiongelmat teräsaihioiden junakuljetuksissa. Erikoislujien terästen toimitukset autoteollisuudelle kasvoivat 11 % edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta.

SSAB Americas -divisioonan ensimmäisen neljänneksen liiketulos nousi 286 miljoonalla kruunulla 129 miljoonaan kruunuun. Kvarttolevyjen markkinahinnat Pohjois-Amerikassa ovat olleet marraskuusta 2017 lähtien vahvassa kasvussa. Markkinahintojen nousu vaikuttaa kuitenkin viiveellä SSAB:n tulokseen sopimushinnoista sekä pidemmistä läpimenoajoista johtuen, minkä vuoksi katteet alkoivat parantua vasta neljänneksen loppupuolella. Terästuotteille Yhdysvalloissa ensimmäisellä neljänneksellä asetetuilla tuontitulleilla on tähän mennessä ollut vain vähäisiä vaikutuksia.

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä julkaisimme fossiilivapaaseen terästuotantoon tähtäävän HYBRIT-hankkeen esitutkimuksen tulokset. Nyt suunnittelemme Pohjois-Ruotsiin globaalisti ainutlaatuisen fossiilivapaan teräksen pilottituotantolaitoksen rakentamisen aloittamista tänä kesänä.

Vuoden 2018 näkymät ovat edelleen hyvät. SSAB:llä on vahva markkina-asema kotimarkkinoillaan ja globaalisti erikoisteräksissä. Meillä on kaiken kaikkiaan hyvät mahdollisuudet jatkaa kannattavaa kasvua ja vahvan kassavirran tuottamista. Olemme vahvistaneet merkittävästi tasettamme ja varsinainen yhtiökokous päätti huhtikuussa jakaa 1,00 Ruotsin kruunua osinkoa osakkeelta tilikaudelta 2017.

Osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2018 on tänään julkistettu kokonaisuudessaan englanniksi ja ruotsiksi ja on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.ssab.fi > SSAB-konserni > Sijoittajat > Raportit-ja-esitykset.

Kutsu SSAB:n osavuosikatsauksen 1.1.-31.3.2018 julkistukseen

SSAB järjestää analyytikko- ja mediatilaisuuden vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksensa julkistamispäivänä perjantaina 20. huhtikuuta 2018 klo 09.30 CEST (10.30 EEST) Tukholmassa. Tiedotustilaisuus pidetään englanniksi ja sitä voi seurata myös webcast-lähetyksenä yhtiön internet-sivuilla www.ssab.com. Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta.  

Aika ja paikka: Kello 09.30 CEST, World Trade Center (WTC) Tukholma, Kungsbron 1, konferenssihuone Manhattan.  

Puhelin:
+ 46 8 505 564 74 (Ruotsi),
+ 44 203 364 5374 (UK),
+ 1 855 753 2230 (USA). 

Webcast-linkki: Webcast-lähetykseen 

Lisätietoja:
Sijoittajasuhteet: Per Hillström, IR-johtaja, [email protected], puh. +46 70 2952 912
Media Suomessa: Atte Kaksonen, [email protected], puh. + 358 50 3143 634

Osavuosikatsausta ei julkisteta suomeksi. Tämä lehdistötiedote on suomenkielinen tiivistelmä ruotsiksi ja englanniksi julkaistusta pörssitiedotteesta.