Tilaisuuden avannut putkituotteista SSAB Europe – divisioonassa vastaava johtaja Kari Väliaho haastoi osallistujia antamaan SSAB:lle palautetta tuotteista ja mitä tuoteominaisuuksia, suunnitteluratkaisuja ym. pitäisi tulevaisuudessa kehittää.

Tampereen paalutuskohteista useita esimerkkejä


Tampereen keskustaa uudistetaan ja kaupunkirakennetta tiivistetään. Käynnissä on hankkeita, kuten monitoimiareenan rakentaminen, josta yksikön päällikkö Jori Lehtikangas Tampereen kaupungilta kertoi. Hän puhui myös rakenteilla olevasta raitiotiestä sekä Hiedanrannan kaupunginosasta, joka on kokeilualusta uusille teknologioille ja menetelmille myös maarakentamisessa.

Porapaalujen käytöstä Ranta-Tampellan kohteessa puhui Ossi Hakanen Suomen Teräspaalutus Oy:stä. Perusteellisella pohjatutkimuksella porapaalukohteissa säästetään rahaa.

Perustusten vahvistamisella kantavuutta

 

Turun keskustan alueella on käytetty erilaisia vahvistusmenetelmiä, joista saaduista kokemuksista Reino Heikinheimo/Ramboll Finland Oy kertoi.

Lisäksi toimialapäällikkö Jari Mara esitteli viime vuonna toteutettu perustusten vahvistuskohteita, joissa on käytetty SSAB:n RR- ja RD-paaluja.

RR- ja RD-paalut satama- ja rantarakentamisen kohteissa


”Westpro Portus – projektissa rakennetaan Helsingin Verkkosaareen 14-kerroksinen talo. Rakennuksen perustuksissa käytetään SSAB:n RD600/18 - ja RD700/18 – porapaaluja yhteensä lähes kaksi kilometriä,” kertoi Manish Jaiswal Sipti Oy:stä esityksessään.

Esimerkkinä laiturikohteiden teräsputkipaalutuksista Esa Kunnassaari Terramare Oy:stä esitteli Naantalin laiturihankkeen, jossa paalupituudet olivat 35 – 56 metriä.

SSAB Steel Pile Day 2018 in Helsinki

Infrastruktuurirakentamisen tuotteista vastaava johtaja Hannu Jokiniemi kertoi projektista, jossa SSAB toimitti RR-paaluja uuteen jätteenkäsittelyrakennukseen Guernseyn saarella.

Kokemuksia RD-paaluseinä- ja paalutuskohteista


Pasi Mäkinen/Skanska Infra Oy ja Petteri Kronqvist/Sitowise kertoivat K6-toimitalon RD-paaluseinän suunnittelusta ja toteutuksesta Helsingissä. Suunnittelijan ja urakoitsijan välisen tiiviin yhteistyön tuloksena toteutettiin uusia innovatiivisia suunnitteluratkaisuja.

SSAB:n Piet van Breukelen kertoi saatuja kokemuksia Peterheadin sataman RD-paaluseinän toteutuksesta Skotlannissa.

Raimo Isopahkala/Niskasen maansiirto Oy kertoi hyvin sujuneista tuulivoimaloiden paalutusprojekteista Pohjois-Ruotsissa ja Haapajärvellä Suomessa.

 

Yhteistyötä korkeakoulujen kanssa

Teräspaalupäivässä SSAB:lle opinnäytetöitä tehneet opiskelijat kertoivat niiden tuloksista. Niko Korhonen oli tutkinut uritetun vetopaalun vetokapasiteettia, Samuli Laatinen teräsputkipaaluseinän tuennan rakenteellista suunnittelua ja Antti Ahonen kuitubetonisten liittopilareiden ja – paalujen mitoittamista ja käyttömahdollisuuksien arviointia.

SSAB RD pile wall AR application

Google Playstä ja AppStoresta voi ladata ilmaiseksi RD pile wall AR – sovelluksen, jota käyttämällä voi mobiililaitteella tutustua RD-paaluseinän toiminnallisuuksiin interaktiivisen 3D-mallin kautta.


Osallistujien kommentteja

Useamman kerran Teräspaalupäivään osallistunut toimitusjohtaja Kari Niemeläinen Maarakennus Niemeläinen Oy:stä on käyttänyt SSAB:n paalutuotteita pääasiassa työsilloissa sekä rakennuksissa.

”Tällä kertaa erityisesti esitys laiturikohteiden teräsputkipaalutuksista kiinnosti,” Kari Niemeläinen sanoi.

Kari Niemeläinen
Toimitusjohtaja Kari Niemeläinen, Maarakennus Niemeläinen Oy

Suunnittelupäällikkö Riikka Oksanen Destiasta osallistui Teräspaalupäivään ensimmäistä kertaa. SSAB:n tuotteista hänellä on kokemusta RR-paalujen (siltojen telinepaalutukset) lisäksi myös siltakohteissa suuriläpimittaisten RR- ja RD-paalujen käytöstä.

”Tässä tilaisuudessa saa hyvän käsityksen alan yleisestä kehityksestä. Erityisesti esitys rakennusten perustusten vahvistamisesta Turun keskustan alueella oli kiinnostava,” Riikka Oksanen totesi.

Riikka Oksanen
Suunnittelupäällikkö Riikka Oksanen, Destia

Työpäällikkö Olli Sihvola SRV Infra Oy:stä on kokemusta laajasti SSAB:n tuotteiden käytöstä. Hän osallistui tilaisuuteen kolmatta kertaa.

”Uudet menetelmät ja vaihtoehtoiset tuotteet kiinnostavat,” Olli Sihvola sanoi.

Olli Sihvola
Työpäällikkö Olli Sihvola, SRV Infra Oy

Sekä Riikka Oksanen, että Olli Sihvola pitivät Teräspaalupäivää hyvänä tilaisuutena verkostoitumiseen muiden alan toimijoiden kanssa.

Teräspaalupäivän osallistujilla oli mahdollisuus tutustua esillä olleisiin SSAB:n paalutuotteisiin. Omilla osastoillaan mukana olivat myös Robit Oyj, Aurime Oy, Tibnor, Merox, Epiroc ja Bauer Maschinen GmbH.

Tomi Järvinen
Toimitusjohtaja Tomi Järvinen, Aurime Oy

Aurime Oy suunnittelee, mitoittaa ja asentaa energiapaaluja kerrostalo- ja pientalokohteisiin sekä teollisuus- ja toimistorakennuksiin.

”SSAB:n paaluihin on asennettu muoviputket, joiden avulla perustuksissa käytettävistä paaluista saadaan energiaa sekä viilentämiseen että lämmittämiseen,” kertoi toimitusjohtaja Tomi Järvinen Aurime Oy:n osastolla.