Terästeollisuus joutuu kohtaamaan yhä suurempia haasteita pyrkiessään vastaamaan kestävän kehityksen mukaisen yhteiskunnan vaatimuksiin. SSAB:n masuunien hiilidioksidipäästöt ovat maailman alhaisimpia, mutta samalla yritys vastaa kuitenkin noin 10 prosentista Ruotsin hiilidioksidipäästöistä. Oxelösundissa tutkitaan jo mahdollisuuksia siirtyä fossiilittomaan valmistukseen vuoteen 2026 mennessä.

"Pyrkiessämme vähentämään hiilidioksidipäästöjä meidän on työskenneltävä sekä lyhyellä että myös pitkällä tähtäimellä. Biohiilihanke on erinomainen aloite, jonka myötä voimme jatkaa päästöjen vähentämistä nykyistä masuunitekniikkaa käyttäen. Mikäli testit onnistuvat, osa nykyisestä hiilestä ja koksista voidaan korvata biohiilellä ilman suuria investointeja, mikä lisää fossiilittoman valmistuksen osuutta”, Oxelösundin metallurgiajohtaja Era Kapilashrami selvittää.

Hankkeen tarkoituksena on tuoda esiin uusiutuvaa energiaa sisältävän esikäsitellyn biomassan, kuten esimerkiksi metsänhuollosta syntyneiden jätetuotteiden, käytön mahdollisuuksia. Jos osa nykyisestä kivihiilestä voidaan korvata biohiilellä, fossiiliset hiilidioksidipäästöt voivat vähentyä. Biohiilen käyttö pienissä masuuneissa on antanut lupaavia tuloksia, mutta tekniikkaa ei vielä ole testattu teollisessa mittakaavassa.

Hanke alkaa syyskuussa 2017. Käyttötestauksen valmistelun ja käyttöönoton suunniteltu ajankohta on 2018–2019. SSAB:n Oxelösundin tehdas rahoittaa hanketta noin 13 miljoonalla Ruotsin kruunulla.

Vuonna 2016 SSAB loi aloitteen fossiilittomalle terästeollisuudelle (HYBRIT) yhdessä LKAB:n ja Vattenfallin kanssa. Käyttämällä teräksenvalmistuksessa vetyä koksin ja hiilen sijaan pyritään luomaan prosessi, jonka päästöinä syntyy hiilidioksidin sijaan vettä. Tutkimustyö jatkuu vuoteen 2035 saakka. Jos HYBRIT onnistuu, sen panos on merkittävä  fossiilittoman Ruotsin hankkeessa.

Lisätietoja:
SSAB:n Oxelösundin tehdas, viestintäpäällikkö Sari Heikkinen, [email protected],
puh. +46 70 594 6152.
Swerea MEFOS, viestintäpäällikkö Karin Edfast, [email protected],
puh. +46 (0)920-20 19 67

Kuvia saa SSAB:n kuvapankista osoitteessa http://imagebank.ssab.com/