Niko Korte aloitti toukokuussa uudessa tehtävässään SSAB:n digitaalisen liiketoiminnan kehittämisen vetäjänä. Hän onkin oikea henkilö vastaamaan kysymyksiin digitalisaation merkityksestä.

Niko, mitkä ovat mielestäsi SSAB:n ja koko terästeollisuuden lähiajan suurimmat haasteet digitalisaation näkökulmasta?

Niko: ”Valmistava teollisuus elää muutoksen keskellä: tuotanto automatisoituu ja asiakkaidemme valmistuserät pienenevät. Samalla tuotantoketjut tehostuvat yli yritysten rajojen. Jotta voimme palvella asiakkaidemme muuttuvia tarpeita, meidän tulee tarjota enemmän tietoa asiakkaan tuotannon ja logistiikan tehostamiseksi. Näyttäisi siltä, että moni ratkaisu näihin haasteisiin sisältää digitaalisia komponentteja aiempaa enemmän. Digitalisaatio tuleekin nähdä hyvänä työkaluna, ei itseisarvona.

Samaan aikaan jäljitettävyden ja kestävän kehityksen vaatimukset kasvavat. Mm. tähän pyrimme vastaamaan SSAB SmartSteel -konseptillamme. SmartSteelin ideana on, että kuhunkin teräskappaleeseen liittyvät tiedot ja ohjeet saadaan aina sinne, missä kappaletta käsitellään. Jokainen tuotantoketjun osa voi hyödyntää ja kartuttaa tietoja. SmartSteelin ilmeisimmät asiakashyödyt liittyvät juuri jäljitettävyyteen ja dokumentoinnin automatisointiin."

Miten näet meidän ja asiakkaidemme roolien ja yhteistyön kehittyvän?

Niko: ”Keskeinen tekijä on yhteydenpidon lisääntyminen. Digitaaliset työkalut laajentavat keinovalikoimaamme olla yhteydessä asiakkaisiin. Toisaalta kokonaan uusien yhteyksien synnyttäminen on aiempaa helpompaa.

Kysyntä ja tarjonta muuttuvat koko ajan läpinäkyvämmiksi ja erilaiset verkkokaupparatkaisut lisääntyvät, mutta tämä on vasta alkua. Itse näen, että digitalisaation todellinen arvo piilee uusissa yhteistyöverkoissa. Käytännössä tämä tarkoittaa tehokkaampia valmistus- ja logistiikkaketjuja, jotka haastavat perinteiset yritysten rajat.

Teräsbisneksen volatiliteetti ja nopeasyklisyys ovat tulleet jäädäkseen. Meidän järjestelmiemme pitää olla nopeita reagoimaan, sillä asiakkaidemme maailma ja toimintaympäristö muuttuvat siinä missä meidänkin. Tässä digitalisaatio tulee jälleen esiin, sillä nopeus vaatii, että meillä on paljon dataa ja fiksut järjestelmät, jotta prosessiemme ohjattavuus säilyy kaikissa tapauksissa."

Miten digitalisaatio näkyy SSAB:n arjessa?

Niko: "Itse pidän tärkeänä, ettei digitalisaatio ole vain jokin ylätason visionäärinen juttu. SSAB:llä ei olekaan erillistä digitalisaatiostrategiaa, vaan pyrimme konkreettisia hankkeita tekemällä palvelemaan liiketoimintaa yhteisen strategiamme toteuttamisessa. Tarkoituksena on viedä uudet digitaaliset ratkaisut osaksi päivittäistä tekemistä.

Uudet työkalut auttavat hoitamaan perusasioita paremmin. Esimerkiksi käy aiempaa parempi viestintä asiakkaalle siitä, missä teräs on menossa ja paljonko varastossa on tavaraa.

Meillä SSAB:ssä digitalisaatio voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen. Ensimmäinen on tuotteiden ja palveluiden digitalisaatio, josta SmartSteel -hanke siis oivana esimerkkinä. Teräs voi tulevaisuudessa kertoa sitä prosessoivalle koneelle ominaisuutensa ja prosessointiohjeet. Kone voi säätää itsensä automaattisesti. Hukkaa tulee vähemmän ja tuotantoaika lyhenee. Asiakas voittaa.

Toisaalta digitalisaatio näkyy parempana asiakaskokemuksena. Tällä alueella kehitetään mm. Salesforcea seuraavalle tasolle asiakkuuksien hallinnassa ja myyntiprosessien parantamisessa. Lisäksi olemme rakentamassa teräsdivisioonille yhteistä asiakasportaalia. Uusia ratkaisuja on tulossa myös digitaalisen markkinoinnin alueella.

Kolmantena osa-alueena ovat tuotanto ja prosessit ja niiden digitalisaatio. Olemme syksyllä käynnistämässä joitakin pilotteja, joilla jatkuvan parantamisen hengessä edistetään digitalisaatiota. Etenemme tekemällä pieniä asioita eri puolilla organisaatiota, haemme kokemuksia ja skaalaamme sitten onnistumisia laajemmalle organisaatiossa. Uudet asiat ovat niin suuria, että ne on hyvä pilkkoa ymmärrettäviin paloihin. SSAB:n lähestymistapa on pragmaattinen: kokeilu ja erehdys pilottihankkeiden kautta."

Niko Korte on vastikään aloittanut uudessa tehtävässään SSAB:n digitaalisen liiketoiminnan kehittämisen vetäjänä. Hänellä on vankka kokemus eri tehtävistä Ruukin ja SSAB:n palveluksessa. Viimeisimmäksi hän työskenteli konsernin Business development -tiimissä Tukholmassa. Nyt perustettu uusi tiimi on ”katalyytti, jonka tehtävä on käynnistää ja toimeenpanna liiketoiminnan sponsoroimia kehityshankkeita".