Ruotsi ja Fidži olivat konferenssin isäntämaita, ja SSAB osallistui Jernkontoret-organisaation, Svenskt Näringsliv -järjestön ja Zero Vision Toolin järjestämään sivutapahtumaan. Ruotsista mukana oli monia teollisuuden edustajia, kuten SSAB ja Höganäs.

- Kiinnostus kertomaamme kohtaan oli suurta, kertoo Per Bondemark, Vice president and Chief Procurement Officer. Ainoastaan muutamalla maalla oli edustajia teollisuuden alalta, ja puheenvuorojemme jälkeen monet halusivat jutella kanssamme, hän jatkaa.

 

Konferenssissa pidettiin erittäin tärkeänä sitä, että teollisuus ottaa johtavan roolin. Ruotsin esimerkkiin, johon myös SSAB kuuluu, viittasi konferenssissa muun muassa Mattias Landgren, Ruotsin infrastruktuuriministeri Anna Johanssonin apuna toimiva valtiosihteeri. -Pääsin näkemään, miten korkealla nämä asiat ovat kansainvälisessä arvoasteikossa, Per Bondemark sanoo. Se osoittaa, miten tärkeää on tehdä aloitteita ja osoittaa, että muutokset ovat mahdollisia, hän jatkaa.

SSAB:n kaksi hanketta HYBRIT ja Bothnia Bulk ovat vahvasti yhteydessä YK:n 14. kestävän kehityksen tavoitteeseen: säilyttää meret ja merten tarjoamat luonnonvarat sekä edistää niiden kestävää käyttöä. SSAB:n hankkeet ovat yhteydessä myös muihin kestävän kehityksen tavoitteisiin, kuten 13. tavoitteeseen (yhteensä tavoitteita on 17). Kyseisessä tavoitteessa käsitellään välittömiä toimenpiteitä ilmastonmuutoksen ja sen vaikutusten hillitsemiseksi. Tärkeä osa ilmastonmuutoksen hillitsemistä on hiilidioksidipäästöjen vähentäminen, mikä on keskeistä sekä HYBRIT- että Bothnia Bulk -hankkeissa.

  • Olemme pitkään pitäneet merien ja niiden resurssien olemassaoloa itsestäänselvyytenä, mutta se ei enää ole mahdollista, Per Bondemark sanoo. Mutta jos kaikki tekevät jotakin, tulokset ovat suuria, hän toteaa lopuksi.