- SSAB osoittaa selkeästi, miten se pyrkii auttamaan globaalien kestävän kehityksen tavoitteiden täyttymisessä, Jernkontoretin Sophie Carler sanoo. Yritys esittelee muun muassa kaksi vapaaehtoista sitoumusta, jotka keskittyvät hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen, hän jatkaa.

 

Ruotsi ja Fidži ovat New Yorkissa koko viikon jatkuneen konferenssin isäntämaita. Oheistapahtumassa osallistujat ovat muun muassa päässeet kuuntelemaan Per Bondemarkia, joka on SSAB:n Vice President and Chief Procurement Officer. Konferenssi on Ruotsin suurin meriä koskeva YK-aloite sitten vuoden 1972. Meret ovat tällä hetkellä yksi ympäristöpolitiikan puhutuimmista aiheista.

- Vähentämällä hiilidioksidipäästöjä SSAB auttaa myös merten happamoitumisen vähenemisessä, SSAB:n ympäristöjohtaja Jonas Larsson sanoo.

 

Jonas Larsson 

SSAB pitää tärkeänä koordinoituja tarkastuksia, joista kerrottiin muun muassa Göteborgissa järjestetyssä meri- ja vesifoorumissa. Ruotsissa tehtävät tarkastukset ovat ainutlaatuisia, ja SSAB on suuri tekijä alalla. Monissa maissa näytteitä otetaan ennemminkin pistokokein viranomaisten aloitteesta. Koordinoidut tarkastukset tuovat mukanaan kuitenkin jatkuvuutta ja parempaa laatua, jotka lisäävät tietojamme päästöistä ja auttavat tutkimuksissa.

- Fossiilivapaaseen teräkseen keskittyvä HYBRIT-hanke on erittäin tärkeä hiilidioksidipäästöjen pitkäkestoisen vähentämisen kannalta, SSAB:n kestävän kehityksen johtaja Thomas Hörnfeldt sanoo.

SSAB edistää HYBRIT-hanketta yhdessä LKAB:n ja Vattenfallin kanssa. Tällä hetkellä teräksen valmistus rautamalmista vaatii masuuniprosessia, jossa käytetään hiiltä ja koksia. HYBRIT-hankkeessa tutkitaan, onko hiilen ja koksin sijaan mahdollista käyttää vetykaasua. Silloin valmistusprosessin sivutuotteena ei muodostu hiilidioksidia, vaan vettä. Hankkeen onnistuminen merkitsisi suurta askelta kohti fossiilivapaata Ruotsia. Pienemmät hiilidioksidipäästöt olisivat hyvä asia sekä ilmakehän että merien suhteen.

SSAB työskentelee tällä hetkellä myös energian käytön kaltaisten kysymysten parissa. Energiatehokkuuden jatkuva parantaminen, siirtyminen öljystä maakaasuun ja uusiutuvan sähkön osuuden lisääminen Yhdysvalloissa ja Pohjoismaissa ovat tärkeitä askelia hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. SSAB on mukana yhteisessä hankkeessa hiilidioksidipäästöjen minimoimiseksi merikuljetuksissa Raahen, Luulajan ja Oxelösundin välillä. Myös paikallisilla aloitteilla, kuten esimerkiksi haukitehtaalla Oxelösundissa, on merkitystä merille.

Thomas Hörnfeldt

- Merten suojeleminen ja hyödyntäminen kestävällä tavalla on velvollisuutemme tulevia sukupolvia kohtaan, Thomas Hörnfeldt sanoo. SSAB pyrkii edistämään merten kestävää kehitystä muun muassa vähentämällä hiilidioksidipäästöjä tuotannossa ja kuljetuksissa, hän toteaa lopuksi.