Sara Valentin Eklöw

Digitalisaatio. Mitä se oikeastaan on? Ja miksi sitä varten tarvitaan strategia? Digitalisaatiossa on kysymys siitä, että kaikkia mahdollisia digitaalisia työkaluja käytetään kehittämään toimintoja ja uusia kaupankäynnin muotoja. Aika lattea määritelmä joku voisi ajatella, ja onhan se hieman hankala ymmärtääkin. Kuitenkin SSAB on kehittänyt digistrategian, ja nyt myös divisioonat ja tytäryritykset tekevät nyt samoin.

Viime kesänä Tibnor lähestyi liiketoiminnan kehitystä ja pyysi apua digistrategiansa kehittämisessä. Sain tehtävän avustaa heitä syksyn aikana. Tehtävämme on auttaa divisioonia ja funktioita strategia- ja kehityshankkeissa, jotka vaativat joko lisää resursseja tai puolueetonta henkilöä, jolla on asiasta kokonaisnäkemys.

Tibnorin kanssa ensimmäinen haasteeni oli määritellä mitä digitalisaatio tarkoittaa ylipäänsä. Huomasin nopeasti, että jokaisella oli eri käsitys siitä mitä digitalisaatio on. Toisten mielestä kyse oli e-kaupasta, toisten mielestä automatisoidusta laskunkäsittelystä. Toiset taas olivat siitä mieltä, että IT:n tulisi ottaa digitalisaatiosta vastuu, kun taas muiden mielestä sen piti olla myynnin vastuulla. Yksi tärkeämmistä havainnoista työn alussa oli se, että digitalisaatio on kaikkien vastuulla, ja että jos se määritellään vain jonkun osapuolen vastuulle, tulemme epäonnistumaan. Koska digitalisaatioon liittyy niin e-kauppa, laskunkäsittely kuin sosiaaliset mediatkin, meidän kaikkien tulee digitalisoida tekemistämme aktiivisesti, oli työmme sitten mitä tahansa.

Tibnorin digistrategiaa työstettiin miettimällä mitä digitaalisia ratkaisuja Tibnorin sidosryhmät, erityisesti asiakkaat, haluaisivat. Mitkä ovat heidän tarpeensa ja kuinka me voimme vastata niihin uusilla ratkaisuilla? Kehitimme yli 100 erilaista ideaa, joista valitsimme 5 jatkokehitykseen. Jokaiselle tehtiin business case, jotta ymmärtäisimme millaista lisäliiketoimintaa ideasta syntyisi strategiakaudella. Jokaiselle projektille tehtiin myös toimenpidelista ja määriteltiin vastuuhenkilöt linjaorganisaatiosta.

Tibnor on nyt aloittanut työn näiden viiden idean parissa, ja hankkeiden etenemistä seurataan kuukausittain. Toivottavasti sinäkin seuraat heidän työtään yhtä innostuneesti kuin minä!

Sara Valentin Eklöw
Strategy & Business Development