”Nyt kun ympäristö- ja kestävän kehityksen haasteet ovat koko yhteiskunnassa yhä tärkeämpiä, haluamme asemoitua teräsyhtiönä, jolla on parhaat, koko yhteiskuntaa hyödyttävät ratkaisut”, toteaa SSAB:n Special Steels -divisioonan johtaja PO Stark. ”Eikä tämä ole SSAB:lle uutta: se alkoi jo vuonna 1980, kun aloitimme matkan kohti kulutuskestävämpiä teräksiä, joilla pyritään luomaan kevyempiä, vahvempia ja kestävämpiä ratkaisuja.”

SSAB on tarkistanut ja jossain määrin myös uudelleenmääritellyt yhtiön aseman teräsalalla ja on nyt valmis esittelemään ”SSAB:n tarinan” kaikille sidosryhmille. ”SSAB:n tarina” on tapa viestiä yrityksen matkasta kohti visiota, joka on vahvempi, kevyempi ja kestävämpi maailma.

”Tarina keskittyy niin sanottuihin visiolähtöisiin aiheisiin. Siinä puhutaan muustakin kuin markkinalähtöisistä aiheista, kuten pitkälle erikoistuneesta tuotevalikoimasta, sovellusinnovaatio- ja teknisestä tuesta sekä paikallisesta varastoverkostosta, jotka ovat osa asiakkaillemme tarjottavaa lisäarvopakettia”, Riikka Friman kertoo.

SSAB:n tarinan lähtökohta on, että siinä yhdistyvät kumppanuuden, kestävän kehityksen ja suorituskyvyn teemat.

”Tämä valinta perustuu ajatukseen, että nämä kolme sanaa heijastelevat historiaamme, perintöämme ja vahvuuksiamme yhtiönä. Koemme, että on tärkeää kertoa ihmisille, mitä SSAB ja moderni terästeollisuus edustavat. Nämä asiat toteutuvat jo nykyään mutta tarjoavat myös vastauksia yhteiskuntien ja asiakkaidemme kasvaviin tarpeisiin”, Riikka Friman toteaa.

Teräs on tärkeää modernin infrastruktuurin kannalta, ja teräs ja teräsratkaisut edistävät kasvua. P-O Stark selittää myös, millä SSAB erottuu muista alalla.

”Me paitsi kehitämme ja valmistamme uusia teräksiä, myös seuraamme tuotteidemme kulkua koko matkan asiakkaidemme luo. Organisaatiomme osaamisen avulla kehitämme jatkuvasti uusia ratkaisuja yhdessä asiakkaidemme kanssa, mihin sisältyy usein teräksen päivittäminen kehittyneempään teräslaatuun. Tällä parannetaan suorituskykyä ja tehdään ratkaisusta kestävämpi.”

Nyt, kun SSAB:n ja Ruukin yhdistymisestä on kulunut kaksi vuotta, yhtiö on valmis esittelemään kaikille sidosryhmille päivitetyn strategian, toteutuneet synergiat, laajemman markkinoille tarjottavan valikoiman sekä uuden, elinvoimaisemman organisaation, jossa kaikki työntekijät ovat yrityksen tarinan viestinviejiä.

”Toivon, että teräsyhtiömme asettaa uuden standardin suorituskyvyssä – että se vakiinnuttaa asemansa korkeimmalla tasolla arvoketjun kaikissa vaiheissa myyntiorganisaatiosta tuotantoon, jakeluun ja yhteistyöhön asiakkaidemme kanssa, jotta voimme kehittää kilpailukykyisempiä tuotteita. Meillä on mahdollisuus saada johtoasema laadussa ja suorituskyvyssä kaikessa, mitä teemme. Työntekijöidemme osaaminen on avain menestykseen” toteaa P-O Stark.

SSAB Yleisesitys 2016