Komponenttien painon ja kustannusten minimoiminen ovat tärkeimpiä asioita sähköautojen suosion kasvaessa. Tämä tarkoittaa, että SSAB:n kylmämuovattavien AHSS-terästen merkitys kasvaa, kun pyritään luomaan kestävämpää tulevaisuutta edistämällä sitä tukevia innovaatioita. 

”Sivutörmäyspalkit, puskurit, pilarit ja istuimet ovat esimerkkejä autojen osista, joiden valmistuksessa käytetään perinteisesti SSAB:n Docol-terästä. Docol-teräksellä on kuitenkin enemmänkin potentiaalia erityisesti sähköautojen uusissa osissa, kuten akkusuojuksissa”, kertoo SSAB Europe -divisioonan autoteollisuussegmentin globaalista myynnistä vastaava Arnaud Guerendel. 

Luja, kevyt teräs tarjoaa kestävän vaihtoehdon

Vuonna 2010 EU:n hiilidioksidipäästöt ajoneuvoa kohden olivat keskimäärin 140 grammaa kilometriä kohden. EU:n uusissa tavoitteissa vuodelle 2025 ajoneuvojen keskimääräiset päästöt pyritään puolittamaan vuoteen 2010 verrattuna. Sähköautot ovat yksi pääasiallisista keinoista tämän tavoitteen saavuttamisessa. 

Koska auton paino vaikuttaa ajoneuvon vierimisvastukseen, lujien, kevyiden teräsratkaisujen käyttö tulee olemaan erittäin tärkeää. Sitä mukaa kun lujemmat, kylmämuovattavat AHSS-teräslaadut tulevat OEM-valmistajien (original equipment manufacturer, ajoneuvojen alkuperäisvalmistajat) saataville, monimutkaisten osien painoa on mahdollista vähentää ilman kallista ja paljon energiaa kuluttavaa kuumamuovausprosessia. 

Kilpailuetu autonvalmistajille

Sähköautojen akut ovat kalliita ja niitä on suojattava tiestä irtoavalta ainekselta ja vaarallisilta aineilta, joita saattaa vuotaa törmäyksen yhteydessä. Docol-tyypin AHSS-teräksestä valmistetuilla akkusuojuksilla voidaan osaltaan varmistaa, että akku saa vahvimman mutta mahdollisimman kevyen suojan – kustannustehokkaasti.

Kylmämuovattavat AHSS-teräkset ja sähköautot ovat hyvä yhdistelmä, jonka avulla vähennetään globaaleja päästöjä ja parannetaan ajoneuvon suorituskykyä. Tämä tarjoaa autonvalmistajille kilpailuedun.

 Docol 980CPhttp://www.ssab.com/products/brands/docol/products/docol-980cp#!accordion=downloads

Docol 1500M: http://www.ssab.com/products/brands/docol/products/docol-1500m 

Sähköauto on auto, jonka voimanlähteenä on yksi tai useampi sähkömoottori ja joka toimii ladattaviin akkuihin tai muuhun energiantallennuslaitteeseen varastoidulla sähköenergiaa. Ensimmäiset toimivat sähköautot valmistettiin jo 1880-luvulla. Sähköautojen valmistus lähti vuonna 2008 uuteen nousuun, minkä taustalla ovat akkujen ja energianhallinnan kehitys, huoli nousevasta öljyn hinnasta sekä tarve vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. https://en.wikipedia.org/wiki/Electric_car