Toimitusjohtajan katsaus

SSAB:n vuoden 2016 kolmannen neljänneksen liiketulos kasvoi edellisestä neljänneksestä 115 milj. Ruotsin kruunua ja oli 707 milj. kruunua. Tulos parani pääosin korkeampien hintojen ja kustannussäästöjen ansiosta huolimatta kausiluonteisesti alemmista toimituksista ja suunnitelluista huoltoseisokeista. Liikevoitto kasvoi edellisvuoden kolmanteen neljännekseen verrattuna noin 900 milj. kruunua. Vuoden 2015 kolmannen neljänneksen tulosta heikensi Luulajan masuunin peruskorjaus. Edistymme hyvin kustannussäästöohjelmamme 2,8 mrd. kruunun kokonaistavoitteen saavuttamisessa, mukaan lukien Rautaruukin hankinnan tuomat synergiat. Saavutetut kustannussäästöt näkyvät nyt tuloksessamme.

Markkinatilanteet SSAB:n kotimarkkinoilla Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa poikkesivat toisistaan kolmannella neljänneksellä. Euroopassa taustalla oleva markkinakysyntä oli vakaata, vaikkakin kysyntä hidastui normaalista kausiluonteisuudesta johtuen. Markkinahinnatkin säilyivät vakaina ja jopa hieman nousivat muun muassa pienempien tuontimäärien takia. Euroopan komission Kiinasta tuotaville kuumavalssatuille nauha- ja levytuotteille lokakuussa asettamien väliaikaisten tuontitullien odotetaan tukevan Euroopan hintatasoa. Pohjois-Amerikassa kvarttolevyjen kysyntä oli heikkoa ja hinnat laskivat koko neljänneksen ajan. Tämä sai teräspalvelukeskukset vähentämään ostojaan, ja SSAB Americas -divisioonan toimitukset jäivät odotettua pienemmiksi. Kvarttolevyjen tuontimäärät Pohjois-Amerikkaan pysyivät korkealla tasolla. Alustavaa päätöstä tuontitulleista Yhdysvaltoihin tuotaville kvarttolevyille odotetaan vuoden viimeisellä neljänneksellä. Erikoislujien terästen globaali kysyntä pysyi vakaana, vaikkakin oli kausiluonteisesti alemmalla tasolla.

SSAB julkisti huhtikuussa tavoitteensa vähentää nettovelkaansa 10 mrd. kruunulla vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen lopusta vuoden 2017 loppuun mennessä. Vuoden toisella neljänneksellä toteutetun merkintäoikeusannin seurauksena SSAB sai 4,9 mrd. kruunun varat ja nettokassavirta vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana oli noin 1,3 mrd. kruunua. Jäljellä oleva nettovelan 3,8 mrd. kruunun vähennys saavutetaan operatiivisen kassavirran tuottamisen, käyttöpääoman vähentämisen sekä mahdollisesti ydinliiketoimintaan kuulumattomien omaisuuserien myynnin avulla. Kolmannella neljänneksellä nettokassavirta oli positiivinen ja oli 612 milj. kruunua. Nettovelka väheni 18,2 mrd. kruunuun.

Viimeksi kuluneiden kahden vuoden aikana SSAB on keskittynyt SSAB:n ja Rautaruukin integraatioon ja tunnistettujen synergioiden saavuttamiseen. Tästä eteenpäin jatkamme ”Taking the Lead” -strategiamme toteuttamista tavoitteenamme saavuttaa toimialan paras kannattavuus kasvamalla tietyillä strategisesti tärkeillä painopistealueilla sekä edistämällä tehokkuutta jatkuvan parantamisen avulla kaikessa toiminnassamme. Strategisiin painopistealueisiimme kuuluvat: kasvu erikoisteräksissä (Special Steels), autoteollisuuden teräksissä ja muissa premium-tuotteissa sekä panostaminen entistä vahvemmin palvelu- ja jälkimarkkinatoimintoihin. 

Kutsu SSAB:n osavuosikatsauksen 1.1.-30.9.2016 esittelytilaisuuteen

SSAB järjestää analyytikko- ja mediatilaisuuden osavuosikatsauksensa
(1.1.-30.9.2016) julkistamispäivänä perjantaina 28. lokakuuta 2016 klo 9.30 CEST (10.30 EEST) Tukholmassa.

Aika ja paikka: Kello 9.30 CEST, World Trade Center (WTC) Tukholma,

Kungsbron 1, konferenssihuone Manhattan.

Puhelin:

+ 46 8 505 564 74 (Ruotsi),

+ 44 203 364 5374 (UK),
+ 1 855 753 2230 (USA).

Webcast-linkki: Webcast-lähetykseen

Lisätietoja:

Sijoittajasuhteet: Liisa-Maija Seppänen
[email protected], +358 20 593 9232

Media Suomessa: Atte Kaksonen
[email protected], puh. + 358 50 3143 634


Tämä tieto on tietoa, jonka SSAB AB (publ) on velvoitettu julkaisemaan EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksessa annettujen säännösten sekä Suomen arvopaperimarkkinalain ja Ruotsin arvopaperimarkkinalain vaatimusten mukaisesti. Tiedot toimitettiin julkaistaviksi yllämainittujen yhteyshenkilöiden toimesta 28.10.2016 kello 7.30 CEST.