Toinen neljännes  

  • Liikevaihto oli 14 471 (15 303) milj. Ruotsin kruunua
  • Käyttökate oli 1 509 (1 236) milj. kruunua, ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä 1 585 (1 246) milj. kruunua
  • Liikevoitto oli 592 (292) milj. kruunua, ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä 668 (301) milj. kruunua
  • Tulos rahoituserien jälkeen oli 349 (79) milj. kruunua ja ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä 425 (88) milj. kruunua
  • Tulos per osake oli 0,53 (0,22) kruunua
  • Operatiivinen kassavirta oli 1 151 (1 462) milj. kruunua
  • Merkintäoikeusanti ylimerkittiin ja SSAB sai yhteensä 4 911 milj. kruunun varat omaan pääomaan annista aiheutuvien kulujen jälkeen

Toimitusjohtajan katsaus

SSAB:n vuoden 2016 toisen neljänneksen liiketulos kasvoi edellisestä neljänneksestä 858 milj. Ruotsin kruunua ja oli 668 milj. kruunua ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Tulos parani kaikissa divisioonissa ja vahvinta tuloskehitys oli SSAB Europe -divisioonassa. Tulosparannus johtui pääasiassa kasvaneista toimitusmääristä, korkeammista hinnoista sekä kustannussäästöistä. Operatiivinen kassavirta oli 1 151 milj. kruunua, suurempien toimitusten ja korkeampien hintojen aiheuttamasta myyntisaatavien kasvusta huolimatta. 

Toimitukset kasvoivat toisella neljänneksellä sekä edelliseen neljännekseen että edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tämä johtui pääasiasiassa pienemmistä teräksen tuontimääristä Eurooppaan sekä Pohjois-Amerikan teräspalvelukeskusten kasvaneista ostomääristä, vaikkakaan taustalla oleva markkinakysyntä ei juuri muuttunut. Neljänneksen alkupuolella teräksen hinnat nousivat jyrkästi Kiinassa, mikä yhdessä EU:ssa ja USA:ssa meneillään olevien polkumyyntiselvitysten kanssa on vähentynyt tuontia Kiinasta. Teräksen hinnat ovat vähitellen nousseet sekä Euroopassa että Pohjois-Amerikassa, joskin hyvin alhaiselta tasolta. Kolmannella neljänneksellä arvioimme taustalla olevan markkinakysynnän jatkuvan vakaana, mutta vähenevän kausiluonteisesti.  

Rautaruukin integraatio on nyt saatu päätökseen. Toisella neljänneksellä saavutimme 475 milj. kruunun kustannussäästöt ja neljänneksen lopussa saavutettu vuositason kustannussäästövaikutus oli 2,0 mrd. kruunua. Synergiaohjelma saatiin päätökseen ja onnistuimme saavuttamaan merkittävästi suuremmat kustannussäästöt kuin tammikuussa 2014 alun perin ilmoittamamme 1,0-1,35 mrd. kruunua ja lisäksi vuotta aiemmin kuin alun perin arvioimme. Lisäksi edistymme hyvin tavoitteessamme saavuttaa koko kustannussäästötavoitteemme, joka on 2,8 mrd. kruunua alempi vuotuinen kustannustaso vuonna 2017 verrattuna Rautaruukin hankinnan toteuttamisajankohtaan. Henkilöstövähennykset, joiden tavoitteena on vähentää 2 400 työpaikkaa, etenevät myös suunnitelmien mukaisesti.

Huhtikuussa 2016 ilmoittamamme merkintäoikeusanti on nyt onnistuneesti toteutettu. Merkintäoikeusannin seurauksena SSAB on saanut noin 5 mrd. kruunun varat ja sen lisäksi olemme toteuttaneet uudelleenrahoituspaketin, jonka avulla vähennetään merkittävästi seuraavan 3-5 vuoden aikana erääntyvien lainojen määrää ja pidennetään lainasopimusten kestoa. SSAB:n tavoitteena on vähentää nettolainavelkaansa 10 mrd. kruunulla vuoden 2017 loppuun mennessä merkintäoikeusannin, ydinliiketoimintaan kuulumattomien omaisuuserien myynnin ja operatiivisen kassavirran tuottamiseen avulla.

Merkintäoikeusannin toteuttaminen ja uudelleenrahoituspaketti varmistavat SSAB:n liiketoiminnan kehittämisen pitkällä aikavälillä, niin että voimme saavuttaa tavoitteemme toimialan parhaasta kannattavuudesta. Merkittävästi vahvempi taloudellinen asema antaa meille hyvän perustan hyödyntää markkinoiden mahdollisuuksia ja kasvaa määritellyillä painopistealueillamme.
 

Kutsu SSAB:n osavuosikatsauksen 1.1.-30.6.2016 esittelytilaisuuteen

SSAB järjestää analyytikko- ja mediatilaisuuden osavuosikatsauksensa
(1.1.-30.6.2016) julkistamispäivänä perjantaina 22. heinäkuuta 2016 klo 9.30 CEST (10.30 EEST) Tukholmassa.

Aika ja paikka: Kello 9.30 CEST, World Trade Center (WTC) Tukholma, Kungsbron 1, konferenssihuone Manhattan.

Puhelin:

+ 46 8 505 564 74 (Ruotsi),
+ 44 203 364 5374 (UK),
+ 1 855 753 2230 (USA).

Webcast-linkki: Webcast-lähetykseen

Lisätietoja:

Sijoittajasuhteet: Liisa-Maija Seppänen, Sijoittajasuhdepäällikkö,
[email protected], +358 20 593 9232

Media Suomessa: Taina Kyllönen, Konsernin viestintäjohtaja,
[email protected], puh. +358 40 58 22 175


Tämä tieto on tietoa, jonka SSAB AB (publ) on velvoitettu julkaisemaan EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksessa annettujen säännösten sekä Suomen arvopaperimarkkinalain ja Ruotsin arvopaperimarkkinalain vaatimusten mukaisesti. Tiedot toimitettiin julkaistaviksi yllämainittujen yhteyshenkilöiden toimesta 22.7.2016 kello 7.30 CEST.