22. lokakuuta julkaistussa tammi-syyskuun 2015 osavuosikatsauksessa SSAB antoi seuraavan ohjeistuksen:

”Pohjois-Amerikassa kvarttolevyn kysynnässä odotetaan varovaisuuden jatkuvan vuoden viimeisellä neljänneksellä, samoin kuin jakelijoiden varastojen purkamisen. Loppu-asiakkaiden kysynnän arvioidaan jatkuvan suhteellisen vakaana, mutta sen arvioidaan heikkenevän hieman kausiluonteisesti neljänneksen loppua kohti.

Euroopassa odotetaan jakelijoiden ja asiakkaiden purkavan varastojaan viimeisen neljänneksen alussa, mutta koko neljänneksen aikana ei odoteta suuria muutoksia. Kysynnän arvioidaan olevan vakaata, mutta hidastuvan kausiluonteisesti neljänneksen loppua kohti. Lujien terästen kysynnän odotetaan säilyvän muuttumattomana viimeisellä neljänneksellä. Kokonaisuudessaan SSAB:n toimitusmäärien odotetaan nousevan jonkin verran kolmannesta neljänneksestä.

Marraskuussa toteutetaan Oxelösundin tuotannossa huoltoseisokki, jonka arvioidaan rasittavan viimeisen neljänneksen tulosta noin 100 milj. kruunulla.”

Kun yli kaksi kuukautta neljättä neljännestä on kulunut, hintojen ja toimitusmäärien kehitys on ollut selvästi heikompaa kuin oli arvioitu kolmannen neljänneksen osavuosikatsauksen yhteydessä. 

  • Toimitusmäärien arvioidaan vuoden neljännellä neljänneksellä olevan kolmatta neljännestä pienemmät sekä merkittävästi pienemmät kuin vuoden 2014 neljännellä neljänneksellä. Asiakkaat Euroopassa ja Yhdysvalloissa ovat olleet varovaisia ja pienentäneet varastojaan laskevista hinnoista johtuen.
  • Nauha- ja levytuotteiden markkinahinnat ovat laskeneet selvästi neljännellä neljänneksellä, mikä heikentää etenkin SSAB Europe ja SSAB Americas divisioonien tulosta.
  • Toimitusmääriin ja hintoihin Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa on vaikuttanut erittäin negatiivisesti korkeat tuontimäärät Aasiasta ja EU:n ulkopuolisesta Itä-Euroopasta. 

Neljännen neljänneksen alustava tulosarvio on, että käyttökate (ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä) tulee olemaan 50 ja 250 miljoonan kruunun välillä ja liiketulos (ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä) -900 ja -700 miljoonan kruunun väillä.

Operatiivisen kassavirran arvioidaan olevan positiivinen myös neljännellä neljänneksellä.

Näkymät vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä:

Pohjois-Amerikassa kysynnän odotetaan kasvavan ensimmäisellä neljänneksellä johtuen jakelijoiden matalista varastotasoista. SSAB Americas on hiljattain ilmoittanut kvarttolevyjen hinnankorotuksista. Kierrätysteräksen kustannusten odotetaan pysyvän matalina.

Euroopassa kysynnän odotetaan kasvavan ensimmäisen neljänneksen aikana, kun jakelijoiden ja asiakkaiden odotetaan jonkin verran täydentävän varastojaan. Rautamalmin markkinahinnat ovat laskeneet merkittävästi neljännen neljänneksen aikana ja hintojen laskun odotetaan vaikuttavan positiivisesti ensimmäisen neljänneksen tulokseen.  

Kokonaisuudessaan SSAB:n toimitusmäärien odotetaan olevan korkeammat kuin vuoden 2015 neljännellä neljänneksellä.

Kustannussäästöt ja tehostamistoimenpiteet tulevat alentamaan kustannuksia arviolta noin 150 miljoonaa kruunua vuoden 2015 neljänteen neljännekseen verrattuna. Kuten aiemmin on tiedotettu, kokonaisuudessaan SSAB arvioi saavuttavansa noin 2 miljardin kruunun kustannussäästöt vuoden 2014 kustannustasoon verrattuna. Vuosittaiset kustannussäästöt saavutetaan täysimääräisesti vuodesta 2017 lähtien.   

Kuten aiemmin on tiedotettu, julkaistaan vuoden 2015 tilinpäätöstiedote 12. helmikuuta 2016 klo 8.30 Suomen aikaa.

Lisätietoja:

Sijoittajasuhteet: Andreas Koch, IR-johtaja,
[email protected], +46 8 454 57 29

Media: Marie Elfstrand, johtaja, mediasuhteet ja suhdetoiminta, [email protected], + 46 8 454 57 56

SSAB julkistaa nämä tiedot Ruotsin arvopaperimarkkinalain ja Suomen arvopaperimarkkinalain vaatimusten mukaisesti. Tiedot on jätetty julkaistavaksi 16.12.2015 klo 09.00 Suomen aikaa.