Kolmas neljännes

 • Liikevaihto oli 13 594 (13 314) milj. Ruotsin kruunua
 • Liikevoitto ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli -191 (483) milj. kruunua
 • Tulos rahoituserien jälkeen ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli -438 (379) milj. kruunua
 • Tulos per osake oli -0,52 (-0,35) kruunua
 • Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät heikensivät tulosta verojen jälkeen 0 (-450) milj. kruunua
  • Operatiivinen kassavirta oli -160 (77) milj. kruunua
  • Valuuttakurssimuutoksilla oli liikevaihtoon yli 700 milj. kruunun positiivinen vaikutus ja liikevoittoon noin 260 milj. kruunun negatiivinen vaikutus verrattuna vuoden 2014 kolmanteen neljännekseen (pro forma)
  • Käynnissä olevat ja uudet tehostamistoimenpiteet tuovat täysmääräisesti noin 2 miljardin kruunun vuotuiset kustannussäästöt vuoden 2016 lopusta lähtien


Toimitusjohtajan katsaus
SSAB:n kolmannen neljänneksen liiketappio oli 191 milj. kruunua. Vuosineljännestä rasittivat negatiiviset valuuttakurssimuutokset noin 200 milj. kruunulla. Nämä liittyivät pääosin tase-erien muutoksiin, etenkin Brasiliassa ja johtuivat Brasilian realin voimakkaasta devalvoitumisesta.  Analyysi valuuttariskin vähentämiseksi Brasiliassa on käynnissä. Luulajan masuunin peruskorjaus saatiin päätökseen kolmannella neljänneksellä kustannusarvion mukaisesti. Masuuni käynnistettiin suunniteltua myöhemmin varaosatoimitusten viivästymisen takia, mikä lisäsi kustannuksia noin 75 milj. kruunulla.

Liikevoitto laski edellisvuoden kolmanteen neljännekseen (pro forma) verrattuna 600 milj. kruunua. Tuloksen heikkeneminen johtui pääasiassa kvarttolevyn alemmista katteista Pohjois-Amerikassa (420 milj. kruunua), Luulajan masuunin peruskorjauskustannuksista (180 Mkr) sekä negatiivisista valuuttakurssivaikutuksista (260 milj. kruunua). Operatiivinen kassavirta oli hieman negatiivinen, -160 (77) milj. kruunua, mikä oli pääosin seurausta Luulajan masuunin peruskorjauksen investointikustannuksista (300 milj. kruunua) sekä negatiivisesta tuloksesta. Tammi-syyskuun aikana operatiivinen kassavirta oli yhteensä yli 2 miljardia kruunua ja nettovelkaantumisaste on laskenut yhden prosenttiyksikön vuoden 2014 lopusta.

Vuonna 2016 teräksen kysynnän odotetaan kasvavan jonkin verran sekä Euroopassa että Pohjois-Amerikassa. Alan kannattavuus kokonaisuudessaan on edelleen heikko, ja Aasian ylikapasiteetin aiheuttama lisääntynyt vienti alhaisilla hinnoilla vaikuttaa negatiivisesti mahdollisuuteen tehdä tyydyttävää tulosta. Vaikkakin SSAB:n kanta on, että vapaa kauppa on tärkeää globaalin terästeollisuuden kehittämisen kannalta, on kilpailu nykyisessä tilanteessa epätervettä ja toimenpiteitä tarvitaan Euroopan ja Pohjois-Amerikan terästeollisuuden säilyttämiseksi.

Kolmannella neljänneksellä SSAB sai päätökseen kaksi tärkeää raakateräksen tuotantoon liittyvää investointia Pohjoismaissa; Luulajan masuunin täydellisen peruskorjauksen sekä uuden hiili-injektiolaitteiston Raahen terästehtaan masuuneissa. Toteutetulla Luulajan masuunin peruskorjauksella SSAB saavuttaa sen raakaterästuotannon joustavuuden, joka oli yksi pääsyistä yhdistymiselle Rautaruukin kanssa. Raahen hiili-injektiolaitteiston investointi tuo aiemmin ilmoitettujen synergioiden lisäksi noin 200 milj. kruunun vuosittaiset säästöt vuodesta 2016 lähtien. Rautaruukin integraatio etenee suunnitellusti ja synergiaedut saavutetaan jonkin verran aiemmin ilmoitettua nopeammin. Kolmannella neljänneksellä saavutimme 175 milj. kruunun kustannussäästöt ja neljänneksen lopussa saavutetut kustannussäästöt olivat vuositasolla 750 milj. kruunua. Odotamme, että vuositason kustannussäästöt vuoden 2015 lopussa ovat vähintään 1 mrd. kruunua.

SSAB on tänään ilmoittanut, että se aloittaa henkilöstövähennyksiä koskevat neuvottelut Suomessa Raahessa ja koko Ruukki Construction -divisioonassaan. Suunniteltu noin 200 työpaikan vähennys Raahessa on osa synergiaohjelmaa. Ruukki Constructionin uusi johto on aloittanut kustannussäästöohjelman, jonka tavoitteena on saavuttaa vuotuinen vähintään 200 milj. kruunun kustannusvähennys aiemmin tunnistettujen synergioiden lisäksi. Ohjelma toteutetaan vuoden 2016 aikana.

Yhteensä vähintään 1,4 mrd. kruunun kustannussäästöt, Ruukki Construction -divisioonan uusi vähintään 200 milj. kruunun säästöohjelma sekä Raahen masuunien noin 200 milj. kruunun säästöt mahdollistavat yhteensä noin 2 mrd. kruunun kustannussäästöt verrattuna aikaan ennen yhdistymistä Rautaruukin kanssa. Vuosittaiset kustannussäästöt saavutetaan täysimääräisesti vuodesta 2017 lähtien.

SSAB julkistaa nämä tiedot Suomen arvopaperimarkkinalain ja Ruotsin arvopaperimarkkinalain vaatimusten mukaisesti. Tiedot on jätetty julkaistavaksi klo 7.30 (CET) 22.10.2015.


Kutsu SSAB:n osavuosikatsauksen 1.1.-30.9.2015 julkistukseen

SSAB järjestää analyytikko- ja mediatilaisuuden osavuosikatsauksensa (1.1.-30.9.2015) julkistamispäivänä torstaina 22. lokakuuta 2015 klo 9.30 CEST (10.30 EEST) Tukholmassa.

Osavuosikatsauksen esittelevät SSAB:n toimitusjohtaja Martin Lindqvist ja talous- ja rahoitusjohtaja Håkan Folin. Tiedotustilaisuus pidetään englanniksi ja sitä voi seurata myös webcast-lähetyksenä yhtiön internet-sivuilla www.ssab.com. Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta.

Aika ja paikka: Kello 9.30 CEST, World Trade Center (WTC) Tukholma, Kungsbron 1, konferenssihuone Atlanta.

Puhelin:
+46 8 5055 64 74 (Ruotsi)
 +44 203 364 53 74 (UK)
 +1 855 753 22 30 (USA).

Webcast-linkki: Webcast-lähetykseen

Webcast-lähetykseen osallistumisen ohjeet ja esitysmateriaalit löytyvät SSAB:n internet-sivuilta.

Lisätietoja:

Sijoittajasuhteet: Andreas Koch, IR-johtaja, [email protected], puh. +46 8 454 5729

Media Suomessa: Atte Kaksonen, Mediasuhteet Suomessa, [email protected], puh. + 358 50 3143 634