Neljäs neljännes

 

 • Liikevaihto oli 15 200 (9 387) milj. kruunua, josta Rautaruukin osuus oli 5 290 milj. kruunua
 • Liikevoitto/tappio ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli 118 (-294) milj. kruunua
 • Tappio rahoituserien jälkeen ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli -82 (-448) milj. kruunua
 • Tulos per osake oli -2,39 (-0,82) kruunua
 • Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät heikensivät tulosta verojen jälkeen -1 322 milj. kruunua ja osakekohtaista tulosta -2,41 kruunua                       
  • Liiketoiminnan rahavirta oli 1 407 (575) milj. kruunua                                     
  • Hankinta-analyysi Rautaruukin hankinnasta valmistui vuoden viimeisellä neljänneksellä. Hankinta-analyysin perusteella kolmannen vuosineljänneksen liikevoittoa on oikaistu -27 milj. kruunua ja se oli 229 milj. kruunua (ks. s. 16)                              

Koko vuosi

 • Liikevaihto oli 47 752 (36 455) milj. kruunua, josta Rautaruukin osuus oli 8 824 milj. kruunua
 • Liikevoitto/tappio ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli 894 (-1 204) milj. kruunua
 • Tulos rahoituserien jälkeen ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli 242 (-1 801) milj. kruunua
 • Tulos per osake oli -3,33 (-3,29) kruunua
 • Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät heikensivät tulosta verojen jälkeen -1 778 milj. kruunua ja osakekohtaista tulosta -4,24 kruunua          
  • Liiketoiminnan rahavirta oli 1 737 (1 956) milj. kruunua                
  • Osinkoesitys 0 (0) kruunua osakkeelta 

Toimitusjohtajan katsaus

Vuoden 2014 viimeisen neljänneksen liikevoitto ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli 118 milj. kruunua eli noin 400 miljoonaa kruunua parempi kuin edellisvuonna vastaavana ajanjaksona.  Tulosparannus johtui pääasiassa alhaisemmista kustannuksista Euroopan toiminnoissa ja korkeammista hinnoista Pohjois-Amerikan toiminnoissa. Edelliseen neljännekseen verrattuna liikevoitto laski noin 200 miljoonaa kruunua johtuen kausiluonteisesti heikommasta kysynnästä loppuvuotta kohti, sekä huoltoseisokista Yhdysvalloissa. Operatiivinen kassavirta vuoden viimeisellä neljänneksellä oli 1,4 miljardia kruunua. Kassavirran kasvu oli pääosin seurausta käyttöpääoman vapautumisesta.

Pohjois-Amerikassa kysyntä väheni kausiluonteisesti vuoden viimeisen neljänneksen lopulla. Korkeat maahantuontimäärät ja kasvaneet jakelijoiden varastotasot vaikuttivat markkinatilanteeseen. Euroopassa kysyntä oli loka- ja marraskuussa vakaata, mutta joulukuussa kysyntä laski kausiluonteisesti. Erikoisterästemme kysyntä oli vakaata vuoden viimeisellä neljänneksellä, mutta maantieteelliset vaihtelut olivat suuria; Yhdysvalloissa kysyntä oli suhteellisen vahvaa, kun taas useilla kehittyvillä markkinoilla tilanne oli edelleen haastava.

Odotamme Pohjois-Amerikan toimintojemme positiivisen kehityksen jatkuvan vuonna 2015 vahvan kysynnän sekä terästehtaidemme korkean tehokkuuden ansiosta. Lisääntyvä levytuotteiden maahantuonti Pohjois-Amerikkaan muodostaa kuitenkin epävarmuustekijän, kuten myös se, että jakelijoiden varastotasot vuoden 2015 alussa ovat melko korkeat. Euroopassa kysynnän odotetaan hieman kasvavan, mutta markkinoiden elpymiseen liittyy suurta epävarmuutta. Näkymät Itä-Euroopassa ovat huonontuneet ja tämän vaikutus muulle Euroopalle on edelleen epävarma. Erikoisterästen kysynnän odotetaan säilyvän suhteellisen vakaana kuluvana vuonna, joten kasvumme syntyy kehittämällä uusia sovelluksia sekä löytämällä uusia markkinoita. Yhdistyminen Rautaruukin kanssa oli SSAB:n tärkein yksittäinen tapahtuma vuonna 2014. Luomme nyt entistä tehokkaamman ja joustavamman teräsyhtiön samalla kun vahvistamme mahdollisuuksiamme kehittää globaalia johtoasemaamme erikoisteräksissä. Vaikka markkinat paranivat vuonna 2014, suhteellisen heikko elpyminen korostaa tarvetta jatkuvaan tehokkuuden parantamiseen yhdessä asiakastarjontamme jatkuvan kehittämisen kanssa. Yhdistyminen Rautaruukin kanssa on käynnistynyt hyvin ja suunnitelmiemme mukaan, ja tulemme saavuttamaan asettamamme tavoitteet. Työ kustannussäästöjen saavuttamiseksi etenee hyvin ja vuoden viimeisellä neljänneksellä toteutetut toimenpiteet vastaavat 300 miljoonan kruunun vuosittaista tulosparannusta. Tämänhetkisen arvion mukaan saavutamme tavoittelemamme vuotuiset 1,4 miljardin kruunun kustannussäästöt aiemmin arvioitua nopeammin ja täysimääräinen vuotuinen vaikutus arvioidaan saavutettavan jo vuoden 2016 puolivälistä lähtien.

SSAB julkistaa nämä tiedot Suomen arvopaperimarkkinalain ja Ruotsin arvopaperimarkkinalain vaatimusten mukaisesti. Tiedot on jätetty julkaistavaksi klo 7.30 (CET) 10.2.2015.

Kutsu SSAB:n vuoden 2014 tilinpäätöstiedotteen julkistustilaisuuteen

SSAB järjestää analyytikko- ja mediatilaisuuden tänään tiistaina 10.2.2015 klo 9.30 CET (10.30 EET) Tukholmassa.

Vuosituloksen esittelevät SSAB:n toimitusjohtaja Martin Lindqvist ja talous- ja rahoitusjohtaja, CFO Håkan Folin.

Tiedotustilaisuus pidetään englanniksi ja sitä voi seurata myös webcast-lähetyksenä yhtiön internet-sivuilla ssab.com. Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta.

Paikka ja aika: World Trade Center (WTC) Tukholma, Kungsbron 1, Conference room Manhattan, 09:30 CET.

Puhelinnumerot: +46 8 519 990 31 (Ruotsi), +44 203 364 53 73 (UK), +1 855 753 22 30  (USA).

Webcast-linkki: Go to webcast

Webcast-lähetykseen osallistumisen ohjeet ja esitysmateriaalit löytyvät SSAB:n internet-sivuilta.


Lisätietoja antavat:

Taina Kyllönen, Konsernin viestintäjohtaja, puh. + 358 40 58 22 175

Andreas Koch, Johtaja, Sijoittajasuhteet ja talousviestintä, puh. +46 (0)70 509 77 61