Kolmas neljännes

•             Liikevaihto oli 13 314 (8 695) milj. kruunua, josta Rautaruukin osuus oli 3 534 milj. kruunua

•             Liikevoitto/tappio ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli 510 (-602) milj. kruunua

•             Tulos rahoituserien jälkeen ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli 433 (-745) milj. kruunua

•             Tulos per osake oli -0,26 (-1,61) kruunua

•             Rautaruukin hankintaan liittyvät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät heikensivät tulosta verojen jälkeen -450 milj. kruunua ja osakekohtaista tulosta -0,94 kruunua

•             Liiketoiminnan rahavirta oli 77 (500) milj. kruunua

•             Osakevaihtotarjous Rautaruukin osakkeenomistajille toteutui 29.7.2014, jolloin Rautaruukin osakkeenomistajat saivat vaihtotarjouksen mukaisena vastikkeena omistamistaan Rautaruukin osakkeista liikkeeseen laskettuja uusia SSAB:n osakkeita

•             Rautaruukki on konsolidoitu osana SSAB-konsernia 29.7.2014 lähtien. Konsernin pro forma -tuloksen mukaan liikevoitto/tappio olisi ollut 409 (-521) milj. kruunua, mikäli Rautaruukki olisi ollut SSAB:n omistuksessa koko kolmannen neljänneksen ajan

•             Rautaruukin hankinta-analyysi on alustava ja lopullinen valmistuu vuoden viimeisellä neljänneksellä. Ainoastaan varastoihin ja tilauskantaan liittyvistä yliarvoista on kirjattu poistoja kolmannella neljänneksellä

•             Konserni on jaettu viiteen divisioonaan ja uusi segmenttikohtainen raportointi on otettu käyttöön 1.9.2014 lähtien

Toimitusjohtajan katsaus

Kolmannen neljänneksen pro forma -liikevoitto kasvoi lähes miljardi kruunua verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon ja oli 409 milj. kruunua. Kasvu johtui pääasiassa Pohjois-Amerikan toimintojen selvästi paremmasta tuloksesta, joka oli korkeampien hintojen ja paremman tuottavuuden ansiota. Euroopan toimintojen tulosparannus johtui lähinnä kasvaneista myyntimääristä ja alhaisemmista raaka-ainekustannuksista.

Pohjois-Amerikassa kysyntä on jatkunut hyvänä ja molemmat terästehtaamme Pohjois-Amerikassa ovat kolmannella neljänneksellä toimineet täydellä kapasiteetilla. Euroopan markkinat ovat olleet suhteellisen vakaat tavanomaiset kausivaihtelut huomioon ottaen. Globaalien erikoislujien terästen markkinoiden kehitys on ollut vaihteleva: Yhdysvalloissa vahva, Euroopassa vakaa ja Aasiassa edelleen haastava. Kokonaisuutena konsernin toimitusmäärät kolmannella neljänneksellä olivat jonkin verran pienemmät kuin toisella neljänneksellä.

Yhdysvalloissa jakelijoiden varastojen määrä on kasvanut jonkin verran korkeiden maahantuontimäärien johdosta, samanaikaisesti varastotasot Euroopassa ovat tasapainossa. Rakennusmateriaalien markkinat ovat yleensä hyvät kolmannella neljänneksellä, mutta kehitys Itä-Euroopassa ja Venäjällä on osaltaan vaimentanut kysyntää.

Odotamme Pohjois-Amerikan toimintojemme positiivisen kehityksen jatkuvan hyvän loppuasiakaskysynnän ansiosta. Odotamme kuitenkin kysynnän tavanomaista kausiluonteista hidastumista loppuvuotta kohti, etenkin teräspalvelukeskusten kysynnän osalta. Euroopan kehitystä on vaikea arvioida muun muassa Venäjän ja Ukrainan tilanteen vuoksi, mutta hintojen ja volyymien odotetaan säilyvän suhteellisen vakaina vuoden viimeisellä neljänneksellä. Lujien terästen markkinoiden ennakoidaan säilyvän samalla tasolla, kysynnän Pohjois-Amerikassa jatkuvan hyvänä, mutta heikkona useilla kehittyvillä markkinoilla.

Yhdistyminen Rautaruukin kanssa toteutui 29.7.2014. Yhdistyminen tuo selkeitä etuja, kun pystymme rakenteellisesti alentamaan vuotuista kustannustasoamme 1,4 miljardia kruunua ja vapauttamaan käyttöpääomaa sekä myös välttämään investointeja yhteensä 2 miljardin kruunun edestä. Tämän lisäksi meillä on ainutlaatuinen tuoteportfolio maailmanlaajuisesti ja entistä enemmän resursseja tarjontamme kehittämiseksi, jotta voimme varmistaa SSAB:n jatkavan lujien terästen johtajana globaaleilla markkinoilla.

Uusi viidestä divisioonasta koostuva organisaatiomme on ollut voimassa 1.9. lähtien. Integraatiotyö etenee hyvin ja suunnitelmien mukaan. Siihen liittyvää segmenttikohtaista raportointia on kuvattu sivulla 9. Organisaatio on rakennettu kustannussynergioiden ja joustavuuden maksimoimiseksi sekä vahvemman fokuksen saavuttamiseksi lujien terästen markkinoilla globaalisti ja meille kahdella tärkeällä kotimarkkina-alueella – Pohjoismaissa ja Pohjois-Amerikassa.

Uudella SSAB:lla on parantunut kustannusasema, vahvempi tuotevalikoima ja entistä paremmat mahdollisuudet toimia tehokkaasti sekä heikon että vahvan kysynnän aikana.

Osavuosikatsauksen esitys

SSAB järjestää analyytikko- ja mediatilaisuuden osavuosikatsauksensa (1.1. - 30.9.2014) julkistamispäivänä 27.10. Tukholmassa.

Osavuosikatsauksen esittelevät SSAB:n toimitusjohtaja Martin Lindqvist ja talous- ja rahoitusjohtaja, CFO Håkan Folin.

Tiedotustilaisuus pidetään englanniksi ja sitä voi seurata myös webcast-lähetyksenä yhtiön internet-sivuilla ssab.com. Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta.

Paikka: World Trade Center (WTC) Tukholma, Kungsbron 1, Conference room Manhattan, 09:30 CET.

Puhelinnumerot: +46 8 505 564 74 (Ruotsi), +44 203 364 53 74 (UK), +1 855 753 22 30 (USA).

Webcast-linkki: Go to webcast

SSAB julkistaa nämä tiedot Suomen arvopaperimarkkinalain ja Ruotsin arvopaperimarkkinalain vaatimusten mukaisesti. Tiedot on jätetty julkaistavaksi klo 7.30 (CET) 27.10.2014.

Lisätietoa:

Andreas Koch, Johtaja, Sijoittajasuhteet ja talousviestintä, puh. +46 70 509 77

Atte Kaksonen, Johtaja, Suomen mediasuhteet, +358 20 5938 596