Merox AB on SSAB:n kokonaan omistama tytäryhtiö, jonka tehtävänä on optimoida SSAB:n sivutuotteita, kierrätys- ja hukkaterästä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Meroxin toiminta kattaa koko ketjun tutkimuksesta, kehityksestä ja tuotannosta markkinointiin ja myyntiin. Tehtävä koostuu pääosin kolmesta osa-alueesta: SSAB:n metallurgisessa prosessissa syntyvän materiaalin sisäisestä kierrätyksestä, materiaalien ja tuotteiden myynnistä ja käsittelystä sekä prosessissa syntyvän kierrätykseen ja uusiokäyttöön kelpaamattoman materiaalin käsittelystä. Vuonna 2013 Merox AB:n ulkoinen myynti oli 217 miljoonaa Ruotsin kruunua.

SSAB:n Rautaruukkia koskeva yrityskauppa saatettiin päätökseen 29.7.2014. Tärkeä tehtävä uudessa konsernissa tulee olemaan Meroxin ja Ruukin sivutuotteiden, kierrätys- ja hukkateräksen toimintojen integrointi parhaalla mahdollisella tavalla. Vuonna 2013 Ruukin kierrätystoiminnan ja jätteenkäsittelyn ulkoinen myynti näissä toiminnoissa oli 293 miljoonaa Ruotsin kruunua.

Lisäksi Merox AB:n operatiivisella vastuulla on koordinoida konsernin kestävää kehitystä ja yhteiskuntasuhteita, sisältäen:

  • Liiketoimintaetiikka
  • Ympäristö- ja energiakysymykset
  • Kestävän kehityksen raportointi ja vastuullinen sijoittaminen
  • Henkilöstöön liittyvät kestävän kehityksen kysymykset
  • Kestävän kehityksen strategia
  • Vuoropuhelu politiikkojen ja yhteiskuntapäättäjien kanssa kestävän kehityksen kysymyksissä

– Kun vastuu keskitetään yhdelle henkilölle, voidaan edelleen vahvistaa panostusta uuden SSAB:n kestävän kehityksen kysymyksiin. Mielestäni toiminnan on oltava ympäristön ja luonnon kannalta oikeaa, mutta myös luoda taloudellista lisäarvoa SSAB:lle, jossa Meroxin toiminta ja työ sivutuotteiden, kierrätys- ja hukkateräksen käsittelyssä on tärkeässä osassa. Olen vakuuttunut, että Marian kokemus ja osaaminen tuovat positiivisen lisän SSAB:n kestävän kehityksen työhön, sanoo SSAB:n toimitusjohtaja Martin Lindqvist.

– Odotan innolla tulevaa rooliani tässä tärkeässä tehtävässä. Teräksen tuotanto vaatii paljon sekä energiaa että luonnonvaroja, ja meidän täytyy koko ajan toimia, jotta minimoimme ympäristö- ja sosiaalisia vaikutuksia, sanoo Maria Långberg. – Onnistuaksemme on tärkeää yhdistää kestävän kehityksen näkökulma luontevaksi osaksi liiketoimintastrategiaa ja toimintojamme.

Maria Långberg aloitti SSAB:n palveluksessa maaliskuussa 2013 ulkoisen viestinnän johtajan sijaisena. 1.10.2013 lähtien hän aloitti konsernin viestintäjohtajana. Aiemmin hän on toiminut seniorikonsulttina viestintätoimisto JKL:ssä sekä sitä aiemmin viestintäjohtajana lääkintätekniikkayritys Gambrossa. Gambron ajoilta Långbergilla on runsaasti kokemusta myös esimerkiksi henkilöstö-, myynti-, markkinointi-, strategia- ja liiketoiminnan kehittämistehtävistä. Långberg on valmistunut ekonomiksi Uppsalan yliopistosta ja on suorittanut MBA-tutkinnon Tukholman kauppakorkeakoulussa.

Merox AB:n nykyinen toimitusjohtaja Hanna Friberg siirtyy Meroxin liiketoiminnan kehitysjohtajaksi 1.11.2014 alkaen.

Lisätietoja:

Marie Elfstrand, ulkoisen viestinnän johtaja +46 8 45 45 734, [email protected]