Ilmoittautuminen

Ollakseen oikeutettu osallistumaan yhtiökokoukseen osakkeenomistajan:

tulee olla merkittynä Euroclear Sweden AB:n ylläpitämään osakeluetteloon viimeistään perjantaina 5. syyskuuta 2014; ja

tulee ilmoittaa aikomuksestaan osallistua kokoukseen viimeistään perjantaina 5. syyskuuta 2014, mielellään ennen klo 12.

Ilmoitus osallistumisesta ylimääräiseen yhtiökokoukseen voidaan tehdä yhtiön Internet-sivujen kautta, www.ssab.com, tai puhelimitse numeroon +46 8-45 45 760.

Ilmoituksessa on mainittava osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus (tai yritystunnus), osoite ja puhelinnumero.

Hallintarekisteröidyt osakkeet

Ollakseen oikeutettuja osallistumaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tulee tilapäisesti rekisteröidä osakkeensa omiin nimiinsä. Rekisteröinti on toteutettava Euroclear Sweden AB:ssa viimeistään perjantaina 5. syyskuuta 2014. Omaisuudenhoitajaan tulee siis olla yhteydessä hyvissä ajoin ennen kyseistä päivämäärää.

Koska suomalaiset osakkeenomistajat, jotka on rekisteröity suomalaiseen arvo-osuusjärjestelmään Euroclear Finland Oy:ssä, ovat hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia Euroclear Sweden AB:ssa, tulee niiden suomalaisten osakkeenomistajien, jotka haluavat osallistua kokoukseen, ottaa yhteyttä Euroclear Finland Oy:öön sähköpostitse [email protected] tai puhelimitse numeroon +358 (0)20 770 6609, rekisteröidäkseen osakkeensa omiin nimiinsä hyvissä ajoin ennen perjantaita 5. syyskuuta 2014.

Valtakirjat

Alkuperäiset valtakirjat ja oikeushenkilöiden osalta rekisteriote tulee toimittaa hyvissä ajoin ennen ylimääräistä yhtiökokousta osoitteeseen: SSAB AB, Extra bolagsstämman, Box 7832, 103 98 Stockholm, Sweden. Yhtiöllä on valtakirjalomakkeita osakkeenomistajille, jotka haluavat heitä edustettavan valtakirjalla. Lomake on saatavilla yhtiön Internet-sivuilla, www.ssab.com ja lähetetään osakkeenomistajille, jotka sitä pyytävät ja ilmoittavat postiosoitteensa. Tilauksen voi tehdä puhelimitse numerosta +46 8-45 45 760.

Pääsylipuke

Ylimääräiseen yhtiökokoukseen osallistumiseen oikeuttavat pääsylipukkeet jaetaan ennen ylimääräistä yhtiökokousta niille osakkeenomistajille, jotka ovat ilmoittautuneet. Osakkeenomistajien odotetaan saavan pääsylipukkeen viimeistään tiistaina 9. syyskuuta 2014. Osakkeenomistaja, joka ei ole saanut pääsylipuketta ennen ylimääräistä yhtiökokousta, voi hakea lipukkeen neuvontapisteestä esittämällä todisteen henkilöllisyydestään.

Esityslista

  1. Kokouksen puheenjohtajan valinta
  2. Ääniluettelon laadinta ja hyväksyminen
  3. Hallituksen ehdottaman esityslistan hyväksyminen
  4. Yhden tai kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen
  5. Kokouksen laillisuuden toteaminen
  6. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
  7. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
  8. Uusien hallituksen jäsenten valitseminen
  9. Ylimääräisen yhtiökokouksen päättäminen

 
Nimitysvaliokunta ehdottaa Rautaruukki Oyj:n hankinnan seurauksena:

Nimitysvaliokunta koostuu seuraavista henkilöistä: Anders Nyberg, Industrivärden (nimitysvaliokunnan puheenjohtaja); Åsa Nisell, Swedbank Robur Fonder; Lars-Eric Aaro, LKAB; Frank Larsson, Handelsbanken fonder, Kari A. J. Järvinen, Solidium Oy ja Sverker Martin-Löf (hallituksen puheenjohtaja).

Nimitysvaliokunnan ehdotukset esityslistan kohtiin 1 ja 6-8 tullaan julkaisemaan erillisellä pörssitiedotteella niin pian kuin mahdollista.

______________

Osakkeiden ja äänten määrä

Yhtiöllä on 304.183.270 A-osaketta, joista jokainen edustaa yhtä ääntä ja 245.062.240 B-osaketta, joista jokainen edustaa 1/10 ääntä, joten Yhtiöllä on yhteensä 549.245.510 osaketta ja 328.689.494 ääntä.

Tukholmassa, elokuussa 2014

SSAB AB (publ)

Hallitus

Rekisteröityminen alkaa klo 9.30 Ruotsin aikaa.

Tervetuloa!

   SSAB on maailmanlaajuisesti toimiva pohjoismainen ja yhdysvaltalainen teräsyhtiö. Yhtiön lisäarvoa tarjoavat tuotteet ja palvelut on kehitetty tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Tavoitteena on vahvempi, kevyempi ja kestävämpi maailma. SSAB:llä on työntekijöitä yli 50 maassa ja tuotantolaitoksia Ruotsissa, Suomessa ja Yhdysvalloissa. Yhtiö on noteerattu NASDAQ OMX Nordic Tukholmassa ja toissijaisesti NASDAQ OMX Helsingissä. www.ssab.com.

Tämä lehdistötiedote sisältää sellaista informaatiota, joka SSAB:n tulee Ruotsin lain (Swedish Financial Instruments Trading Act) mukaisesti julkistaa. Informaatio lähetettiin julkistettavaksi 18. elokuuta 2014 kello 11.00 CET.