SSAB Domex 460MC Plus

SSAB Domex® 460MC Plus

Luja kylmämuovattava teräs

SSAB Domex® 460MC Plus on tavallista sitkeämpi HSLA-teräs, jonka paikallinen muovattavuus on erinomainen.

Uuden sukupolven HSLA-teräkset valmistetaan tarkkaan valvottuja tuotantoparametreja käyttäen. Lopputuloksena syntyy tavallista hienompi mikrorakenne ja teräs, jonka mekaaniset ominaisuudet vaihtelevat hyvin vähän. Hieno mikrorakenne parantaa leikkausreunan laatua ja paikallista muovattavuutta merkittävästi – säilyttäen yleisen muovattavuuden ja parantaen iskusitkeyttä.

Mitta-alue

SSAB Domex 460MC Plus -terästä on saatavana paksuusalueella 4,00–10,00 mm ja jopa 1 800 mm leveinä keloina, teräsrainoina tai nauhalevyinä aina 16 metriin saakka.

Saatavilla olevat standardit

EN 10149-2

SSAB Domex 460MC Plus

SSAB Domex 460MC Plus

KÄYTTÖKOHDE
MITAT
STANDARDIT
TEKNISET OMINAISUUDET
KÄYTTÖKOHDE

Rakenneteräkset

Alhaiset lämpötilat (-60 °C:seen asti)

MITAT

PAK: 4 - 10 mm

L: Enintään 1800 mm

P: Enintään 16000 mm

STANDARDIT

EN 10149-2

TEKNISET OMINAISUUDET