Muutos vahvalta pohjalta

SSAB:n hallitus päätti investoida 6,2 miljardia Ruotsin kruunua valokaariuuniin Oxelösundissa kesäkuussa 2023. Tämä oli lähtökohta pohjoismaisen tuotantojärjestelmän muutokselle. Vuonna 2022 tehdyn päätöksen jälkeen Pohjoismaihin suunnitellaan vuoteen 2030 mennessä kahta minimill-tehdasta: yhtä Luulajaan ja toista Raaheen. Toimipaikkakohtaiset investointipäätökset tehdään vuosien 2024–2026 tienoilla. Suunnitellut terästehtaat voidaan toteuttaa vasta sitten, kun päätökset on tehty. SSAB Americas on tärkeässä asemassa muutoksessa, sillä se tarjoaa ainutlaatuista tietoa ja kokemusta valokaariuunien käytöstä teräksen valmistuksessa. SSAB Americas on toiminut vuonna 2023 markkinoille tuodun SSAB Zero® -teräksen edelläkävijänä.

Fossiilivapaat terästoimitukset

Fossiilivapaan teräksen tuotanto on jo aloitettu, ja 500 tonnia terästä toimitettiin strategisille asiakkaille vuonna 2022. Vuonna 2023 lanseerattiin Iowassa Yhdysvalloissa valmistettu uusi SSAB Zero® -teräksemme. Pohjoismaisten toimipaikkojen muutostyössä hyödynnämme kokemustamme Yhdysvalloista, missä teräksentuotannossa käytetään valokaariuuneja Montpelierin ja Mobilen toimipaikoillamme. Mukana ovat kehittyneimmät nuorrutusteräslaadut (Q&T).

Keskeiset parannukset suorituskyvyssä

Muutos lisää premium-tuotteiden kapasiteettia, parantaa kustannusasemaamme, lyhentää läpimenoaikoja ja mahdollistaa fossiilivapaan teräksentuotannon. Tavoitteena on muuttaa Luulajan ja Raahen terästehtaat kustannustehokkaiksi minimill-tehtaiksi, joissa on valokaariuunit, integroidut valssaamot ja jatkokäsittely. Borlängen ja Hämeenlinnan toimipaikkoja kehitetään edelleen uusien tuotantoprosessien mukaisesti.

Tulevaisuuden tuotantoon soveltuvat toimipaikat

Nykyisillä toimipaikoilla on merkittäviä etuja tulevaisuuden kannalta. Toimipaikat ovat suuria, mikä tarkoittaa, että vanhoja ja uusia järjestelmiä voidaan käyttää rinnakkain siirtymäaikana. Tärkeät logistiset resurssit ovat olemassa alusta alkaen, satamat sekä rautatie- ja maantiekuljetukset ovat käytettävissä ja kapasiteettia on raaka-aineiden käsittelyyn.

Luulaja


 • • Masuunipohjainen teräksentuotanto

 • • Vuotuinen raakateräksen tuotantokapasiteetti: 2,3 miljoonaa tonnia

 • • Työntekijöitä: 1 200

 • • Perustettu: 1941

Laajenna kaikki

Päästöjen vähentäminen noin 90 %

Luulajassa toimintaan suunnitellut muutokset vähentävät hiilidioksidipäästöjä noin 2,8 miljoonaa tonnia vuodessa, mikä vastaa noin 90 % päästövähennystä nykyiseen toimintaan verrattuna. SSAB tekee aktiivisesti työtä myös epäsuorien hiilidioksidipäästöjen parissa. Yhdistetyn lähestymistapamme tavoitteena on luoda fossiilivapaa arvoketju yhdessä kumppaniemme ja asiakkaidemme kanssa. Muutos merkitsee suurempaa joustavuutta, lyhyempiä läpimenoaikoja ja sitä, että SSAB:n oman toiminnan hiilidioksidipäästöistä päästään suurelta osin eroon.

Päästöt veteen vähenevät merkittävästi, kun masuunit, koksaamo ja olemassa oleva terästehdas poistetaan käytöstä. Nykyisestä toiminnasta aiheutuvat päästöt ilmaan häviävät kokonaan, kun toiminnasta sekä hiili- ja koksitoimituksista johtuvista pölypäästöistä päästään eroon. Upouuden laitoksen rakentaminen mahdollistaa nykyaikaisen puhdistustekniikan käytön tulevaisuuden toiminnasta aiheutuvien päästöjen minimoimiseksi.

Nykyisten laitosten asteittainen poistaminen käytöstä

Nykyistä masuunipohjaista tuotantoa ylläpidetään uusien laitosten rakentamisen aikana sekä siirtymäaikana, kun uudet laitokset otetaan asteittain käyttöön ja vanhojen laitosten toimintaa ajetaan alas vähitellen. Minimill-tehdas rakennetaan SSAB:n nykyiselle toimipaikalle Svartöniin.

Fossiilivapaa rautasieni ja romu

Tulevan tuotantojärjestelmän tärkeimmät raaka-aineet ovat fossiilivapaa rautasieni ja kierrätetty teräsromu sekä omasta toiminnastamme että ulkoisista lähteistä. Kierrätysteräs luokitellaan kansallisten ja kansainvälisten järjestelmien mukaisesti, jotta romun seosaineita käytetään mahdollisimman paljon.

Useista päivistä muutamaan tuntiin

Uusi teräksentuotanto tarkoittaa myös sitä, että SSAB siirtyy resurssitehokkaampaan valmistukseen yhdistämällä eri prosessit yhtenäiseksi virraksi. Tuotantoajaksi raaka-aineiden sulattamisesta valmiiksi valssatuksi ja jalostetuksi tuotteeksi tulee noin kolme tuntia, kun tuotanto kestää nykyisin muutaman päivän sisältäen jatkokäsittelyn Borlängessä.

Lähes kaikki toiminnot saman katon alle kokoavan tulevan toiminnan arvioitu sijainti. Tuleva laitos on kokonaisuudessaan noin 1 500 metriä pitkä.

Energiankulutuksen merkittävä vähennys

Muutoksen puitteissa laaditaan suunnitelmat energiatehokkaasta laitoksesta, joka vähentää kokonaisenergiankulutusta noin 70 % nykyiseen toimintaan verrattuna. Noin 11,5 TWh:n vuotuisesta energiankulutuksesta siirrytään noin 3,5 TWh:n vuosikulutukseen ja hiilen, koksiin ja sähkön yhdistelmästä pääsääntöisesti sähköön.

Jäännösenergian kierrätys

Prosessista syntyy sekä arvoltaan suurta että pientä jäännösenergiaa. Parhaillaan tutkitaan sitä, missä määrin nämä jäännösenergiat voidaan kierrättää tulevassa kaukolämpöjärjestelmässä tai muunlaiseen energian talteenoton kautta. SSAB on solminut Luulajan kaupungin ja sen yhtiöiden kanssa yleisen aiesopimuksen yhteisestä kokonaisratkaisusta fossiilivapaan teollisen siirtymän toteuttamiseksi.

Oxelösund


 • • Masuunipohjainen teräksentuotanto, raskaat levytuotteet

 • • Vuotuinen raakateräksen tuotantokapasiteetti: 1,5 miljoonaa tonnia

 • • Työntekijöitä: 2 400

 • • Perustettu: 1913

Laajenna kaikki

Vihreän siirtymän lähtökohta

Kesäkuussa 2023 SSAB:n hallitus päätti investoida 6,2 miljardia Ruotsin kruunua Oxelösundin terästehtaan uudistamiseen. Investointi käsittää uuden valokaariuunin ja raaka-aineiden käsittelyn Oxelösundissa. Lisäksi investoidaan tulevaan voimalinjaan ja kunnostukseen. Päätös on historiallinen lähtökohta SSAB:n pohjoismaisen nauhatuotantojärjestelmän vihreälle siirtymälle. Valmistuessaan se auttaa meitä vähentämään Ruotsin CO2-päästöjä 3 %. Tavoitteena on aloittaa kierrätettyyn teräkseen ja rautasieneen perustuva teräksentuotanto ilman hiilipäästöjä vuonna 2026.

Koksaamon ja masuunien alasajo

Oxelösundin muutos käsittää koksaamon ja kahden masuunin sulkemisen, uuden infrastruktuurin biopolttoaineille, romunkäsittelyn laajentamisen ja materiaalilogistiikan tehostamisen. Valssaamo ja Q&T-linjat jäävät toimintaan.

Fossiilivapaan sähkön tarve

Oxelösundin muutostyöt etenevät. Ruotsin energiamarkkinoita valvova viranomainen (Energimarknadsinspektionen) näytti vihreää valoa uudelle 130 kV:n voimalinjalle Flenin Hedenlundasta Oxelösundin SSAB:lle vuonna 2023 ja uuden valokaariuunin ja raaka-aineiden käsittelylaitosten rakentaminen alkoi.

Borlänge


 • • Nauhatuotteet

 • • Työntekijöitä: 1 800

 • • Perustettu: 1878

Laajenna kaikki

Sijoitus tulevaisuuteen

SSAB aikoo investoida Borlängessä useisiin uusiin tuotantoprosesseihin seuraavien vuosien aikana, jotta se olisi valmis siirtymään uuteen pohjoismaiseen tuotantojärjestelmään. Valmistelut fossiilivapaaseen teräksentuotantoon siirtymiseksi ovat käynnissä. Ne vaikuttavat rullien vastaanottojärjestelmien tuotantovirtaan Borlängessä. Vaikutus ulottuu myös siihen, miten tuotteet valmistetaan, pakataan ja kuljetetaan. Borlängeen suunnitellut muutokset valmistuvat vuoteen 2028 mennessä ja tukevat kokonaismuutosta. Tavoitteena on, että SSAB Borlänge on vuoteen 2030 mennessä hyvin varustautunut tulevaisuuden tarpeisiin. SSAB Borlängellä on nykyään ainutlaatuisia prosesseja ja tuotteita, ja on tärkeää ylläpitää korkeaa laatua koko siirtymäkauden ajan.

Johtava käsittely- ja jakelukeskus

SSAB Borlänge valmistautuu käsittelemään keloja minimill-tehtailta ja jakelemaan keloja levyjen sijaan. Nykyisin käytetyt fossiiliset polttoaineet korvataan asteittain fossiilivapailla energialähteillä. Meidän on varmistettava fossiilivapaiden energialähteiden, kuten sähkön ja biokaasun, saatavuus tulevaisuudessa. Osana muutosta Borlängen kuumanauhavalssaamo lopetetaan, mutta toiminta jatkuu ainakin vuoteen 2030 asti, jolloin Luulajan ja Raahen uudet minimill-tehtaat ovat toiminnassa.

Raahe


 • • Masuunipohjainen teräksentuotanto, raskaat levy- ja nauhatuotteet

 • • Vuotuinen raakateräksen tuotantokapasiteetti: 2,6 miljoonaa tonnia

 • • Työntekijöitä: 2 600

 • • Perustettu: 1960

Laajenna kaikki

Suomen suurimman CO2-päästöjen lähteen muuttaminen

Raahen tehtaalla SSAB on pyrkinyt minimoimaan ympäristövaikutuksensa, ja olemme vähentäneet päästöjämme ja parantaneet materiaalitehokkuuttamme vaiheittain. Toimipaikka on tällä hetkellä Suomen suurin yksittäinen hiilidioksidipäästöjen lähde. Muuttamalla tuotantotekniikkaamme voimme vähentää päästöjä 90 %. Tämä merkitsee uutta tulevaisuutta teräkselle ja suurinta muutosta teräksentuotannossa vuosisatoihin. Se vastaa 3,5 miljoonan tonnin vähennystä Suomen vuotuisissa hiilidioksidipäästöissä ja mahdollistaa osaltaan Suomen ilmastotavoitteet.

Raahen uuden teräksentuotantoprosessin suunnittelu on käynnissä, ja SSAB hakee lupaa nykyisen toimintamme muuttamiseksi fossiilivapaaksi teräksentuotannoksi.

Uusiutuvaa energiaa tarvitaan

Voimalinjahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelman mielipiteiden ja lausuntojen sekä tehtyjen tutkimusten perusteella on laadittu ympäristövaikutusten arviointiraportti (YVA).

Ympäristölupa jätettiin viranomaisille vuonna 2023 ja on tällä hetkellä pikakäsittelyssä. 400 kV:n kantaverkkoliitäntähanke on käynnissä, ja sen odotetaan kestävän noin 1,5–2 vuotta. Rakennustyöt alkavat todennäköisesti vuoden 2025 alussa. Kantaverkkoliitäntä rakennetaan Fingridin tulevaan sähköasemaan Pyhäjoen Hanhelassa, ja sen pituus on noin 24 kilometriä.

YVA-menettelyn aikana alueen asukkaat ja eri sidosryhmät, kuten kunnat ja ympäristöjärjestöt, ovat päässeet osallistumaan ja kertomaan näkemyksiään eri vaihtoehdoista. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on tarkastanut YVA-raportin riittävyyden ja laadun.

Tulevaisuuden terästehdas

Raaheen rakennetaan nykyaikainen tuotantolaitos, jossa sivu-uunit ja tyhjiöt, ohutvalu ja valssaus integroidaan valokaariuuneihin ilman levyjen lämmittämistä. Koko prosessi on tehokas ja säästää energiaa. Uuden prosessin myötä Raahen tehtaan perinteinen rauta-, teräs- ja nauhavalssaustoiminta lopetetaan.

Rinnakkaiset tuotantolinjat siirtymän aikana

Muutos toteutetaan nykyisellä toimipaikalla. Tavoitteena on, että tuotantokapasiteetti pysyy suunnilleen samana kuin nykyään. Uusi tuotantolaitos rakennetaan nykyisen kanssa samalle alueelle, ja tämänhetkinen tuotanto jatkuu. Nykyinen ja uusi tuotanto toimivat rinnakkain, kunnes nykyinen tuotanto ajetaan alas.

Hämeenlinna


 • • Nauha- ja putkituotteet

 • • Työntekijöitä: 1 000

 • • Perustettu: 1972

Laajenna kaikki

Hämeenlinnan toimipaikan tuleva rooli

Hämeenlinnan toimipaikka ja putkitehtaat toimivat Raahen tuotteiden jatkokäsittelijöinä pohjoismaisen tuotantojärjestelmän muutoksen jälkeenkin. Raahessa valmistetuista tuotteista tulee keloja, jotka puolestaan toimitetaan asiakkaalle tai Hämeenlinnaan jatkokäsiteltäviksi kehittyneemmiksi terästuotteiksi ja jakelua varten. Nykyisin käytetyt fossiiliset polttoaineet korvataan asteittain fossiilivapailla energialähteillä, joiden saatavuus meidän on varmistettava. Hämeenlinnan toimipaikka on kooltaan 54,6 hehtaaria, ja siellä on 7,8 km:n pituinen rataosuus. Hämeenlinnan toimipaikan muutokseen vaikuttaa se, kumpi Luulajaan ja Raaheen suunnitelluista minimill-tehtaista rakennetaan ensin.

Integroitu ja tehokas logistiikka

Raahen ja Hämeenlinnan välillä on päivittäinen kuljetusyhteys. 53 vaunusta koostuva ja täyteen kuormattuna 5 200 tonnin painoinen megajuna kuljettaa säännöllisesti teräskeloja Raahesta Hämeenlinnaan käsittelyä varten. Megajuna kuljettaa vuosittain yli miljoona tonnia terästä. Hämeenlinnaa kehitetään edelleen uusien tuotantoprosessien mukaisesti. Raahen ja Hämeenlinnan sekä Suomen pienempien jalostuslaitosten tiiviit yhteydet ja roolit pysyvät ennallaan.

Ensiluokkaiset tuotteet edelleen keskeisessä asemassa

Tuotanto- ja kehitystyössä on keskitytty ensiluokkaisiin tuotteisiin, jotka tuovat lisäarvoa asiakkaille. Sekä Raahe että Hämeenlinna ovat autoteollisuuden IATF-sertifioituja yksiköitä (International Automotive Task Force).

Montpelier ja Mobile


 • •Kierrätysteräspohjainen teräksentuotanto valokaariuuneilla, raskaat levyt

 • • Työntekijöitä: 650 Mobilessa (Alabamassa) ja 450 Montpelierissä (Iowassa)

 • • Vuotuinen teräksentuotantokapasiteetti: noin 2,5 (1,29 per toimipaikka)

 • • SSAB Alabaman ja SSAB Iowan rakennutti ja avasi IPSCO, jonka SSAB osti vuonna 2007. Alabama avattiin vuonna 2001 ja Iowa vuonna 1997.

Laajenna kaikki

Markkinajohtajuus

SSAB on yksi Pohjois-Amerikan suurimmista teräslevyjen ja -kelojen valmistajista. Se palvelee monia teollisuuden markkinoita, kuten energia-, rakennus-, maatalous- ja kuljetusalaa. SSAB on sitoutunut olemaan Pohjois-Amerikan terästoimittajien ykkönen, jolla on viisi huippuluokan toimipaikkaa strategisesti tärkeimmillä alueilla Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Tuotantolaitoksemme sijaitsevat Iowassa ja Alabamassa.

Nykyaikaiset valokaariuunit

Pohjois-Amerikan tuotantopohjaa luonnehtii parhaiten toimialan paras laatu sekä johtava kustannusasema. Nykyaikaisissa tuotantolaitoksissa käytetään valokaariuuneja, ja 99 % raaka-aineesta on romumetallia. SSAB Americasin valmistamat levyt ja kelat ovat kestäviä ja lujia, minkä ansiosta tuotteiden elinikää voi pidentää ja asiakkaiden hiilijalanjälkeä pienentää teräksen avulla.

SSAB:n aseman varmistaminen päästöttömän teräksen edelläkävijänä

SSAB Americas on tärkeässä asemassa matkallamme kohti fossiilivapaata terästä. Vuonna 2023 esitelty SSAB Zero -teräs valmistetaan Montpelierin tehtaallamme. Tuotantopaikan valintaan vaikuttivat vihreän sähkön saatavuus (tuulivoimalat) sekä biokaasun ja biohiilen hankintamahdollisuudet. SSAB Americasilla on Zero-sitoumuksia useilta energia- ja kuljetusalan sekä raskaan kaluston asiakkailta.

Joustavat minimill-tehtaat lähellä asiakkaita

SSAB kehittää ainutlaatuisia räätälöityjä tuotteita tiiviissä yhteistyössä loppukäyttäjien ja valmistajien kanssa. Joustava tuotantojärjestelmämme mahdollistaa myös laajan valikoiman uusia SSAB Zero -tuotteita. Aluksi valokaariuuneista ja Montpelierin valssaamosta peräisin olevat levyt lähetetään eurooppalaisiin valssaamoihimme. Kun SSAB Zero kehittyy, tuotantoa voidaan laajentaa raskaisiin levytuotteisiin ja levyihin Mobilen tehtaan karkaisulinjoille.

Myönteinen kehitys markkinoilla

Infrastruktuurihankkeet lisäävät kysyntää Yhdysvaltain markkinoilla ja luovat siten tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksia SSAB:lle. Investoinnit energiantuotantoon IRA:n (Inflation Reduction Act) tuella tarkoittavat, että tuulivoiman laajentamista jatketaan vihreän sähkön saatavuuden takaamiseksi.

marras 2
Muut lehdistötiedotteet

SSAB ja Sandvik aloittavat yhteistyön fossiilivapaan teräksen käytöstä kaivosteollisuuden laitteissa

SSAB ja Sandvik Mining and Rock Solutions ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen fossiilivapaan teräksen käyttämisestä Sandvikin lastaus- ja kuljetuslaitteiden tuotannossa. Fossiilivapaan teräksen käyttöä on tarkoitus lisätä ajan myötä myös muussa laitetarjonnassa.

kesä 2
Pörssitiedotteet

SSAB invests in green transformation of production in Oxelösund

SSAB’s Board has taken an investment decision for the green transformation of the Oxelösund mill. The decision will enable a 3% reduction of Sweden’s total CO2 emissions and the aim is to start production of steel without carbon emissions, based on recycled steel and sponge iron, during quarter 4 in 2026.

touko 31
Muut uutiset
Muut lehdistötiedotteet

SSAB lanseeraa kampanjan fossiilivapaasta teräksestä

SSAB lanseeraa fossiilivapaan teräksen kampanjan, jossa keskitytään piileviin hiilijalanjälkiin jokapäiväisessä elämässä. Tavoitteena on lisätä tietoisuutta siitä, että terästä on kaikkialla ja että SSAB:llä on ratkaisu hiilidioksidipäästöjen poistamiseksi teräksentuotannosta. Kampanja toteutetaan Suomessa, Ruotsissa ja Yhdysvalloissa kesäkuussa, ja se on suunniteltu toimimaan maailmanlaajuisesti.