Osakekohtaiset tunnusluvut

SSAB:n osakkeet on listattu Nasdaq Stockholmin Large Cap -listalla. Kun yhdistyminen Rautaruukin kanssa toteutui, SSAB haki toissijaista noteerausta Nasdaq Helsinkiin. 1.8.2014 alkaen SSAB:n osakkeet ovat olleet listattuna myös Helsingin pörssissä. Alla olevassa taulukossa on esitetty osakekohtaisia tunnuslukuja ja muita osakkeisiin liittyviä tietoja. Osakekohtaisia tunnuslukuja ei ole muutettu vastaamaan uutta konsernirakennetta, vaan luvut ovat toteutuneita lukuja.

Osakekohtaiset tunnusluvut ja osakkeisiin liittyvää tietoa    2020   2019  2018   2017   2016 
Osakekurssi 31. joulukuuta, A-sarjan osake 3)  SEK  29,30  32,85  30,49  44,90  34,58 
Tulos 3)  SEK  0,33  1,04  3,45  2,23  1,04 
Kassavirta 3)  SEK  2,13  1,27  4,34  4,93  2,19 
Oma pääoma 3)  SEK  52,42  58,57  57,71  51,69  51,36  
Osinko 3)  SEK  0,001)  0,00  1,50  1,00  0,00
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä miljoona   1 029,8  1 029,8  1 029,8    1 029,8    794,8 
Osakkeiden lukumäärä vuoden lopussa miljoona  1 029,8  1 029,8  1 029,8  1 029,8    1 029,8  
Markkina-arvo 31. joulukuuta SEK miljoona   27 910  32 139  27 358  40 224  31 410 

 

 

Arvostus   2020    2019    2018  2017  2016
Voittokerroin (P/E-luku)(2)  88,79  31,59  8,84  20,13 33,25  
Hinta / oma pääoma, % (2)  56  56  53  87 67 

 

1) Hallituksen ehdotus
2) Perustuu A-sarjan osakkeen päätöskurssiin
3) Luvut on oikaistu merkintäoikeusantiin sisältyneen ilmaiselementin vuoksi