Herkkyysanalyysi

Merkittävien tekijöiden likimääräinen vuosittainen vaikutus tulokseen rahoituserien jälkeen sekä osakekohtaiseen tulokseen vuonna 2019 on esitetty oheisessa herkkyysanalyysissa.

  Muutos, %  Tulosvaikutus,
milj. kruunua
Vaikutus
osakekohtaiseen
tulokseen, kruunua2) 
Vaikutus omaan
pääomaan, milj.
kruunua 2) 
Teräksen
myyntihinta
+/- 10 +/- 7 770 +/- 5,93 +/- 6107 
Teräksen
myyntimäärä1)
+/- 10 +/- 1 020 +/- 0,78 +/- 802 
Rautamalmin
hinta 
+/- 10 +/- 890 +/- 0,68 +/- 700 
Hiilen
hinta
+/- 10 +/- 540 +/- 0,41 +/- 424 
Romumetallin
hinta
+/- 10 +/- 740 +/- 0,56 +/- 582 
Korkokanta +/- 1 %-yksikkö +/- 80 +/- 0,06 +/- 63 
Kruunuindeksi3) +/- 5 +/- 390 +/- 0,30 +/- 307 

 

1) Ilman vajaakapasiteetin kustannusvaikutusta.
2) Laskettu 21.4 %:n verokannan mukaan. 
3) Laskettu SSAB:n valuuttaposition mukaan ilman valuuttasuojauksia. Jos kruunu heikkenee, on muutoksella positiivinen vaikutus.