Vastuulliset hankinnat

Meille on tärkeää, että toimittajamme toimivat vastuullisesti ja että he noudattavat sekä SSAB:n standardeja että kansainvälisiä kestävän kehityksen ohjeistuksia, jos he haluavat pysyä hyväksyttyinä toimittajinamme.

Tehokas ja vastuullinen tavaroiden ja palvelujen hankinta

SSAB hankkii tuotteita, materiaaleja ja palveluita noin 20 000 toimittajalta yli 60:stä eri maasta. Tämä sisältää raaka-aineet, kuten kierrätysmetallin, rautamalmin ja hiilen, mutta myös huoltopalvelut ja varaosat.

Kestävä kehitys on olennainen osa hankintatoimintojamme ja toimitusketjumme hallintaa. Arvioimme toimittajia laadun, toimitusvarmuuden, kustannusten ja kestävän kehityksen perusteella.

Kaksi ihmistä puhuu

SSAB:n toimittajille tarkoitettu kestävän kehityksen käytäntö

  • Perustuu YK:n Global Compact -periaatteisiin
  • Ohjeisto sisältää työ- ja ihmisoikeuksiin, terveyteen ja turvallisuuteen, korruptiontorjuntaan ja ympäristöön liittyviä vaatimuksia. Ohjeisto varmistaa, että SSAB tekee yhteistyötä sellaisten alihankkijoiden kanssa, jotka jakavat yhtiömme arvot.
  • Koskee kaikkia toimittajia, jotka tarjoavat tuotteita ja palveluita
  • SSAB varaa oikeuden tehdä tarkastuksia tai auditointeja paikan päällä vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi.
  • Vuodesta 2017 lähtien kaikki uudet tai päivitetyt sopimukset, samoin kuin yrityksen ostotilaukset, sisältävät viittauksen toimittajien kestävän kehityksen käytäntöön tai vastaavaan.
 

Toimittajariskien tunnistaminen ja arviointi

SSAB luokittelee ensimmäisen tason toimittajat riskiarvion perusteella käyttäen esimerkiksi ihmisoikeuksien riski-indeksejä, aluekohtaista poliittisten ja ympäristöriskien arviointia sekä Transparency Internationalin Corruption Perceptions -indeksiä. Keskitason tai korkean riskin toimittajiksi luokiteltujen toimittajien on täytettävä itsearviointi, jossa esitetään kysymyksiä hallintotavasta, yrityksen sosiaalisista olosuhteista sekä ympäristötehokkuudesta. SSAB tutkii ja seuraa toimintaa, jonka on havaittu olevan vaatimusten vastaista.

 

Hankinta

SSAB:n toimittajana toimiminen tuo mukanaan suuren vastuun aina kestävästä kehityksestä ja turvallisuudesta kustannusten parantamiseen. Lisätietoa tästä ja muista hankintaan liittyvistä aiheista nykyisille ja potentiaalisille uusille toimittajille löytyy täältä.