Turvallisuus ensin: Meistä tulee maailman turvallisin teräsyhtiö

Kaikilla SSAB:llä on oikeus terveelliseen työympäristöön ilman tapaturmia. Tavoitteenamme on estää kaikki työtapaturmat ja työperäiset sairaudet ja tulla maailman turvallisimmaksi teräsyhtiöksi.

Turvallisuus SSAB:llä

SSAB:llä työskentelyn perusedellytys on henkilökohtainen velvollisuus työskennellä turvallisesti joka päivä. Kaikkia SSAB:n työntekijöitä pyydetään allekirjoittamaan SSAB:n turvallisuuslupaus, jossa he sitoutuvat asettamaan turvallisuuden aina etusijalle.

Turvallisuussitoumus kattaa myös urakoitsijat ja muut yhteistyökumppanit, jotka työskentelevät toimipisteissämme. Turvallisuustyö on integroitu johtamisjärjestelmäämme, ja sitä säätelevät SSAB-konsernin turvallisuutta koskevat asiakirjat. Terveys- ja turvallisuusperiaatteissa noudatetaan kaikkia sovellettavia lakeja, määräyksiä ja sisäisiä vaatimuksia tai ylitetään ne. SSAB:n turvallisuusjohtamisjärjestelmä täyttää ISO 45001 -standardin vaatimukset ja on käytössä kaikilla toimipaikoillamme. Linjaorganisaatiolla on yleinen vastuu terveys- ja turvallisuuskysymyksistä, sovellettavien turvallisuusvaatimusten noudattamisesta ja riskinarvioinnista.

Kaikilla divisioonilla on vuotuisia turvallisuustavoitteita, joihin lukeutuvat LTIF ja TRIF. Turvallisuustiedoista raportoidaan säännöllisesti konsernin johtoryhmälle ja hallitukselle. Kaikkien SSAB:n yksiköiden ja toimipaikkojen on järjestelmällisesti tunnistettava turvallisuusriskejä ja ryhdyttävä toimenpiteisiin niiden minimoimiseksi. SSAB toteuttaa jokaisen toimintamaansa paikallisen lainsäädännön edellyttämiä työterveys- ja työturvallisuusohjelmia. Yleensä turvallisuusohjelmat kehitetään paikallisissa työterveys- ja työturvallisuuskomiteoissa, joihin kuuluu paikallisen johdon ja työntekijöiden edustajia. Suomessa ja Ruotsissa terveys- ja turvallisuuskomitea toimii SSAB:n kaikilla toimipaikoilla, joilla työskentelee säännöllisesti yli 50 ihmistä. Yhdysvalloissa SSAB:llä on monenlaisia turvallisuuskomiteoita, jotka tarjoavat työntekijöille mahdollisuuden osallistua terveys- ja turvallisuuskysymysten käsittelyyn.

SSAB toteuttaa jokaisen toimintamaansa paikallisen lainsäädännön edellyttämiä työterveys- ja työturvallisuusohjelmia. Yleensä turvallisuusohjelmat kehittävät työterveys- ja työturvallisuuskomiteat, joihin kuuluu paikallisen johdon ja työntekijöiden edustajia. Suomessa ja Ruotsissa terveys- ja turvallisuuskomitea toimii SSAB:n kaikilla toimipaikoilla, joilla työskentelee säännöllisesti yli 50 ihmistä. Yhdysvalloissa SSAB:llä on monenlaisia turvallisuuskomiteoita, jotka tarjoavat työntekijöille mahdollisuuden osallistua terveys- ja turvallisuuskysymysten käsittelyyn. 

Työterveyden hallinta

Hyvinvointi on työnantajan ja työntekijän yhteinen vastuu, jota edistetään SSAB:n terveyteen liittyvän viitekehyksen mukaisesti. Vuoden aikana on kiinnitetty erityistä huomiota käynnissä olevan pandemian mahdollisten vaikutusten minimointiin mukauttamalla paikallisten viranomaisten ohjeita ja työpaikkojamme tartuntojen riskin minimoimiseksi.

Urakoitsijoiden turvallisuus

SSAB:llä työskentelee joka vuosi satoja muiden yritysten työntekijöitä erityisesti huolto- ja korjaustehtävissä. Riskiarvioinnin perusteella osa urakoitsijoista seulotaan turvallisuuskäytäntöjen mukaisesti. SSAB järjestää urakoitsijoille turvallisuuskoulutuksia ja keskustelutilaisuuksia turvallisuutta koskevan tietoisuuden lisäämiseksi. Kaikki urakoitsijoiden tapaturmat sisältyvät SSAB:n turvallisuustilastoihin tapaturmien esiintymistiheydestä.