Kestävän kehityksen tavoitteet

SSAB:n kestävän kehityksen strategia sisältää sekä lyhyen että pitkän aikavälin tavoitteet. Lue lisää tavoitteistamme alta. Kaikki kestävän kehityksen tavoitteemme on esitetty vuosikertomuksessamme.

Ensimmäinen fossiilivapaissa teräksissä

Kuvake 9 12 13

Käytä terästä paremmin: SSAB:n terästen ympäristöhyödyt

SSAB:n EcoUpgraded -konsepti korostaa erikoislujiin teräksiin siirtymisen etuja, joita ovat muun muassa päästöjen väheneminen alhaisemman painon ansiosta ja se, että SSAB-asiakkaat selviävät pienemmällä teräsmäärällä erikoislujiin teräksiin siirtymisen jälkeen.

Tavoitteemme vuodelle 2022 on säästää miljoona tonnia terästä, mikä lasketaan teräslaadun vaihtamisen tuomasta painon keventämisestä. Se perustuu asiakkaidemme tuotteisiin toimitettujen erikoislujien terästen määrään nykypäivän teollisuuden standardeihin verrattuna.

Ensimmäinen fossiilivapaissa teräksissä

SSAB:llä on strateginen tiekartta, jonka avulla on määrä mullistaa teräksen valmistus. Haluamme olla maailman ensimmäinen teräksentuottaja, joka tuottaa markkinoille fossiilivapaata terästä vuonna 2026. Suunnitelmaan kuuluu aktiivinen johtava rooli LKAB:n ja Vattenfallin kanssa toteutettavassa HYBRIT-yhteishankkeessa. Tuleville vuosille on asetettu useita SSAB:tä ja HYBRIT-hanketta koskevia tavoitteita.

Johtajuus kestävässä kehityksessä

Turvallisuus ensin

Kaikilla SSAB:llä on oikeus terveelliseen työympäristöön ilman tapaturmia. Tavoitteenamme on estää kaikki työtapaturmat ja työperäiset sairaudet ja tulla maailman turvallisimmaksi teräsyhtiöksi.

Kuvake 3
Tavoitteet 2022 2025
Tapaturmataajuus menetetyn työajan mukaan (LTIF) 1,63 < 1,5
Rekisteröityjen työtapaturmien esiintymistaajuus (TRIF) 7,7 < 5,0

LTIF = yli päivän poissaoloon johtaneiden tapaturmien taajuus eli lukumäärä miljoonaa työtuntia kohden (Lost Time Injury Frequency).

TRIF = rekisteröityjen työtapaturmien esiintymistaajuus (Total Recordable Injury Frequency).

Resurssitehokas toiminta

SSAB on sitoutunut minimoimaan kaikki toiminnan mahdolliset haitalliset ympäristövaikutukset. Pyrimme jatkuvasti vähentämään päästöjä sekä parantamaan materiaali- ja energiatehokkuutta. SSAB on tehnyt periaatepäätöksen Pohjoismaiden ohutlevytuotannon perinpohjaisesta muuttamisesta ja vihreän siirtymän nopeuttamisesta. Tavoitteena on poistaa omien toimintojemme hiilidioksidipäästöt suurimmaksi osaksi noin vuoteen 2030 mennessä, 15 vuotta suunniteltua aikaisemmin.

Kuvake 9 12 13
Tavoite Keskeiset suorituskykyindikaattorit 2022 2026 2032
Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen, vertailuvuosi 2018 CO2e-vähennys, miljoonaa tonnia 0,5 1,8 4,1
CO2e:-vähennys, % 4% 15% 35%
Kiertotalous (pohjoismaisessa tuotannossa) Kierrätysmetallin ja fossiilivapaan suorapelkistetyn raudan käyttö 20% 39% 54%
Kuonan hyödyntäminen 82% 100% 107%

Science Based Targets (SBTi) -aloite on hyväksynyt hiilidioksidipäästöjen vähennystavoitteen kohdevuodelle 2032. Tavoite sisältää Scope 1- ja Scope 2 -luokan päästöt. SSAB:n tammikuussa 2022 julkistaman vihreän siirtymän nopeuttamista koskevan politiikan jälkeen tarkastelemme ilmastotavoitettamme osana alustavaa toteutettavuusvaihetta, mukaan lukien 1,5 asteen skenaarion noudattamisen osalta.

Tieteeseen perustuvat tavoitteet

Osallistaminen ja monimuotoisuus

Yksi SSAB:n strategian peruselementeistä on rakentaa tehokkaasti toimiva organisaatio, johon työntekijät ympäri maailmaa sitoutuvat. Osa tätä työtä on työvoiman monimuotoisuuden edistäminen, jotta voimme varmistaa monipuoliset kyvyt, pätevyydet ja kokemukset.

Tavoite 2022 2025 2030
Naisten osuus ylimmässä johdossa 32% 35% 37%